Σάββατο, 11 Ιουνίου 2016

Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου, Λίγο πριν την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο

article_23215.jpg
Πλησιάζει ὁ χρόνος πού θά συνέλθη στήν Κρήτη ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν για να συζητήση πάνω στά ἕξι κείµενα πού ἔχουν προετοιµασθῆ στίς Προσυνοδικές Συνδιασκέψεις, καθώς ἐπίσης νά δώση ἕνα µήνυµα ἑνότητας µεταξύ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.
Διαβάστε τὸ κείμενο σὲ pdf ἀρχεῖο: