Σάββατο, 1 Απριλίου 2017

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Η Εξομολόγηση της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας (Α) [ΒΙΝΤΕΟ 2014]

110 (1).jpg

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Η Εξομολόγηση της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας (Α) [ΒΙΝΤΕΟ 2014]
Δείτε εδώ και το Β Μέρος