Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

Η Η΄ Οικουμενικη Σύνοδος ( ο Μ. Φώτιος και το παπικό πρωτείο )

λήψη.jpg

«ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΣΤΙΝ ΟΝΟΜΑ»
 Η Η΄ Οικουμενική Σύνοδος
( ο Μ. Φώτιος και το παπικό πρωτείο )
Δευτέρα 15 Μαΐου 2017