Πέμπτη, 26 Μαΐου 2016

Σχόλια και προτάσεις Ι. Μ. Οσίου Γρηγορίου για την Μεγάλη Σύνοδο

Σᾶς ἀποστέλλομε τήν μελέτη της Ι. Μ. Γρηγοριου γιά τό θέμα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου. Θά θέλαμε νά δημοσιευθῆ, ἐπειδή τό θέμα εἶναι ἐπίκαιρο. Νομίζουμε ὅτι ἡ μελέτη θά βοηθήσει τό συνοδικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας.
Σᾶς εὐχαριστοῦμε