Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2016

ΛΑΜΠΡΟΣ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΣ, ΑΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2016

Click to view full size image
ΛΑΜΠΡΟΣ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΣ, Θεολόγος
 Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,
       «Ετέχθη υμίν σήμερον σωτήρ, ος εστι Χριστός Κύριος, εν πόλει Δαυΐδ» (Λουκ.2,10). Το ουράνιο αυτό άγγελμα της Θείας Ενανθρωπήσως αποτελεί το πιο χαρμόσυνο και ελπιδοφόρο μήνυμα της ανθρώπινης ιστορίας. Η Σάρκωση του Θεού Λόγου είναι το σπουδαιότερο γεγονός όλων των εποχών, ως η απαρχή της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους και ολοκλήρου της δημιουργίας. Τώρα πια είναι μαζί μας ο Εμμανουήλ, 

«ο εστι μεθερμηνευόμενον μεθ’ ημών ο Θεός» (Ματθ.1,23), «πάσας τας ημέρας, έως της συντελείας του αιώνος» (Ματθ.28,20) και γι’ αυτό «η χαρά ημών ή πεπληρωμένη» (Ιωάν.16,24). Χάρις στη Θεία Ενανθρώπιση ενδυθήκαμε «τον καινόν άνθρωπον τον κατά Θεόν κτισθέντα εν δικαιοσύνη και οσιότητι της αληθείας» (Εφεσ.4,24), ως ύψιστη δωρεά και ευλογία από μέρους του Δημιουργού μας! Και ακόμη περισσότερο: «Άνθρωπος γίνεται Θεός, ίνα Θεόν τον Αδάμ απεργάσηται» (τροπάριο Χριστουγέννων). «Αυτός ενηνθρώπησεν, ίνα ημείς θεοποιηθώμεν» (Μ. Αθανάσιος). «Άνθρωπος γαρ εγένετο ο Θεός και Θεός ο άνθρωπος» (Ι. Χρυσόστομος). Αυτή είναι η πεμπτουσία της μεγάλης εορτής!
      Με την ευκαιρία των εορτών του Αγίου Δωδεκαημέρου σας εύχομαι από βάθους καρδιάς έτη πολλά και ο δι’ ημάς νηπιάσας Κύριός μας Ιησούς Χριστός να σας ενδυναμώνει στην εκκλησιαστική σας διακονία. Επίσης σας εύχομαι ο νέος ενιαυτός του Κυρίου να είναι ευλογημένος και δημιουργικός, για τη δόξα του Θεού μας και τη διακονία του λαού Του.
                                                                                  Με σεβασμό και τιμή
                                                                              ΛΑΜΠΡΟΣ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΣ
                                                                                             Θεολόγος
                                                            Αδριανουπόλεως 5-7, 161.21 Καισαριανή