Πέμπτη, 5 Μαΐου 2016

Πανηγυρίζει το Ιερόν παρεκκλήσιον του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου Αλώρου Αλμωπίας


Φέρεται εις γνώσιν των ευσεβών Χριστιανών, ότι την 9ην Μαΐου 2016 εορτάζει και πανηγυρίζει το Ιερόν παρεκκλήσιον του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου, εις το δημοτικό διαμέρισμα Αλώρου Δήμου Αλμωπίας. Εις τας θρησκευτικάς και εορταστικάς εκδηλώσεις καλείσθε άπαντες, διά νά τιμήσωμεν τόν Άγιον.

Διά πάσαν πληροφορίαν: Πακαλίδης Λάζαρος τηλ. 6977613858-2384092087