Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

Κήρυγμα επί της αποδόσεως του Πάσχα

screenshot-www.youtube.com-2017-05-25-07-51-52.png
π. Αντώνιος Πακαλίδης - Κήρυγμα επί της αποδόσεως του Πάσχα 24/05/2017