Σάββατο, 4 Μαρτίου 2017

Οι λαϊκοι εν τη εκκλησία, δηλαδή η θέση και ο ρόλος των λαϊκών εν τη εκκλησία

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΥΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ»,
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΕΤΟΣ  2017 μ. Χ.
«Τη ελευθερία ουν η Χριστός ημάς ηλευθέρωσε,
στήκετε, και μη πάλιν ζυγώ δουλίας ενέχεσθε» (Γαλ.  5, 1)
Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, "Αναγκαία η συζήτησις"[1].
               Είναι αλήθεια ότι «Το Πνεύμα το Άγιον φωτίζει όλους τους πιστούς ανθρώπους», γι’ αυτό και η συμβολή του λαού στο έργο της Εκκλησίας δεν είναι καθόλου μικρή, αλλά «καθολική;»!
Απόδειξη του πράγματος είναι όταν δύο άνθρωποι είναι ενωμένοι σ’ ένα, ή καλύτερα όταν έχουν ένα νου και μία γνώμη, όπως π.χ. η Πρίσκιλλα και ο Ακύλας. Αυτοί οι δύο με «Μία» γνώμη και διδασκαλική φωνή «εξέθεσαν ακριβέστερον την οδό του Θεού εις τον Απολλώ, διάσημον διδάσκαλον της πρώτης Εκκλησίας. Και αυτοί-πάλι- εβοήθησαν εις το έργον του Παύλου ουκ ολίγον» (Πραξ. 18, 26 και, Ρωμ. 16, 3-4)[2].
                Άλλο ζωντανό παράδειγμα περί της συμβολής του λαού στο έργο της Εκκλησίας είναι ο Μωϋσής και ο Ιοθόρ! «Και ο θεόπτης και θεόπνευστος Μωϋσής-λέγει ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης- ο μέγας νομοθέτης του Ισραήλ, ο λαβών επί του όρους  Σινά τας δέκα εντολάς, ο εις τοσούτον ύψος σοφίας και δόξης ανελθών, ήκουσε μετά προσοχής την γνώμην του πενθερού του Ιοθόρ, ανδρός ασυγκρίτως κατωτέρου εξ απόψεως μορφώσεως και αρετής, ησπάσθη την γνώμη αυτού, και συμφώνως προς αυτήν διερρύθμισε τα της διοικήσεως του λαού (Εξ. 18, 13-27) [2].
              Αγαπητοί, ο Μωϋσής άκουσε τον Ιοθόρ, και με το παράδειγμά του(πολλά χρόνια πριν έλθει  η «προσδοκία των εθνών»), διδάσκει όλους τους ηγέτες των αιώνων, ότι και αυτοί (οι «ισχυροί της οικουμένης κυβερνήτες») δεν πρέπει να περιφρονούν την γνώμην των μικρών.
«Μία, αγία» ταπεινή γνώμη που ενισχύει ακόμη πιο καθαρά την γνώμη μας, είναι και ο διάλογος  ενός δασκάλου της ερήμου με τον μαθητή του. Ο Αββάς Αντώνιος και ο απλός μαθητής του μας διδάσκουν: «Κάποτε ο αββάς Αντώνιος πήρε γράμματα του βασιλέως Κωσταντίου, για να πάη στην Κωσταντινούπολι  και σκεπτόταν τι να κάμη. Λέγει, λοιπόν, στον αββά Παύλον, τον μαθητή του:
-  Μήπως θάπρεπε να αναχωρήσω; Και του λέγει:
-  Αν πάς, θα λέγεσαι Αντώνιος. Αν δεν πάς, αββάς Αντώνιος>> [3].
          Δυστυχώς αδελφοί, αιώνες μετά την εν Αγίω Πνεύματι συγγραφεί του Πιστεύω «Εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν Εκκλησίαν», οι «ισχυροί των Εκκλησιών κυβερνήτες» μας αρνούνται και αυτήν ακόμη την «συζήτηση»! Προσοχή δεν εννοούμε «ακρόαση»… Ο Ιερός Χρυσόστομος πάλι, «εξ αφορμής του παραδείγματος του Μωϋσέως», διδάσκει τους ποιμένες της Ορθόδοξου Εκκλησίας «να τείνουν τα ώτα και να ακούουν τι λέγουν οι πιστοί, έστω και αν αυτοί δεν κατέχουν εξέχουσαν θέσιν εν τη κοινωνία» [2].
         Αδελφοί και πατέρες, ιερείς της μητροπόλεώς μας και σεβαστέ μας π. Θεόκλητε,
         Σήμερα συνοδεύσαμε ένα απλό μέλος του συλλόγου μας εις τα Κοιμητήρια του Καρυοχωρίου, τον Βίκτωρα. Ο Βίκτωρας Σκιαδαρέσης του Σπύρου και της Ίρις-Λουναρ- Μπενεντινας ήταν μία ευγενική ψυχή, και ήταν παρόν κατά την επίσκεψή μας στην Φλώρινα,στο μητροπολιτικό μέγαρο, όταν σας καταθέσαμε τα "δύο" γνωστά ψηφίσματα διαμαρτυρίας για να τα έχετε  ως εφόδια προς συζήτηση λόγω της επικείμενης έκτακτης σύγκλησης της Ιεραρχίας της Ελλάδος στις 23-24 Νοεμβρίου, που αποφάσισε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος. Όπως είναι γνωστό η εφημερίδα το "Πρώτο Θέμα" έγραφε: «Κατά τη διάρκεια των εργασιών της, ο μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης Θεολόγος θα αναγνώσει την εισήγησή του με θέμα «Ενημέρωσις περί των διεξαχθεισών εργασιών της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας» και θα ακολουθήσει συζήτηση επ' αυτής…»[4]
     
        Αιωνία σου η μνήμη Βίκτωρα.
Με τιμή
Το Δ.Σ
Πτολεμαΐδα 28 Φεβρουαρίου 2017
                                                        
ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
[2] «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ», ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ Ν.  ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΕΚΔΟΣΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ‘’Ο ΣΤΑΥΡΟΣ’’, ΑΘΗΝΑΙ 1969, ΣΕΛ. 65-67
[3] ΒΙΒΛΙΟΝ: Ο ΜΕΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΕΚΔΟΣΕΙΣ Β. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 (Σελ. 172).