Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Αγγλικανός Αρχιεπίσκοπος από την Ασίζη: "Η αποτυχία του Οικουμενισμού εμποδίζει το έλεος"

ASSISI-ECUMENISM-WELBY.jpg
"Οἱ Ἐκκλησίες ποὺ δὲν συμβιβάζονται ἡ μία μὲ τὴν ἄλλη ἀποδυναμώνουν τὴν ἐμπειρία τοῦ ἐλέους ποὺ ἑνώνει τοὺς πιστοὺς μὲ τὸ Θεὸ καὶ μὲ τὸν πλησίον", ἰσχυρίστηκε ὁ Ἀγγλικανὸς Ἀρχιεπίσκοπος Justin Welby τοῦ Καντέρμπουρυ. "Μὲ τὸ νὰ μὴν συμφιλιωνόμαστε μὲ τὸν ἄλλο, ἡ λατρεία μας ἐξασθενεῖ καὶ ἡ ἱκανότητά μας νὰ φθάσουμε στὸν Θεὸ μειώνεται», εἶπε στὶς 20 Σεπτεμβρίου στὴν Ἀσίζη κατὰ τὴ διάρκεια μιᾶς συζήτησης γιὰ τὸν Οἰκουμενισμό. Ἐπίσης ὑποστήριξε ὅτι "ἡ ἀποτυχία τοῦ Οἰκουμενισμοῦ φυλακίζει ἔλεος καὶ ἐμποδίζει τὴν ἀπελευθέρωσή του καὶ τὴν ἐξουσία του μὲ ἕνα ἄλλο".

Μιλώντας, πρὶν ὁ Πάπας Φραγκίσκος φτάσει στὴν Ἀσίζη γιὰ μιὰ διαθρησκευτικὴ συνάντηση γιὰ τὴν Παγκόσμια Ειρήνη, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Welby συναντήθηκε μαζὶ μὲ ἄλλους ἡγέτες χριστιανικῶν ὁμολογιῶν βιώνοντας πῶς ἡ ἀγάπη, ἡ φιλανθρωπία καὶ τὸ ἔλεος προωθοῦν τὴν εἰρήνη καὶ.... τὴν ἑνότητα μεταξύ τῶν χριστιανικῶν δογμάτων.
"Τὸ Ἔλεος εἶναι ἡ μηχανὴ τῆς συμφιλίωσης", δήλωσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Welby, καὶ εἶναι "ἡ πηγὴ τῆς ἱκανότητάς μας γιὰ τὸν Εὐαγγελισμὸ τοῦ κόσμου στὸν ὁποῖο ζοῦμε. Τὸ Ἔλεος ἀρχίζει μὲ τὸ ἔλεος πού ὁ καθένας ἀπὸ ἐμᾶς βιώνει μὲ τὸ μυστήριο τῆς συμφιλίωσης, ἡ γνώση δηλαδὴ ὅτι ἐμεῖς ἀναμεταξὺ μας εἴμαστε ἀποδεκτοί", εἶπε.
"Ὑποφέροντας μὲ τὸ μαρτύριο οἱ Χριστιανοὶ ἑνωνόμαστε καὶ αὐτὸ ἀποτελεῖ ἕνα ὁρατὸ σημάδι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ γιὰ τὸν κόσμο" πρόσθεσε.
"Ἂν ἐμεῖς δὲν πάσχουμε ἀπὸ κοινοῦ, σημαίνει ὅτι δὲν γνωρίζουμε τὴν ἔννοια τοῦ Οἰκουμενισμοῦ τοῦ ἐλέους. Ὅταν μᾶς σκοτώσουν, δὲν ρωτοῦν ἂν εἴμαστε Ἀγγλικανικοί, Πρεσβυτεριανοί, Καθολικοὶ ἢ Ὀρθόδοξοι! Εἴμαστε ἕνα ἐν Χριστῷ γιὰ αὐτούς. Ἑπομένως, γιατί εἴμαστε διαιρεμένοι ὅταν δὲν μᾶς σκοτώνει κανείς; "