Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

Αποκαλυπτικό! Η ομιλία του θεολόγου Μ.Σ.Κυρίλλου, εκπροσώπου της Ρουμανίας, στη γραμμή του πατρός Θεοδώρου Ζήση

“.. Στη Ρουμανία ἡ καταπολέμηση τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης ἔχει ὁρισμένα χαρακτηριστικὰ ποὺ τὴν διακρίνουν ἀπὸ τὶς ἐνέργειες ὅλων τῶν ἄλλων Ὀρθοδόξων ἀδελφῶν χωρῶν:

1. Εἶναι ἡ πιὸ ἔντονη ἀντίδραση τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας κατὰ τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης
2. Εἶναι ἡ ἀντίδραση ποὺ καταστέλλεται ἀπὸ τὶς ἐκκλησιαστικὲς ἀρχὲς μὲ τον πιὸ ἔντονο τρόπο.
3. Οἱ συνθῆκες ὑπὸ τὶς ὁποῖες ανατύσσεται αὐτὸς ὁ ἀγῶνας εἶναι πολὺ σκληρὲς, δεδομένου ὅτι στὴ Ρουμανία δὲν ὑπάρχει οὔτε ἕνας ἀρχιερέας ποὺ νὰ ἀπορρήψει τὶς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης.

(..) Σὰς εὐχαριστῶ ἐκ μέρους ὅλων τῶν Ρουμάνων ἱερέων καὶ πιστῶν ἀγωνιστῶν κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ γιὰ τὴν εὐκαιρία νὰ σὰς ἀπευθύνω αὐτὰ τὰ λόγια."
Θεολόγος Μιχαήλ Σίλβιου Κυρίλλου