Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2016

Η ‘’ΑΓΙΑ’’, ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ, ΚΑΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΕΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ!

barh_holy.jpg
(ΠΡΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΜΟΝΑΧΟΥΣ, ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΥΣ)

ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
«Δεν είναι σύνοδος, διότι δεν έχει τίποτε κοινό με τις συνόδους της Ορθοδόξου Εκκλησίας..» (Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, 30 Ιουν 2016).
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΥΠΟΨΗ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ‘’ΑΓΙΑ’’ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟ.
«Με μίσησαν χωρίς λόγο». (ΚΑΤ’ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΕΦ. 15).
- Οι  «εχθροί    του   Θεού»,  «εχθροί   του   λαού Του, και οι «εχθροί των λαών»….-

Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Καταθέτουμε και εμείς το δίλεπτο της ‘’Χείρας’’ μας, στην αγάπη σας αλλά και στην κρίση σας, με πόνο για τα όσα γίνονται στην ‘’Μάνα’’ μας Εκκλησία. Οι Ορθόδοξοι χριστιανοί, ήταν είναι και θα είναι, άνθρωπ-«οι της οδού»… και είναι’  όσοι έχουν την πίστη ότι είναι περαστικοί από αυτόν τον κόσμο»!
Αγαπητοί αδελφοί, πριν από την εβραϊκή εορτή του Πάσχα, «ξέροντας ο Ιησούς ότι ήρθε η ώρα του να φύγει από τον κόσμο τούτο και να πάει προς τον Πατέρα, αγάπησε τους δικούς του που ήταν στον κόσμο και ολοκληρωτικά τους αγάπησε». (Ιωάν. 13,1) Στις έσχατες μέρες που ζούμε είναι ανάγκη να προετοιμαστούμε κατάλληλα για την αντιμετώπιση ενός ακόμη εχθρού της Αλήθειας, που απειλεί τα  «άπειρα έθνη»  αλλά και τους  «οικείους» μας. Απειλείται βεβαίως όλος ο        «άπειρος» κόσμος ,τα ‘’έθνη’’, οι ‘’γλώσσες’’, οι ‘’βασιλείς’’… (που δεν καταλαβαίνουν… λόγω ότι δεν γνωρίζουν το Άγιον Πνεύμα), αλλά κυρίως απειλούνται οι αγαπημένοι μας’ τα παιδιά μας (οι μαθητές μας), οι συγγενείς μας, οι φίλοι μας, οι συμπολίτες μας, οι άρχοντές μας, όλοι δηλαδή οι γεγραμμένοι στο βιβλίο της Εκκλησίας μας.
Ο ευλογημένος αναίμακτος πόλεμος της αληθινής αγάπης, έχει ‘’ήδη’’ αρχίσει!
Πέρασμα είναι και η ζωή, αλλά μόνο μαζί με τον Χριστό. («Συμπορευθώμεν αυτώ...»).
Ο Αθανάσιος Βουρλής, Καθηγητής Θεολογικής του Πανεπιστημίου Αθηνών τονίζει τα εξής:  «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν πάει κοντά στον Πατέρα εκτός αν περάσει από μένα» (Ιωάν. 14,6).  Μέσα στους περαστικούς (από αυτόν τον κόσμο) είναι και οι πιστοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί, και θα πρέπει  «να συμπορευθούν, να συσταυρωθούν και να νεκρωθούν, ως προς τα πάθη και τις ηδονές, για τον ενανθρωπήσαντα Θεό Λόγο, ώστε και να συζήσουν με Αυτόν, ως άγιοι.  “Δεύτε ουν και ημείς κεκαθαρμέναις διανοίαις συμπορευθώμεν αυτώ, και συσταυρωθώμεν και νεκρωθώμεν δι’ αυτού, ταις του βίου ηδοναίς- ίνα και συζήσωμεν αυτώ…” Στην όλη πορεία της ζωής μας, ας έχουμε κατά νου τα λόγια του ιερού Υμνωδού: «Ιδού ο Νυμφίος έρχεται εν τω μέσω της νυκτός και μακάριος ο δούλος, ον ευρήσει γρηγορούντα ανάξιος δε πάλιν, ον ευρήσει ραθυμούντα.
Βλέπε ουν ψυχή μου, μη τω ύπνω κατενεχθής ίνα μη τω θανάτω παραδοθής και της βασιλείας έξω κλεισθής…» (Τροπάριο Όρθρου Μ. Δευτέρας). 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ: «Προβληματισμοί  προς Οχυρωματική» (Όχυ-ρωμα(ν)τική).
«Οχυρωτική[Όχυ-(ε)ρωτική] ή και περιορισμένα οχυρωματική χαρακτηρίζεται η τέχνη της οργάνωσης μιας τοποθεσίας κατά την οποία οι αμυνόμενοι σ΄ αυτή να μπορούν ν΄ ανθίστανται κατά εχθρού συνήθως πολυαριθμότερου. Συνεπώς πρόκειται για στρατιωτική τέχνη αμυντικού χαρακτήρα που υπάγεται γενικότερα στη στρατιωτική τακτική. Η Οχυρωτική διακρίνεται ανάλογα της έκτασης και του τύπου των έργων σε μόνιμη οχυρωτική, σε οχυρωτική εκστρατείας και σε ημι-μόνιμη οχυρωτική». (Βικιλεξικό).
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ!
1. «Σύν-οδός» ή «Σύν-νους»;
2.  ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΣΩΣΤΟ ΔΡΟΜΟ;
3.   Άγιοι αρχιερείς  «γνωρίζετε τι αιτείσθε;»
1.«Σύν-οδός» ή «Σύν-νους»;
Την 16η  ΜΑΪΟΥ 2016, στο ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, το ‘’ΚΕΙΜΕΝΟ’’ που έπεσε, ως ‘’δώρο’’ από τον ‘’ουρανό’’, ήταν:  « Η φιλία».
Το ‘’ΚΕΙΜΕΝΟ’’ έγραφε : «Η φιλία, δώρο ακριβό και ευτύχημα σπάνιο, έχει πανάρχαιους τίτλους ευγένειας. Την εχάρηκαν άνθρωποι εκλεκτοί, σε όλα τα γεωγραφικά και τα ιστορικά πλάτη της οικουμένης, και την εγκωμίασαν ποιητές, σοφοί, πολιτικοί με τον τρόπο του ο καθένας, αλλά όλοι με την ίδια συγκίνηση»!
Πράγματι δεν θα βρίσκαμε καλύτερα λόγια για να εκφράσουμε το ΦΙΛΙΚΟ ‘’πνεύμα΄΄ της Μεγάλης  Συνόδου της Κρήτης! Πράγματι «την (συνόδου της Κρήτης) εχάρηκαν άνθρωποι εκλεκτοί, σε όλα τα γεωγραφικά και τα ιστορικά πλάτη της οικουμένης, και την εγκωμίασαν ποιητές, σοφοί, πολιτικοί με τον τρόπο του ο καθένας…»!!!
Ζητούμε εξ αρχής συγγνώμη από όλους εσάς για το ‘’ξεθάρρεμα’’... Τελικά αποδείχθηκαν μόνο Μεγάλοι «Νομολόγοι», και όχι Θεολόγοι! Ο Άγιος Παΐσιος  είπε: «Επειδή το θέμα της ενώσεως των Εκκλησιών είναι κάτι το πνευματικόν και ανάγκην έ­χουμε πνευματικής αγάπης, ας το αφήσουμε σε αυτούς που αγαπήσανε πολύ τον Θεόν και είναι θεολόγοι, σαν τους Πατέρας της Εκκλησίας, και όχι νομολόγοι, που προσφέρανε και προσφέρουν ολόκληρο τον εαυτόν τους εις την διακονίαν της Εκκλησίας (αντί μεγάλης λαμπά­δας), τους οποίους άναψε το πύρ της αγάπης του Θεού και όχι ο αναπτήρας του νεωκόρου. Ας γνωρίζωμεν ότι δεν υπάρχουν μόνον φυσικοί νόμοι, αλλά και πνευματι­κοί. Επομένως, η μέλλουσα οργή του Θεού δεν μπορεί να αντιμετωπισθή με συνεταιρισμόν αμαρτωλών (διότι διπλήν οργήν θα λάβωμεν), αλλά με μετάνοιαν και τήρησιν των εντολών του Κυρίου……
Επίσης, ας γνωρίσωμεν  καλά ότι η Ορθόδοξος Εκ­κλησία μας δεν έχει καμμίαν έλλειψιν. Η μόνη έλλειψις, που παρουσιάζεται, είναι η έλλειψις σοβαρών Ιεραρχών και Ποιμένων με πατερικές αρχές. Είναι ολίγοι οι εκλεκτοί. Όμως, δεν είναι ανησυχητικόν. Η Εκκλη­σία είναι Εκκλησία του Χρίστου και Αυτός την κυβερ­νάει…. Πιστεύω ότι θα κάμετε αγάπην και θα το χρησι­μοποιήσετε δια μέσου του θρησκευτικού σας φύλλου. Σας ευχαριστώ…». Αμήν.
Τελικά «Σύν-οδός» ή «Σύν-νούς»;
ΣΥΝΕΣΗ = «Το να ενεργεί κανείς με λογική, μέτρο, έτσι ώστε να αποφεύγει δυσάρεστες καταστάσεις». (Βικιλεξικό).
[ΜΙΑ Προσευχή για τον (απανταχού) Επίσκοπο της Ορθόδοξης του Χριστού Ανατολικής Αγίας Εκκλησίας’   «ώστε να αποφεύγει δυσάρεστες καταστάσεις»…. Μην γίνετε αιτία εσείς οι Επίσκοποι… Ο Θεός σας έθεσε Ποιμένες λογικών προβάτων, και όχι παρανόμων  Επισκόπων!... Φτάνει, η  «ημι-μόνιμη οχυρωτική» Ομόνοια σας (η προς τους έξω)…. φτάνει έστω για λίγο, για χάρη των έσω, μέχρι να ‘’συνέλθουμε’’.... Αμήν].
Το ‘’ΚΕΙΜΕΝΟ’’, με το χαρακτήρα, του’ «Ευ νου», έγραφε : «Τι είναι η φιλία; «Εύνοια», φυσικά, όπως λέγει ο Αριστοτέλης• να έχεις, δηλαδή, καλές διαθέσεις απέναντι σ’ έναν άνθρωπο, να αισθάνεσαι στοργή γι’ αυτόν, να επιζητείς την συντροφιά του και να θέλεις την ευτυχία του• να είσαι εύνους προς κάποιον και αυτός εύνους προς εσένα• να υπάρχει ανταπόκριση, αμοιβαιότητα στα αισθήματά σας, να τον αγαπάς και να τον τιμάς κι εκείνος, επίσης, να σε αγαπά και να σε τιμά….».
ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ):  «Να θυμάστε το λόγο που εγώ σας είπα: “Δεν υπάρχει δούλος μεγαλύτερος από τον κύριό του”. Αν εμένα καταδίωξαν, κι εσάς θα καταδιώξουν. Αν το λόγο μου τήρησαν, και το δικό σας θα τηρήσουν. 21 Αλλά αυτά όλα θα τα κάνουν σ’ εσάς εξαιτίας του ονόματός μου, γιατί δεν ξέρουν εκείνον που με έστειλε. 22 Αν δεν είχα έρθει και δεν τους είχα μιλήσει, δε θα είχαν αμαρτία. Τώρα, όμως, πρόφαση δεν έχουν για την αμαρτία τους. 23 Όποιος εμένα μισεί και τον Πατέρα μου μισεί. 24 Αν δεν έκανα μεταξύ τους τα έργα που κανείς άλλος δεν έκανε, αμαρτία δε θα είχαν. Τώρα όμως και τα έχουν δει και έχουν μισήσει και εμένα και τον Πατέρα μου. 25 Αλλά αυτό συνέβηκε, για να εκπληρωθεί ο λόγος που είναι γραμμένος στο νόμο τους: Με μίσησαν χωρίς λόγο». (ΚΑΤ. ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΕΦ. 15).
2. ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΣΩΣΤΟ ΔΡΟΜΟ; ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ, ΣΤΗΝ ΕΥΘΕΙΑ, ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΤΕΝΗ ΟΔΟ;
Προσοχή! Στην Συνείδηση πολλών λαϊκών αδελφών μας (η Σύνοδος), ήταν ήδη καταδικασμένη!.... Σύμφωνα και με τη μεγάλη δήλωση (1-4-2016) του κ. Εμμανουήλ, Επισκόπου Γαλλίας: ( ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ) «Αν ανησυχούν το Οικουμενικό Πατριαρχείο κάποιες δηλώσεις, εκδηλώσεις, άρθρα, ανθρώπων όχι μόνο από κάποιες φονταμενταλιστές φράξιες, αλλά από σοβαρούς και νουνεχείς Θεολόγους και ιεράρχες, είπε, «ζούμε σ' ένα ελεύθερο κόσμο και ο καθένας έχει δυνατότητα εκφράσεως της δικής του απόψεως αρκεί να είναι μέσα σε λογικά πλαίσια. Τα κείμενα που έχουν εγκριθεί με ομόφωνο τρόπο, τα έχουν υπογράψει οι εκπρόσωποι των Εκκλησιών και έτυχαν μιας διεργασίας στην οποία συμμετείχαν όλοι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν αναγνωρίζουμε όλες τις άλλες Εκκλησίες, είτε είναι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, είτε οι Εκκλησίες οι οποίες προήλθαν από την Μεταρρύθμιση. Πρέπει να είμαστε λογικοί σε όλα αυτά τα θέματα. Δεν ζητούμε τίποτε παραπάνω από αυτά τα οποία αποφασίσαμε από κοινού» (Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. Παρασκευή, 01 Απρίλιος 2016)…ΝΤΡΟΠΗ!!! ΑΙΣΧΩΣ!!!ΕΛΕΟΣ!!! [ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΕ…… ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ 21ΟΥ  ΑΙΩΝΑ!!!]
Α) Ο ΛΑΘΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, Η ΠΛΑΤΙΑ ΟΔΟΣ…ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ: «Ένα νέο είδος συνόδου»!!!
Στις 30 Ιουνίου του Σωτήριου Έτους 2016, η Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, εξέδωσε ‘’ΚΕΙΜΕΝΟ’’  με τίτλο:   <<Η «Σύνοδος» του Κολυμπαρίου Κρήτης και η σύμπλευσή της με τον Οικουμενισμό>>…… Το ΕΥ - ‘’ΚΕΙΜΕΝΟ’’ έγραφε : «Οι ανησυχίες και η αγωνία του υγιούς πληρώματος της Εκκλησίας για την έκβαση των εργασιών της λεγόμενης Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας επαληθεύθηκαν. Η σύναξη αυτή δεν είναι ούτε σύνοδος ούτε αγία ούτε μεγάλη. Δεν είναι σύνοδος, διότι δεν έχει τίποτε κοινό με τις συνόδους της Ορθοδόξου Εκκλησίας· διακόπτει την παράδοση των ορθοδόξων συνόδων, δεν αποτελεί συνέχειά τους, συνιστά συνοδική παρεκτροπή και κανονική καινοτομία. Ἡ εκκλησιολογικά κυνική και προκλητική ομολογία του αρχιεπισκόπου Αλβανίας ότι «δεν είναι αντίγραφο των παλαιών συνόδων αλλά ένα νέο είδος συνόδου», Επαινεθείσα από τον πρωτοστάτη του Οικουμενισμού, οικουμενικό πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, τον και πρόεδρο της «Συνόδου», καθιστά όλους τους συμμετέχοντες αρχιερείς, που την αποδέχθηκαν αδιαμαρτύρητα, καινοτόμους και παραβάτες της μακραίωνης συνοδικής και κανονικής παραδόσεως της Εκκλησίας και υποκείμενους στην κρίση μιας μελλοντικής αληθούς Αγίας και Μεγάλης Συνόδου». ΑΞΙΟΙ !!!
[Β. ΣΕ ΛΑΘΟΣ ΔΡΟΜΟ (ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΛΑΪΚΟΙ!!!)(ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ!)
«Αν κάνουμε μία καλή αυτοκριτική, θα διαπιστώσουμε ότι πρά­γματι κάποιες φορὲς άλλα μας ζητάει ο Κύριος και άλλα εμείς ζητούμε και επιδιώκουμε.
Για παράδειγμα, ενώ ο ­Κύριος­ μας ζητάει να εργαζόμαστε το κα­­­­­­­­λὸ ταπεινά και στην αφάνεια, ε­­­­­­­μείς συχνά επιδιώκουμε την ανα­­­­­γνώριση του έργου μας, την κοι­­­­νωνικὴ προβολή και ­καταξίωση.
Ενώ ο Κύριος μας ζητάει­ να αποκτήσου­με θησαυρό στον ουρανό, κάποιοι από ε­­­μάς επιμέ­νουν να κυνηγούν το χρήμα και τα υλικά αγαθά σαν να αποτελούν αυτά τη μοναδική πηγή ευτυχίας.
Μας καλεί ὁ Κύριος να αρνηθούμε τον κόσμο της αμαρτίας και τα θελήματά του, κι εμείς μερικὲς φο­ρὲς δείχνουμε ότι περισσότερο υπολογίζουμε το τί θα πει ο κόσμος, και ανάλογα με αυτό συμμορφώνουμε τη ζωή μας»]. ΑΜΗΝ.
3.Άγιοι αρχιερείς  «γνωρίζετε τι αιτείσθε;»
«Σχίσμα ουν εν τω όχλῳ εγένετο δι᾿ αυτόν». (Ιωάν. 7,43). Έγινε, λοιπόν, αντιγνωμία και διαίρεσις μεταξύ του λαού εξ αιτίας αυτού». (Και αυτής της Συνόδου!)
Ο μαθητής της Αγάπης και της Αλήθειας, ο Ιωάννης, πριν αναφερθεί στο γεγονός της «αντιγνωμίας» και της «διαίρεσις» (μεταξύ του λαού), θυμίζει σε όλους εμάς τους πιστούς’ πως μετά [τα Πανηγύρια των Δεσποτάδων, και τις Μεγάλες  Συνοδικές  Εορτές, ‘’Δίχως  Χριστώ’’,  λόγω της απουσίας του όλου σώματος Του (Επισκόπους)……………….] έρχεται και πάλι ο Κύριος!
Έρχεται ο Κύριος και πάλι, για να μας θυμίσει πως Αυτός είναι το Φώς του κόσμου:  «Κατά τις τελευταίες εκείνες ημέρες, που θα επακολουθήσουν την έλευσιν του Μεσσίου, θα χύσω-λέγει ο Θεός-από τας δωρεάς και τα χαρίσματα του Πνεύματός μου εις κάθε άνθρωπον· και θα προφητεύσουν οι υιοί σας και αι θυγατέρες σας· οι δε νέοι σας θα ίδουν αποκαλυπτικά οράματα και οι γέροντές σας θα λάβουν θεία και αποκαλυπτικά όνειρα. Ακόμη δε στους δούλους μου και εις τας δούλας μου θα χορηγήσω κατά τις ημέρες εκείνες από τα χαρίσματα του Πνεύματός μου και θα προφητεύσουν». (Πραξ. 2,17-18).
Ο μεγάλος Δογματολόγος, Παναγιώτης Τρεμπέλας, ξεκαθαρίζει πως με το «θα προφητεύσουν», «δεν πρέπει να εκλαμβάνωμεν αυτό ως απαραιτήτως συνεπιφέρον και την πρόγνωσιν και προεξαγγελίαν των μελλόντων. Προφητικόν Χάρισμα είναι εκείνο, το οποίον, ως εξηγεί ο θείος Πατήρ, (ο Ιερός Χρυσόστομος) διανοίγει τας εσωτερικάς αισθήσεις της ψυχής εις κατανόησιν του θείου θελήματος και των σωζουσών αληθειών της χριστιανικής πίστεως και της ελπίδος, και το οποίον καθιστά τους πιστούς πάντας διδακτούς Θεού»!!! (Οι λαϊκοί εν τη Εκκλησία, σελ. 222). ΑΜΗΝ.       
 -«Εν δε τη εσχάτη ημέρα τη μεγάλη της εορτής ειστήκει ο Ιησούς και έκραξε λέγων· εάν τις διψά, ερχέσθω προς με και πινέτω». (Ιωάν. 7,37)                   
«Κατά την τελευταίαν δε μεγάλην ημέραν της εορτής εστάθη ο Ιησούς και με ισχυράν φωνήν είπεν· “εάν κανείς διψά πνευματικά και αιώνια αγαθά, λύτρωσιν, ειρήνην και χαράν, ας έλθη κοντά μου και ας πίνη την αλήθειαν που προσφέρω, δια να ικανοποιηθούν έτσι οι πλέον βαθείς και ευγενείς πόθοι του. Εκείνος που πιστεύει εις εμέ, όπως είπε και η Γραφή, θα γίνη αστείρευτος πνευματική πηγή· και από την καρδίαν του θα αναβλύζουν και θα τρέχουν ποταμοί από ολόδροσο τρεχούμενο νερό”» (Ιωάν. Κεφ. 7).  Και ενώ άλλοι  έλεγαν «Ούτος εστίν αληθώς ο προφήτης. Άλλοι έλεγον΄ Ούτος εστίν ο Χριστός..»… και άλλοι πάλι, άλλα έλεγαν…. και τελικά… «Σχίσμα ουν εν τω όχλω εγένετο δι΄ αυτόν» (Πραξ. 2, 1-11. Ιωαν. 7,37-52. 8,12)….
Ο ΘΕΟΣ ΒΟΗΘΟΣ. ΑΜΗΝ.
ΕΠΙΜΕΤΡΟ.
Στην Εγκύκλιο (Κρήτη, 2016) της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, διαβάζουμε: «Το γεγονός ότι «το πολίτευμα ημών εν ουρανοίς υπάρχει» (Φιλιπ. γ’, 20), δεν αναιρεί, αλλ’ ενδυναμώνει την μαρτυρίαν ημών εν τω κόσμῳ. Εν τούτῳ στοιχούμεν τη παραδόσει των Αποστόλων και Πατέρων ημών, οίτινες ευηγγελίζοντο τον Χριστόν και την δι’ αυτού σωστικήν εμπειρίαν της πίστεως της Εκκλησίας, θεολογούντες «αλιευτικώς», ήγουν αποστολικώς προς τους ανθρώπους εκάστης εποχής διά να μεταδώσουν εις αυτούς το Ευαγγέλιον της ελευθερίας «ᾗ Χριστός ἡμᾶς ἠλευθέρωσεν» (Γαλ. ε´, 1). Η Εκκλησία δεν ζη διά τον εαυτόν της. Προσφέρεται δι’ ολόκληρον την ανθρωπότητα, διά την ανύψωσιν και την ανακαίνισιν του κόσμου εις καινούς ουρανούς και καινήν γην (πρβλ. Αποκ. κα’, 21). Όθεν δίδει την ευαγγελικήν μαρτυρίαν και διανέμει εν τη οικουμένη τα δώρα του Θεού: την αγάπην Του, την ειρήνην, την δικαιοσύνην, την καταλλαγήν, την δύναμιν της Αναστάσεως και την προσδοκίαν της αιωνιότητος». [Εγκύκλιος Ορθοδόξου Συνόδου;] [Θα αργήσεις πολύ, αδελφέ, αδελφή, και φίλε λαϊκέ  να βγάλεις το συμπέρασμα;]
ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ. ΑΓΙΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΡΕΥΣΒΕΥΣΑΤΕ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ. ΑΜΗΝ.
ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΚΑΝΤΗΛΙΟΥ*  2016 (+ ΚΟΣΜΑ ΚΑΙ ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, + ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ) (ΙΟΥΝΙΟΣ = Πρώτα ελέγετο *Καντ-ήλιος).