Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2016

ΑΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΕΣΤΕΚΕΤΟ

5d7698d955fd24e5238198c3511238a0_XL.jpg
                                                                       
Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Τη νυχτιά εκείνη
καθώς επλησίαζεν
η των Χριστουγέννων εορτή
ο Όσιος εκείνος Σίμων
έξω από το σπήλαιον
θέαμα ηξιώθη φοβερόν
«κι ηγάσθη ατενίζων »
αντικρύ εις την πέτραν
όπου ολόλαμπρος αστήρ
ωσεί του ουρανού χωριζόμενος
άνωθεν της πέτρας εστέκετο
και η θεία εκείνη φωνή ηκούσθη
«ώδε το Μοναστήριον θεμελιώσαι».

 * ηγάσθη - εθαύμασεν