Δευτέρα, 1 Μαΐου 2017

Αντίχριστο ‘’παιχνίδι’’ που καλείται ‘’Σταυρώστε τον Ιησού μόνοι σας’’

1212649c3c5dad7bb955567c40f3545d.jpg
(CRUSIFY JESUS BYYOUR SELF!)
Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
Αντίχριστο και βλάσφημο ‘’παιχνίδι’’ που καλείται ‘’Σταυρώστε τον Ιησού μόνοι σας’’ (CRUSIFY JESUS BYYOUR SELF!), διαφημίζεται στο διαδίκτυο. Μάλιστα διαφημίζεται ότι αφορά όλες τις ηλικίες (a toy for all ages).  Προβάλλουν ότι έρχεται σε κουτί δώρου (comes in a gift box).
Στο κουτί αυτό του αντίχριστου και βλάσφημου ‘’παιχνιδιού’’,  περιλαμβάνονται  ένας Σταυρός και ο Ιησούς ζωγραφισμένος. Ως προσφερόμενα αντικείμενα για το αντίχριστο ‘’παιχνίδι’’ περιλαμβάνονται στο κουτί ακάνθινο στεφάνι (CROWN - O - THORNS), μικρή πινακίδα όπου αναγράφει ΙΝΒΙ (INRI), καρφιά (STAKES), μικρό μπουκαλάκι με απομίμηση αίματος (FAKE BLOOD), δόρυ και σφυρί (SPEAR & HAMMER).

ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΛΑΣΦΗΜΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ, ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ.