Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

ΑΝΑΖΗΤΗΣΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ


 27.6.2016

Ποῖοι διαθέτουν πανοραμικὴ ἔκτασι
ἄνω τῶν 30 στρεμμάτων
καὶ σὲ αὐτὴ ἐπιτρέπεται
 ἡ πολεοδόμησι καὶ τὸ ὑψοῦν,
γιὰ νὰ κτισθῇ κοινωφελὲς Ὀρθόδοξο καθίδρυμα;
Ἔτσι θὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὸν φόρο μεγάλης ἀκίνητης περιουσίας, τὸν «βραχνά»  τοῦ ΕΝΦΙΑ κ.λπ. «χαράτσια».
Λίαν ευνοϊκὲς προσφορὲς θὰ ληφθοῦν ὑπ᾿ ὄψι.
Πληρωμὴ τοῖς μετρητοῖς.