Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016

ΑΥΤΟΝ ΦΕΡΝΕΙ Η Ι(ΑΝΙ)ΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πολλοί θα σπεύσουν να χαρακτηρίσουν σκοταδιστές, οπισθοδρομικούς, ακόμα και… «δαιμονόπληκτους», όσους αντιδρούν στην πρόσκληση στον Παπά του Βατικανού να έρθει στην Ελλάδα.

Είναι περίπου οι ίδιοι που όταν ο ΓΑΠ τον Μάιο του 2010 είχε καλέσει το ΔΝΤ για να… «σώσει» την χώρα, είχαν χαρακτηρίσει όσους τότε πρόβλεψαν την μεγάλη καταστροφή σαν υπερβολικούς, ακόμα και σαν… φασίστες! Σιγά σιγά το ένα «έδεσε» με το άλλο. Η πολιτική προδοσία με την θρησκευτική αποστασία!
Ο μεγαλύτερος σκανδαλισμός του ποιμνίου από την ίδια την εκκλησιαστική ιεραρχία είναι η πρόσκληση στον Παπά να έρθει, (δεύτερη φορά), στην Ελλάδα.
Δεν χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια. Αρκεί κανείς να κάνει μια περιοδεία στο διαδίχτυο για να καταλάβει ποιον φέρνουν καθώς κυκλοφορούν αρκετά βίντεο σε πολλές γλώσσες που δείχνουν ποιος είναι ο Ιησουίτης προκαθήμενος του Βατικανού, που τώρα θα γίνει παρτενέρ σε τηλεοπτικά σόου των Ιεραρχών της ελληνικής εκκλησίας.
Ο όγδοος πάπας!
Ο πρόδρομος του Αντίχριστου, ο ψευδοπροφήτης, ο ιδρυτής τη ς πανθρησκείας, ο υπηρέτη των σατανικών Ιλουμινάτι, είναι λίγα μόνο από τα… «προσόντα» του Ιησουίτη Ποντίφικα, όπως δείχνουν τα διάφορα βίντεο που κυκλοφορούν και προσπαθούν να αφυπνίσουν κοιμώμενες συνειδήσεις.
Στην ελληνική όμως εκκλησία και πολύ περισσότερο στο Φανάρι, έχουν ταυτιστεί με αυτόν τον δαιμονικό «υποκριτή»!
Το ποίμνιο δεν έχει Ποιμένα και αυτός που προσποιείται τον ποιμένα, λύκος αδίστακτος, θα πρέπει να εκδιωχτεί κακήν κακώς κατά το παράδειγμα των Βυζαντινών που δεν δίσταζαν να πετάξουν έξω από την Αγία Σοφία ακόμα και Πατριάρχες όταν ασπάζονταν αιρετικές δοξασίες.
Ο χαιρετισμός του Πάπα με το σήμα του διαβόλου
Κατά Ματθαίο 13:35 : «ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος• Ἀνοίξω ἐν παραβολαῖς τὸ στόμα μου, ἐρεύξομαι κεκρυμμένα ἀπὸ [a]καταβολῆς.»
Κατά Ματθ 13:10,11,13 : «Καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ εἶπον αὐτῷ· διατί ἐν παραβολαῖς λαλεῖς αὐτοῖς;
ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· ὅτι ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ἐκείνοις δὲ οὐ δέδοται.
διὰ τοῦτο ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς λαλῶ, ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσι καὶ ἀκούοντες μὴ ἀκούωσι μηδὲ συνῶσι,»
Έπονται και άλλες καταστροφές!
Μ. Ν. ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ