Παρασκευή, 14 Απριλίου 2017

Η ακολουθία των Αγίων Παθών στο Παρίσι

gal2.jpg


Σχόλιο Ιστολογίου ΚατάνυξιςΔε περιμέναμε τίποτε άλλο από τον οικουμενιστή μητροπολίτη Γαλλίας! Πώς να εορτάσει τα Άγια Πάθη Του Χριστού μας χωρίς την παρουσία των εκπροσώπων της εωσφορικής διαστροφής των δογμάτων της Πίστης μας! Γι αυτόν δεν έχουμε να πούμε πολλά. Πρέπει όμως ο αθεόφοβος να πάρει ένα καλό μάθημα από το λαό. Η παρουσία των αιρετικών μέσα στους Ναούς μας, πρέπει να μας αναγκάζει να διαμαρτυρηθούμε με την αποχώρησή μας. Να αδειάζουν οι Ναοί εκείνοι από πιστούς όσο οι θεομπαίχτες μητροπολίτες και Πατριάρχες, βλασφημούν την Πίστη μας με τις ανείπωτες καταστρατηγήσεις των ιερών κανόνων.
Δεν αναφέρουμε εδώ άλλους κανόνες που απαγορεύουν τις συμπροσευχές και την παρουσία αιρετικών! Απλά καταγράφουμε τη θέση της πατριαρχικής συνόδου του 1749 και του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Κυρίλλου του Ε΄. Σε μια επαναδιατύπωση των διαχρονικών ιερών κανόνων για το θέμα αυτό διακήρυξαν τα εξής:
«Ἐντελλόμεθα καί παραγγέλλομεν πατρικῶς καί πνευματικῶς… εἰς τό ἑξῆς μή τολμήσετε τό σύνολον νά συγκοινωνεῖτε μετά τῶν αὐτόθι φρατόρων καί φραγκοπατέρων καί λοιπῶν Δυτικῶν, εἰς τά τε ἱερά τῆς καθ' ἡμᾶς Ἐκκλησίας Μυστήρια καί εἰς τάς λοιπάς ἐκκλησιαστικάς τελετάς, προσευχάς τε καί ἱερουργίας, ἀλλά νά φυλάττετε ... τό ἀκοινώνητον ὅλως μετ' ἐκείνων ἐν πάσαις ταῖς ἱεραῖς τελεταῖς καί ἱερουργίαις. Ἐάν δέ μετά τήν πατριαρχικήν καί συνοδικήν ἡμῶν ἐπιτίμησιν, πατρικήν τε καί πνευματικήν παραίνεσιν καί νουθεσίαν ταύτην, τολμήση τις ἀπό λόγου σας νά φανῇ ἀπειθής καί ἐνάντιος καί εἴτε τις ἐκ τῶν αὐτόθι ἱερέων τολμήσῃ καί φωραθῇ συνευχόμενος τοῖς Λατίνοις ἤ προσφοράς δεχόμενος ἐκείνων ἤ μνήμας ἄγων ὑπέρ αὐτῶν ... ὁ τοιοῦτος ἱερεύς θέλει καθυποβληθῇ τελείᾳ καθαιρέσει τῆς ἱερωσύνης αὐτοῦ» (Σ. Μπιλάλη, Ὀρθοδοξία καί Παπισμός, (Ἀθῆναι 1969), τ. Β΄ σ. 367.)
Η ακολουθία των Αγίων Παθών στο Παρίσι
Το εσπέρας της Μεγάλης Πέμπτης, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Εμμανουήλ χοροστάτησε στην ακολουθία των Παθών του Κυρίου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Στεφάνου Παρισίων. Πλήθος κόσμου παρέστη καθώς και οι Διπλωματικές Αρχές της Ελλάδος μετά των Αρχόντων και εκπροσώπων άλλων χριστιανικών εκκλησιών.
gal1gal2gal4
Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως