Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ 2016: Σύνοψη ειδήσεων από το οικουμενιστικό μέτωπο


O Προικονήσου Ἰωσήφ: «Ἀπὸ σήμερα ξεκινάει ἐπίσημα ἡ σύναξη τῆς Ἁγίας καὶ μεγάλης Συνόδου, μὲ ἐξαίρεση τρεῖς- τέσσερεις γκρινιάρηδες»


 ΛΟΓΟΙ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ (ΤΩΡΙΝΗΣ) ΣΥΝΟΔΟΥ
Νομίζω πιὸ σημαντικὸ εἶναι νὰ δεῖ κανεὶς τί λέχθηκε ἀπὸ τὸν Προικονήσου. (Παραθέτω τὰ κυριώτερα, κατὰ τὴ γνώμη μου, σημεῖα ποὺ ἀφοροῦν τὴν Σύνοδο ποὺ γίνεται ἐδώ,  ἀπομαγνητοφωνημένα)
«Συνεκλήθηκε ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος. Ἀκούσαμε ἀπὸ πολλοὺς ἀνοήτους, ἀπό πολλοὺς μικρόνοες , ἀπὸ πολλούς … (δὲν ἀκούγεται ευκρινῶς) τοῦ κόσμου τὶς συκοφαντίες , τοῦ κόσμου τὶς κατηγορίες, ἐναντίον τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου καὶ νομίζουν οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ ὅτι τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔχει πάθει ἀγκύλωσι, ἔχουνε παγώσει τὰ φτερά του, δὲν πετάει, δὲν πνέει ὅπου θέλει, δὲν ἀκολουθεῖ  τὴν ἐκκλησία,  δὲν φωτίζει, δὲν στηρίζει, δὲν ὁδηγεῖ εἰς πάσαν τὴν ἀλήθεια.  Ἡ ἐκκλησία δὲν εἶναι μεμονωμένες φωνές. 
Ἂπὸ αὐτὴ τὴ Σύνοδο περιμένουμε καινούργιους ἁγιοπνευματικοὺς καρπούς. Ἄς μὴν εἴμαστε μικρόψυχοι, ἄς μὴν εἴμαστε στενοκέφαλοι, εἶναι εὔκολο νὰ κάνει κανεὶς ἀνεύθυνα ἀπὸ τὸ κελί του μέσα, ἤ ἂπὸ τὴ Μητρόπολή του μέσα, ἤ ἀπὸ τὸ σπίτι του μέσα   τὸ διδάσκαλο τῆς  Ἐκκλησίας καὶ κριτὴ τῆς Οἰκουμένης ἀλλὰ ὅλα αὐτὰ δὲν εἶναι κατὰ Θεόν.

Νομίζω ὅτι τὰ σχόλια περιττεύουν …  Δὲν χαίρομαι γι᾿ αὐτά. Ἀντιθέτως θλίβομαι καὶ ἀγωνιῶ. Δὲν τὰ παρουσιάζω  γιὰ νὰ κατηγορήσω κανέναν. Ὅμως αὐτὴ εἶναι ἡ «άληθινὴ» πραγματικότης… Αὑτὰ πράγματι σκέπτονται (καὶ κάποιες στιγμὲς τὰ ἐξωτερικεύουν) οἱ ποιμένες μας…
Αὐτὴ εἶναι ἣ κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ στὴν λεβεντογέννα Κρήτη. Αὐτὸ εἶναι τὸ πνεῦμα καὶ τὸ φρόνημα ποὺ διέπει (κάποιους ἀπὸ)τοὺς ἁγίους πατέρες ποὺ συγκροτοῦν τὴν Σύνοδο…
Ὅντως χρειάζεται πολλὴ προσευχὴ περὶ φωτισμοῦ…
Βγάλτε συμπεράσματα μόνοι σας… ὅσοι ἀκόμη μπορεῖτε καὶ σκέφτεστε καὶ ψυχανεμίζεστε τὸ τὶ διαδραματίζεται γύρω μας…
(γιὰ τὴν ἀντιγραφή: Τζανάκης Γεώργιος, Ἀκρωτήρι χανίων)

Κύπρου Χρυσόστομος: Η απουσία κάποιων Εκκλησιών δε μειώνει τη σημασία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου


«Η σύγκληση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, όσο και αν φαίνεται απίστευτο, είναι πραγματικότητα! Η απουσία κάποιων τοπικών Εκκλησιών δεν μειώνει τη σημασία της», τόνισε μεταξύ άλλων στην προσφώνησή του ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος.

«Οι ενδοορθόδοξοι ανταγωνισμοί, λόγω του εθνοφυλετισμού, ήταν κατά τη γνώμη μου, ο πρώτος λόγος που διήρκεσε τόσο καιρό η προετοιμασία της Συνόδου. Ο εθνοφυλετισμός είναι εκείνος που δεν άφησε να φτάσουν στη Σύνοδό μας το ζήτημα του Αυτοκεφάλου και των Διπτύχων˙ και είναι επίσης η αιτία για την όχι και τόσο κανονική λύση που δόθηκε στο θέμα της Διασποράς», σημείωσε επίσης ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος.


Διαβάστε αναλυτικά την προσφώνηση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο.
Παναγιώτατε, Άγιοι Αδελφοί,
Δεν θεωρώ μειονέκτημα το ότι, μιλώντας ύστερα από πολλούς Αδελφούς, είμαι αναγκασμένος να επαναλάβω πολλά, τα οποία έχουν ηδη προλεχθεί.
ÕÐÏ ÔÇÍ ÐÑÏÅÄÑÅÉÁ ÔÏÕ ÏÉÊÏÕÌ ÐÁÔÑÉÁÑ×Ç ÎÅÊÉÍÇÓÅ ÔÏ ÐÑÙÉ ÓÔÇÍ ÏÑÈÏÄÏÎÏ ÁÊÁÄÇÌÉÁ ÔÇÓ ÊÑÇÔÇÓ Ç ÅÍÁÑÎÇ ÔÙÍ ÅÑÃÁÓÉÙÍ ÔÇÓ ÐÁÍÏÑÈÏÄÏÎÏÕ ÓÕÍÏÄÏÕ ÔÙÍ ÏÑÈÏÄÏÎÙÍ ÅÊÊËÇÓÉÙÍ ÌÅ ÁÐÏÍÔÁ ÔÅËÉÊÁ ÔÁ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÁ ÌÏÓ×ÁÓ-ÂÏÕËÃÁÑÉÁÓ-ÁÍÔÉÏ×ÅÉÁÓ ÊÁÉ ÃÅÙÑÃÉÁÓ--ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ
Οι ιστορικοί μετασχηματισμοί, που συνέβησαν από τον 8ο αιώνα μέχρι σήμερα και που τραυμάτισαν βαριά όλες τις Εκκλησίες της πρώτης χιλιετίας, οι κοινωνικές, επιστημονικές και οικονομικές αλλαγές, που επιταχύνθηκαν τους τελευταίους αιώνες, η έκρηξη των μέσων επικοινωνίας και η ταχύτατη διάδοση γνώσεων και ιδεολογιών στην ηλεκτρονική εποχή μας, η μετανάστευση από τον Νότο στον Βορρά, που παρατηρείται στις μέρες μας, τα τόσα προβλήματα που ταλανίζουν τους ανθρώπους, μάς ωθούν προς κίνηση και δράση, προς ανάληψη των ευθυνών μας. Η Ορθοδοξία οφείλει να ακούσει και να καταλάβει τα προβλήματα αυτά και να προτείνει διεξόδους ζωής στα αδιέξοδα των καιρών.
Έφτασε, λοιπόν, ο καιρός που θα πρέπει να αναμετρηθούμε με τα μέγιστα. Ευρισκόμενοι, κατά πρόνοια  Θεού, σε μέρος Αποστολοβάδιστο, εδώ όπου ο μέγας Παύλος, μαζί με τον Τίτο, ευαγγελίστηκαν τον Χριστό, συνεχίζουμε την ιερά Ιστορία πάνω στα ίδια τα αποτυπώματά της.
Η σύγκληση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, όσο και αν φαίνεται απίστευτο, είναι πραγματικότητα! Η απουσία κάποιων τοπικών Εκκλησιών δεν μειώνει τη σημασία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου.Τόσο τα θέματα όσο και τα κείμενα της Συνόδου είχαν συζητηθεί και εγκριθεί ομόφωνα από τις αντιπροσωπείες των Ορθοδόξων Εκκλησιών και τους Προκαθημένους τους, το ίδιο και η σύγκληση της Συνόδου. Η σημερινή απουσία τους δεν έχει σχέση με τα θέματα και την ουσία των συζητήσεων, αλλά οφείλεται κατα την άποψη μου σε επικοινωνιακούς ή εσωτερικούς των συγκεκριμένων Εκκλησιών λόγους. Για μας το γεγονός παραμένει εξόχως σημαντικό και κορυφαίο στη ζωή της Εκκλησίας. Μπορούμε, και παρά τις απουσίες αυτές να πούμε ότι, «Νῦν τὰ ἀνήκουστα ἠκούσθη».
Η εκπλήρωση του ονείρου μέσα στο οποίο λικνιζόταν ο Ορθόδοξος λαός του Θεού και τρεφόταν η ελπίδα του, χαροποιεί κάθε Ορθόδοξο και, κατά κύριο λόγο, εμάς τους ποιμένες. Γιατί δεν τονώνει μόνο τις διορθόδοξες σχέσεις, αλλά και προβάλλει αξιόπιστη τη μαρτυρία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στα σύγχρονα πιεστικά προβλήματα του ανθρώπου και του κόσμου.
Όσο και αν η σύγκληση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου είναι έργο συλλογικό, όχι μόνον ημών των ζώντων αλλά και των προαπελθόντων πατέρων και αδελφών ημών, οι οποίοι, κατά παραχώρηση Θεού, θα συμμετέχουν στη χαρά μας, οφείλουμε, από την αρχή, να ομολογήσουμε ότι  ιθύνων νους και οδηγών εγκέφαλος της όλης προσπάθειας κατέστη η Α.Θ.Π., ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος.