Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014

Κυκλοφορεί το φύλλον της 23.5.14 του «Ορθοδόξου Τύπου»

Κυκλοφορεί το φύλλον της 23.5.14 του «Ορθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:

◇ Νέα παρεκτροπὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου: Ἀνεγνώρισεν «ἁγιότητα» εἰς τὸν Πάπαν Ἰωάννην.
◇ Φωνή ἐξ οὐρανοῦ. Ἡ συνάντησις Πατριάρχου καί Πάπα κατά τόν ὅσιον Γέροντα Φιλόθεον Ζερβάκον. Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης, Ὁμότιμος Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.
◇ Ἐπίσκοπος τοῦ Φαναρίου ἀμφισβητεῖ τὰς ἑρμηνείας τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, διὰ νὰ ὑποστηρίξη πὼς ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἔχει «Παπικὸν Πρωτεῖον».
◇ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου: «Αἱ ὁμοφυλόφιλοι σχέσεις ἀποτελοῦν πτῶσιν καὶ ἠθικὴν παρεκτροπὴν τοῦ ἀνθρώπου».
 ◇ Νὰ ἀπαντήσουν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ ὁ πρώην Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἰωαννίνων.
◇ Ὁ Σεβ. Σύρου κ. Δωρόθεος διὰ «συνοδοιπορίαν» εἰς θέματα «λαϊκοῦ oἰκουμενισμοῦ» μὲ τοὺς ἐκπροσώπους τοῦ Παπισμοῦ.
◇ «Ψηφίστε πνευματικὰ καὶ ὄχι κομματικά». Τοῦ Σεβ. Μεσογαίας.
◇ Ὁ Μητροπολίτης Ἰταλίας κ. Γεννάδιος θεωρεῖ εὐλογημένην τὴν συνάντησιν τοῦ Πάπα μὲ τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα.
◇ Καταργοῦν μὲ Νόμον τὸ κληρικόσημον, ὑπονομεύ­ουν ἐμφανῶς τὸ Ταμεῖον Προ­­­νοίας τοῦ ἐφημεριακοῦ κλήρου τῆς Ἑλλάδος.
◇ Ἀποσπάσματα ἐκ τῆς ἐπιστολῆς τῶν Σεβ. Πειραιῶς καὶ Κονίτσης εἰς τὸν Πάπαν, μὲ τὴν ὁποίαν τὸν καλοῦν εἰς μετάνοιαν καὶ ἀποκήρυξιν ὅλων τῶν αἱρέσεων τοῦ Παπισμοῦ.
◇ Ἁγίου Μάρκου Ἐφέσου «Ὁμολογία περὶ τῆς ὀρ­θῆς πίστεως» (Περὶ τῆς προσθήκης εἰς τὸ Σύμβολον τῆς Πίστεως) Τοῦ Ἀρχιμ. π. Κυρίλλου Κεφαλοπούλου.
Γεγονότα καί Σχόλια. Βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.