Τρίτη, 4 Απριλίου 2017

Αρχιμ. π.Αντώνιος Πακαλίδης, ''​Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα​'' - Ε' Κυριακ​ή των ​Νηστειών ​[mp3 - 2017]

Αρχιμ. π.Αντώνιος Πακαλίδης, ''​Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα​'' ​-​ ​Ε' Κυριακ​ή​ των ​Ν​ηστειών ​[mp3 - 2017]​.jpg

Αρχιμ. π.Αντώνιος Πακαλίδης, ''​Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα​'' - Ε' Κυριακ​ή των ​Νηστειών ​[mp3 - 2017]