Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

Κυκλοφορεί το φύλλον 2.12.16 του «Ορθοδόξου Τύπου»

Logo.gif

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Λαμπρὸς ἐπικήδειος τῆς Ἱεραρχίας διὰ τὸ Κολυμβάρι. «Ἥξεις ἀφήξεις» αἱ ἀποφάσεις! Τό Κολυμβάρι ὁδηγεῖται ἀργὰ ἀλλά σταθερὰ εἰς καταποντισμόν! Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου.

➢ Παρέµβασις καὶ κείµενον εἰς τὴν Ἱεραρχίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Νοέµβριος 2016). Tοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου.
➢ Ὁ Σεβ. Κυθήρων περὶ τῆς προσφάτου Ἱεραρχίας.
➢ Ὅταν τὸ Φανάρι δὲν εἶχε ἀκόμη παραδοθῆ εἰς τὸν Οἰκουμενισμόν. Τοῦ π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ.
➢ Ὁμολογία Ὀρθοδόξου Πίστεως.
➢ Μὲ ποῖες «εὐκαιρίες» καὶ διατί οἱ Μασόνοι ἀναφέρουν εἰς τὰ ἔντυπά τους τὸ ὄνομα τοῦ σημερινοῦ Οἰκ. Πατριάρχου μας;
➢ Ἡ δαιμονιώδης ἐπιστήμη.
➢ Τί ἐστίν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ.
➢ Ἐκκλησιαστική Γλῶσ­σα καί μεταφράσεις. Γράφει ὁ κ. Νικόλαος Σακα­λάκης.
➢ Ἐπιστολὴ Κληρικῶν πρὸς τοὺς Ἀρχιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης.
➢ Ὁ κ. Ράμα καί ἡ Μεγάλη Ἀλβανία.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.