Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016

Κυκλοφορεί το φύλλο 1.4.16 του «Ορθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης.
➢ Κινητοποίησις Ἀρχιερέων κατὰ τῆς ἀντικανονικῆς ἀντιπροσωπίας;
➢ Ἐνστάσεις τοῦ Σεβ. Καλαβρύτων διὰ τὴν Μεγάλην Σύνοδον.

➢ Οἱ ἄγνωστοι διωγμοὶ τοῦ π. Μάρκου Μανώλη. Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ.
➢ Ὀρθόδοξος ἀπάντησις εἰς τὴν Πανορθόδοξον τῆς Γενεύης. Τοῦ Ἀρχιμ. Κυρίλλου Κωστοπούλου, Ἱεροκήρ. Ἱ. Μ. Πατρῶν, Δρ. Θ.
➢ Σιωπᾶ τὸ Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων;
➢ Οἱ ἁγιορεῖται θὰ μείνωμεν ἀπαθεῖς; Τοῦ Ἁγιορείτου Μοναχοῦ Νικολάου.
➢ Ἱεροκανονικὴ ἀπάντησις εἰς τὴν ἐγκύκλιον τοῦ Φαναρίου. Τοῦ κ. Παναγιώτου Π. Νούνη.
➢ Ἀποσπάσματα ἐκ τῶν ὁμιλιῶν τῆς ἡμερίδος διὰ τὴν Μ. Σύνοδον. Χαιρόμεθα, διότι ὁ Σεβ. Πειραιῶς ὑπεστήριξε τὰς θέσεις τοῦ «Ο.Τ.».
➢ Τρία φλέγοντα ζητήματα θέτει ὁ Σεβ. Κονίτσης.
➢ Δὲν τολμᾶ νὰ μεταβῆ εἰς τὸν Ἄθωνα ὁ Πατριάρχης Κων/πόλεως;
➢ Ἡ Κυβέρνησις δὲν γνωρίζει τοὺς κινδύνους, τοὺς ὁποίους ἐγκυμονεῖ ἡ Μεγάλη Σύνοδος.
➢ Πατμιακὴ ἐπιτροπὴ Ὀρθοδόξου ἀγῶνος. Τοῦ Ἰακώβου Κουτλάκη, Πατμίου.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.