Παρασκευή, 20 Μαΐου 2016

ΣΑΒΒΑΤΟ 21.5.2016 ΕΤΗΣΙΑ ΜΝΗΜΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΟΝΤΙΩΝ – ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΕΝΙΩΝ (ΚΥΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ)


 http://www.fotgrammi.gr/images/content/tama,,,,.jpg
 
Σωματεῖον
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕ  - ΟΥΤΕ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΘΑ
Ἕδρα: MOYΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
Τηλ. 0030  210-3254321-2,    fax 210-3236978

Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή

Twitter: @PANEL_TAMA
Ἀριθ. Ἀποφ. Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν 3079/2008
Α.Φ.Μ. 998406487 ΔΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
19.5.2016
1. Τοῦρκοι τζιχαντιστές, ὀργανωνόμενοι ἀπὸ τοὺς γόνους τῶν Οὔνων καὶ τοῦ Ἀτίλλα σὲ ὀρδές, ἔσπειραν τὸν ὄλεθρο τῆς συστηματικῆς γενοκτονίας τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καὶ τῶν Κοπτῶν Ἀρμενίων κυρίως ἀπὸ τὸ 1914 μέχρι τὸ 1923.

2. Αὐτοὺς τοὺς φανατικοὺς καὶ ἰσοπεδωτὲς μωαμεθανοὺς τῶν ὀργανωμένων τζιχαντιστῶν τοὺς ὀνόμασαν οἱ ἰσχυροὶ τῶν δύο παγκοσμίων πολέμων ὡς «συμμάχους» ἢ ὡς «ἐπιβολεῖς τῆς τάξεως» ὄχι μόνο στὴν Τουρκία, ἀλλὰ καὶ σὲ ἐκστρατευτικὰ σώματα, ὅπως π.χ. γιὰ τὴν Κορέα καὶ κατήντησαν νὰ εἶναι τὰ πιὸ «χαϊδεμένα παιδιά» τῶν ἐξουθενωτικῶν νατοϊκῶν δυνάμεων. Ἀκόμη καὶ ἡ Ἑλλάδα μας ὑποχρεώνεται νὰ κόπτεται νὰ ὑποστηρίζῃ ὄχι τὴν καταδίκη καὶ τὴν ἀποβολὴ τῆς Τουρκίας ἀπὸ τοὺς διαφόρους ὀργανισμούς, ἀλλὰ τὴν εἴσοδο τῶν Τούρκων τζιχαντιστῶν ἀκόμη καὶ στὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη χωρὶς βίζα.
3. Ἔτσι οἱ «φίλοι» μας οἱ Τοῦρκοι, τὰ «φίδια τὰ κολοβά» καθημερινῶς ἀποθρασύνωνται νὰ μὴ ἀναγνωρίζουν τὴν Κύπρο μας, νὰ κατατρομοκρατοῦν τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλληνες μὲ τὸ διαβόητο casus belli καὶ δεκάδες τουρκικὰ ἀεροπλάνα, ἐξοπλισμένα καὶ μή, νὰ παραβιάζουν καθημερινῶς τὸν ἐναέριο καὶ τὸν ὑδάτινο ἑλληνικὸ χῶρο καὶ νὰ πετοῦν ἐπάνω ἀπὸ τὰ σπίτια τῶν Ἑλλήνων τῶν νησιῶν μας. 
4. Καὶ ἡ ἑλληνική «πνευματική» ἡγεσία, ὡς π.χ. ὁ κ. Νταλάρας νὰ διατυμπανίζῃ ὅτι : «τὸ Αἰγαῖο ἀνήκει στὰ ψάρια του» καὶ ὁ Ἕλληνας Πρωθυπουργὸς νὰ διερωτᾶται : «ὑπάρχουν σύνορα στὸ Αἰγαῖο;». Τοιουτοτρόπως δὲν τολμοῦμε νὰ ἐφαρμόσουμε τὸ ἑλληνικὸ δίκαιο καὶ νὰ ἐπεκτείνουμε τὰ σύνορά μας στὰ 12 μίλια ἀπὸ τὶς ἀκτές μας.
5. Τὸ «παίξιμο» τῆς ἀναγνωρίσεως καὶ τῆς ἀπωθήσεως τῶν τουρκικῶν ἀεροπλάνων ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ἐπικράτεια κοστίζει στὸν βαρύτατα φορολογούμενο πτωχὸ ἑλληνικὸ λαό, ὄχι μόνο πολλὰ ἑκατομμύρια εὐρὼ ἐτησίως, ἀλλὰ ἐνίοτε καὶ ἀπώλεια Ἑλλήνων παλικαριῶν ἀπὸ τὰ πληρώματα τῶν ἑλληνικῶν ἑλικοπτέρων - ἀεροπλάνων, ποὺ μᾶς καταρρίπτουν οἱ τζιχαντιστὲς Τοῦρκοι. Πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, ὅπως τὸ ἀνθρωπάκι Κ. Σημίτης, ἀντὶ νὰ ἀπαιτοῦν ἀπὸ τὸν πλανητάρχη καὶ ΣΙΑ τὴν καταδίκη τῆς Τουρκίας, νὰ ἐξοργίζουν τὸν ἑλληνικὸ λαὸ μὲ τὸ ἐμετικὸ καὶ ἀντεθνικὸ μήνυμά του : «Εὐχαριστοῦμε δημοσίως τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες».
6. Συγχαίρουμε δημοσίως τὸν Ὑπουργὸ Ἐθνικῆς Ἀμύνης, ὁ ὁποῖος ἐπὶ τέλους ἐτόλμησε φέτος νὰ θέσῃ ὑπὸ τὴν αἰγίδα του τὴν ἡμέρα μνήμης τῶν περίπου 2.000.000  Ἐθνομαρτύρων - ἐξολοθρευθέντων Ἀρμενίων, Ποντίων καὶ Μικρασιατῶν.
7. Πρὸς τοῦτο συνιστῶμε ἐνθέρμως τὴν ἀθρόα προσέλευσι ὅλων τῶν ὑγιῶς ὀρθόδοξα καὶ ἐθνικὰ σκεπτομένων Ἑλλήνων στὴν καταληκτικὴ τελετή, ποὺ θὰ λάβῃ χώρα
τὸ Σάββατο 21 Μαΐου 2016 καὶ ὥρα 20.30
ἔναντι  στήλων Ναοῦ Ὀλυμπίου Διὸς μέχρι τὴν Ἀκρόπολι.
Χίλιοι Ἀρμένιοι καὶ Πόντιοι λυράρηδες θὰ μᾶς σαγηνεύσουν καὶ θὰ μᾶς ἀνταμείψουν.
8. Στὰ ἐθνικὰ θέματα ὅλοι πρέπει νὰ εἴμαστε ἑνωμένοι. Ὡς γνωστό, ὅποτε οἱ Ἕλληνες, δεξιοὶ καὶ ἀριστεροί, ἦταν ἑνωμένοι, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἔκαναν θαύματα. Ὅποτε ὅμως ὑπῆρχε διχόνοια, ἐπήρχετο ὄλεθρος καὶ συμφορά.
9. Ἄς γίνει λοιπὸν μόνιμο σύνθημά μας : «Ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει».
Ἕλληνες ἑνωμένοι, ποτὲ νικημένοι, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ!
Καὶ ἂς εἴμεθα ἐπιλήσμονες ἐπὶ 187 ἔτη νὰ μὴ ἔχουμε πραγματοποιήσει ἀκόμη τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους .  .  .
Ἀναλυτικῶς γιὰ τὸ πρόγραμμα τῶν ἐκδηλώσεων ἴδετε τὸ συνημμένο.
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων –
Στην Αθήνα η εικόνα της Παναγίας Σουμελά –
Εκδηλώσεις από ΥΕΘΑ
Μαι 19, 2016 - 06:59 ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΤΩΡΑ
«Θυμόμαστε – Τιμούμε – Συνεχίζουμε». Αυτήν την παραίνεση απηχεί το μήνυμα των εκδηλώσεων μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και των Αρμενίων που διοργανώνει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας από τις 17 έως τις 22 Μαΐου στην Αθήνα.
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν  με τη φωτοϊστορική έκθεση από την συλλογή του καθηγητή Κωνσταντίνου Φωτιάδη που λειτουργεί στο σταθμό του Συντάγματος θυμίζοντας το δέος και τις θυσίες τους, όπως χαρακτηριστικά είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμμένος, στη συνέντευξη που έδωσε για το θέμα.  Η έκθεση θα λειτουργεί έως τις 22 Μαΐου.
http://www.athina984.gr/wp-content/uploads/2016/05/PanagiaSoumela11_519_420.jpg
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, για πρώτη φορά το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα ανοίξει τις πύλες του στους πολίτες για να έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν την ιερή εικόνα της Παναγίας Σουμελά, από την Παρασκευή 20 Μαΐου έως την Κυριακή 22 Μαΐου.
Η ιερή εικόνα θα αφιχθεί στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στις 9:10 το πρωί της Παρασκευής όπου άγημα των Ενόπλων Δυνάμεων θα αποδώσει τιμές. Στην συνέχεια, η πομπή θα κινηθεί προς το υπουργείο Εθνικής Άμυνας όπου θα γίνει η επίσημη υποδοχή της και θα εναποτεθεί μέσα στον ιερό ναό της Παναγιάς της Παντάνασσας στο υπουργείο για προσκύνηση.
Το κοινό θα μπορεί να προσέλθει στο υπουργείο για να προσκυνήσει την ιερή εικόνα της Παναγίας Σουμελά:
– Την Παρασκευή, από 14:00 – 21:00,
– Το Σάββατο, από 07:00 – 21:00,
– Την Κυριακή από 07:00 – 14:00.

http://www.athina984.gr/wp-content/uploads/2016/05/pontian_genocide.png
Η κεντρική εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί του Σαββάτου 21 Μαΐου στον πεζόδρομο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου όπου χορευτικά συγκροτήματα Ποντίων ντυμένα με παραδοσιακές στολές θα χορεύουν ποντιακά τραγούδια συνοδεία μουσικής.
Παράλληλα, συγκροτήματα Ποντίων θα χορεύουν στην άλλη «πύλη» των επισκεπτών προς τον Ιερό Βράχο οριοθετώντας το χώρο του εορτασμού, έως τις 2 το μεσημέρι.
Οι εκδηλώσεις θα συνεχισθούν στις 6 το απόγευμα, οπότε κατά μήκος της Διονυσίου Αρεοπαγίτου λυράρηδες και νταουλιέρηδες θα ανοίξουν ένα διονυσιακό μουσικό διάλογο σε ποντιακά θέματα τόσο μεταξύ τους, όσο και με τους διερχόμενους επισκέπτες Στα καλλιτεχνικά δρώμενα θα συμμετέχουν μουσικοί με λύρες και 30 χορευτές.
Στις 8 το βράδυ στους Στύλους του Ολυμπίου Διός, η μπάντα της Πολεμικής Αεροπορίας θα καλοσωρίσει τους προσκεκλημένους της επίσημης εκδήλωσης, στο πλαίσιο της οποίας θα απονεμηθούν τιμητικές διακρίσεις σε εξέχουσες προσωπικότητες Ποντίων και Αρμενίων και ανάμεσα τους θα είναι ο κοσμοναύτης ποντιακής καταγωγής Θεόδωρος Γιουρτσίχιν – Γραμματικόπουλος.
Στην συνέχεια θα ανεβούν στη σκηνή οι παρουσιαστές πλαισιωμένοι από 80μελή χορωδία, μουσικούς, χορευτές και τραγουδιστές, ανάμεσα τους ο Αντώνης Καλογιάννης.
Η επίσημη εκδήλωση διάρκειας 120 λεπτών θα περιλαμβάνει απαγγελία κειμένων, προβολή οπτικού υλικού από τις αλησμόνητες πατρίδες του Πόντου και μουσικοχορευτικά δρώμενα.
Την σκηνοθεσία ανέλαβε η Σοφία Σπυράτου, την καλλιτεχνική επιμέλεια και τα κείμενα έγραψε ο Ηλίας Υφαντίδης και αφηγητές θα είναι οι Γιάννης Στάνκογλου και Βίκυ Παπαδοπούλου. Θα συμμετέχουν σύλλογοι από τον Σύνδεσμο Ποντιακών Σωματείων νότιας Ελλάδας και νησιών, η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδας, η Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Βυζαντινή Χορωδία με χοράρχη τον ιδρυτή της Μιχάλη Μακρή, η Ορχήστρα Ελληνικής – Ποντιακής Μουσικής και η Ορχήστρα Αρμενικής Μουσικής του Χάικ Γιαζιτζιάν και Αρμενική Χορευτική Ομάδα.
Την παρουσίαση θα κάνει ο Αλέξης Κωστάλας.
Στις εκδηλώσεις συμμετέχει η προεδρική φρουρά φορώντας την ποντιακή στολή.
Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις ο υπουργός Εθνικής Άμυνας δήλωσε ότι στις εκδηλώσεις έχουν προσκληθεί οι πάντες. Σ’ ερώτηση σχετικά με την διαφοροποίηση στελέχους της κυβέρνησης για το θέμα της γενοκτονίας παρατήρησε πως δόθηκαν τότε διευκρινίσεις και πρόσθεσε ότι το υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει την πρωτοβοθυλία για τις εκδηλώσεις και πως είναι ξεκάθαρη η ελληνική θέση.
Ο Πάνος Καμμένος ευχαρίστησε τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα σωματεία των Ποντίων και των Αρμενίων στην Ελλάδα για τη συνδρομή τους στην πραγματοποίηση των εκδηλώσεων.