Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2012

adkhoulou baytaka - Iselevsome (video)


Ι.Μ. Θεσσαλονίκης, Εγκύκλιος - Μήνυμα Πρωτοχρονιάς 2012 - 2013

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ      


    ἀριθμ. πρωτ. : 853.-                                                                                        
 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013
 
                                            
 ΕΟΡΤΙΟ ΜΗΝΥΜΑ
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2013
τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κυρίου ΑΝΘΙΜΟΥ
 
  
Ἀγαπητοί μου ἀδελφοὶ καὶ παιδιά μου,
 
Τούτη ἡ Πρωτοχρονιὰ τοῦ ἔτους 2013 ποὺ ξημέρωσε σήμερα στὴ ζωή μας, στὶς οἰκογένειές μας, στὶς ἐργασίες μας καὶ στὴν Πατρίδα μας, δὲν ὁμοιάζει μὲ αὐτὲς ποὺ ζήσαμε ἐδῶ καὶ τριάντα χρόνια. Ὅλα γύρω μας καὶ μέσα στὶς ψυχές μας εἶναι σὲ κατάσταση κρίσεως. Ὁ καινούργιος χρό-νος 2013 μὲ τὶς 365 ἡμέρες του ἔχει ἤδη στημένο ἕνα χορό, χωρὶς ῥυθμό, χωρὶς ζωντάνια, χωρὶς κέφι, χωρὶς τραγούδια χαρᾶς. Ὅλα τὰ φαινόμενα εἶναι ἀπαισιόδοξα. Κύρια αἰτία ἡ οἰκονομικὴ κρίση καὶ ἡ οὐσιωδέστερη ἠ-θικὴ κρίση. Καὶ εἶναι ἀλήθεια ὅτι σκληρότερα πλήττονται ἀπὸ τὰ μέτρα οἱ ἀσθενέστερες κοινωνικὲς τάξεις καὶ ἀνελπίστως οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι.

+ ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗι ΠΡΩΤΗι ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΕΠΙ ΤΗι ΠΡΩΤΗι ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΦΑΛΗΡΟΥ, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΚΛΗΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΥΤΟΥ

poimantorikesΤέκνα μου ἀγαπητά καί περιπόθητα,
Ὁ καινούργιος χρόνος εἶναι μιά περιοδική πρόκληση πού μᾶς ἀναγκάζει νά βγοῦμε γιά λίγο ἀπό τόν καθημερινό λήθαργο καί νά σκεφθοῦμε τήν παροδικότητά μας. Παροδικότητα σημαίνει, πολύ ἁπλά, τό ὅτι βρισκόμαστε σέ μιά τεράστια «αἴθουσα ἀναμονῆς», περιμένοντας τό τραῖνο νά περάσει. Κι ἐνῶ οὔτε τό ἴδιο τραῖνο παίρνουμε ὅλοι, οὔτε συγχρόνως φεύγουμε, ἐν τούτοις αὐτό τό γεγονός μᾶς ἑνώνει βαθύτερα ἴσως ἀπό κάθε ἄλλη συγγένεια. 
Αὐτή ἡ κατά κόσμον παροδικότητά μας δέν εἶναι ἐλάττωμα τῆς φύσεως, οὔτε ἀστοργία τοῦ Κτίστου. Εἶναι, σέ τελική ἀνάλυση προνόμιο εὐεργετικό. Γιατί, εἶμαι θνητός σημαίνει : δέν εἶμαι δεμένος οὔτε στάσιμος σέ τοῦτο τόν κόσμο, ἀλλά διερχόμενος. Ὁ διερχόμενος ὅμως ἔχει ἐλευθερία κινήσεων, ἔχει δυνατότητες ἐκλογῆς, ἔχει πλοῦτο παραστάσεων καί βιωμάτων. Ὁ διερχόμενος  ἔχει, πρό πάντων, προορισμό καί τέλος πρός τό ὁποῖο κατευθύνεται, πορευόμενος. Ὅλες λοιπόν αὐτές οἱ ἱερές ἔννοιες : προορισμός, ἀποστολή, σκοπός, πορεία, τέλος, εἶναι ἄρρηκτα δεμένες μέ τήν παροδικότητά μας.
Ἄν δέν ἤμασταν παροδικοί, δέν θά εἴχαμε δυναμική πορεία, ἀλλά μόνο τήν τυφλή ἀνακύκληση τοῦ ἀλόγου στό μαγγανοπήγαδο! Ἄν δέν ἤμασταν διερχόμενοι, δέν  θά ὁδεύαμε πρός τό τέλος. Θά ἤμασταν στάσιμοι, θά ἤμασταν καθηλωμένοι. Κι ὅποιος δέν πορεύεται πρός τό τέλος δέν τελειοῦται ποτέ. Δέν ὁλοκληρώνεται.

Πρωτοπρεσβ. Άγγελος Αγγελακόπουλος, Η παραποίηση του Μεγάλου Βασιλείου

Η ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΤΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ

Εν Πειραιεί   30-12-2012


Τήν 1η Ιανουαρίου μαζί με την Περιτομή του Χριστού εορτάζουμε καί τήν μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Βασιλείου, αρχιεπισκόπου Καισαρείας της Καππαδοκίας του Μεγάλου και Ουρανοφάντορος. Ο Μέγας Βασίλειος ήκμασε κατά τούς χρόνους του βασιλέως Ουάλεντος τό 364 μ.Χ., πρός τόν οποίο μέ παρρησία ομολόγησε τήν ορθόδοξη πίστη καί τόν ήλεγξε, επειδή έπεσε στήν κακοδοξία των Αρειανών καί μέ άγριο καί θηριώδη τρόπο κακοποιούσε καί πολεμούσε τίς Εκκλησίες των Ορθοδόξων. Αυτός, λοιπόν, από μέν τόν πατέρα του ήταν Μαυροθαλασσίτης, από δέ τήν μητέρα του ήταν Καππαδόκης, δηλαδή από τήν λεγομένη Καραμανία. Όσον αφορά τούς λόγους καί τήν παιδεία υπερέβαλε όχι μόνο τούς ελλογίμους του καιρού του, αλλά ακόμη καί τούς παλαιούς φιλοσόφους, διότι, αφού διήλθε κάθε είδος παιδείας, σέ κάθε μία από αυτή απέκτησε καί τήν εξουσία καί τή νίκη. Επίσης, ήσκησε καί τήν πρακτική φιλοσοφία καί μέ τήν πράξη ανέβηκε καί στήν θεωρία των όντων˙ καί από αυτή ανέβηκε καί στόν θρόνο της αρχιερωσύνης.

Πρωτοπρ. Άγγελος Αγγελακόπουλος, Εκκλησιαστική και πολιτική πρωτοχρονιά

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
 
Εν Πειραιεί 30/12/2012
 
 
Mιά εσφαλμένη αντίληψη, πού κυκλοφορεί ιδίως αυτές τίς ημέρες του ιερού δωδεκαημέρου, αγαπητοί μου, είναι η υιοθέτηση της 1ης Ιανουαρίου ως (πολιτικής) πρωτοχρονιάς, ως αρχή του νέου πολιτικού έτους. Ας δούμε, όμως, πώς όντως έχουν τά πράγματα.
Σύμφωνα με τό συναξάριο, την 1η Ιανουαρίου η Εκκλησία μας εορτάζει την Δεσποτική εορτή της Περιτομής του Χριστού και την μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Βασιλείου αρχιεπισκόπου Καισαρείας της Καππαδοκίας του Μεγάλου και Ουρανοφάντορος. Βλέπουμε, λοιπόν, αγαπητοί μου, ότι δέν γίνεται καμμιά μνεία, καμμία αναφορά γιά πρωτοχρονιά καί αρχή του νέου έτους. Καί τότε πώς προέκυψε νά εορτάζουμε τήν 1η Ιανουαρίου ως αρχή του νέου έτους; θά ρωτούσε κάποιος. Δυστυχώς, αγαπητοί μου, είναι κατάλοιπο της ειδωλολατρείας. Σύμφωνα μέ τόν Όσιο Νικόδημο τόν Αγιορείτη, ο Ρωμαίος βασιλιάς Νουμάς ονόμασε τόν μήνα αυτό Ιανουάριο πρός τιμή του ψευδοθεού Ιανού. Αυτός ο ψευδοθεός Ιανός κατά μία εκδοχή ήταν ένα τετράμορφο άγαλμα, το οποίο απεικόνιζε τίς τέσσερεις εποχές του χρόνου. Άλλοι έγλυφαν τό δεξί του χέρι, στό οποίο κρατούσε ή ένα κλειδί, τό οποίο δήλωνε τήν άνοιξη καί τήν αρχή του χρόνου, ή τό στοιχείο «τ», καί άλλοι έγλυφαν τό αριστερό του χέρι, στό οποίο κρατούσε τό στοιχείο «ξε», τό οποίο δήλωνε τίς 365 ημέρες του χρόνου. Κατά τήν άλλη εκδοχή ο ψευδοθεός Ιανός παρουσιάζεται μέ δύο πρόσωπα, από τά οποία τό μέν γηραλέο σημαίνει τό παλαιό έτος, πού έληξε, τό δέ νέο τόν χρόνο, πού ήδη άρχισε. Άλλοι πάλι λένε ότι τό ένα πρόσωπο παριστάνει τόν ψευδοθεό Ιανό καί τό άλλο τόν Κρόνο, τόν οποίο ο Ιανός παρέλαβε συμβασιλέα[1].

π. Θεόδωρος Ζήσης - Η καλύτερη είδηση στην ιστορία της ανθρωπότητος...- Κυριακή μετά τα Χριστούγεννα (2012 - mp3)

Κήρυγμα π. Θεοδώρου Ζήση, ερμηνεία της υμονογραφίας της Εκκλησίας στην εορτή των Χριστουγέννων- Εκφων. (30/12/2012) 
Ηχητικό αρχείο MP3 - Διάρκεια 00:23:59- Μέγεθος 22 MB

Κυριακή, 30 Δεκεμβρίου 2012

Σε υμνούμεν, Άξιον εστίν Μ. Χατζηαθανασίου, ήχ. α’. Ψάλλει ο τ. Άρχων Β΄ Δομέστικος της Μ.τ.Χ.Ε. κ. Δημοσθένης Παϊκόπουλος


Κωνσταντίνος Χολέβας, Τα εθνικά θέματα μπροστά στο 2013

Φωτογραφία
Τα εθνικά θέματα μπροστά στο 2013
 
 
Μαζί με τις ευχές μου για καλή και ευλογημένη χρονιά, θα επιχειρήσω, αγαπητοί αναγνώστες, μία σύντομη αποτίμηση των εθνικών θεμάτων στο μεταίχμιο των δύο χρόνων.
Η πρόβλεψή μου είναι ότι το 2013 σε έξαρση θα βρεθούν τα θέματα της ΑΟΖ και των ελληνοαλβανικών σχέσεων. Η κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά είναι διατεθειμένη να ανακηρύξει την ελληνική ΑΟΖ, αλλά η δυσκολία ξεκινά από εκείνο το σημείο. Πρέπει να γίνει οροθέτηση με την Ιταλία, την Αλβανία, την Κύπρο, την Αίγυπτο, τη Λιβύη και την Τουρκία. Η ελληνική διπλωματία πρέπει να αντιμετωπίσει επιτυχώς την τουρκική ένσταση για το Καστελόριζο, τη διεκδίκηση της Λιβύης στην ΑΟΖ της Γαύδου, τον τουρκικό δάκτυλο που ακύρωσε τη σχετική συμφωνία με την Αλβανία και άλλα παρεμφερή θέματα. Πάντως ελπίζω να γίνει τουλάχιστον το πρώτο βήμα, η ανακήρυξη, για να μη δίνουμε την εντύπωση του ψοφοδεούς.

Μιχαήλ Χούλης, Το μυστήριο του Θεανθρώπου και οι ορθολογιστικές παρανοήσεις του

Το μυστήριο του Θεανθρώπου και οι ορθολογιστικές παρανοήσεις του

 

 
Πολλοί ερευνητές και διανοούμενοι, εκτός Χριστιανικού πνεύματος και με μόνο τις γνωσιολογικές και φιλολογικές τους ικανότητες, προσπάθησαν να εξηγήσουν ποιος ήταν και τι έκανε ο Ιησούς, αλλά, όταν σκόνταψαν στον ‘θεμέλιο λίθο’ και την ‘ακρογωνιαία πέτρα’ που λέγεται ‘Υιός του Θεού,’ ή τον απέρριψαν (ορθολογιστές, αιρετικοί, άθεοι κ.λπ.), ή κατά τη διάρκεια της ζωής τους τον γνώρισαν πνευματικά και εσωτερικά, μεταμελήθηκαν και αναγνώρισαν τη θεότητά Του. Το τελευταίο αυτό συνέβαινε και συμβαίνει σε πολλούς επιστήμονες, άθεους στοχαστές, αγνωστικιστές δημοσιογράφους, μάγους και αποκρυφιστές, που όχι μόνο γνώρισαν και γνωρίζουν και εφαρμόζουν την ομορφιά και τη γλυκύτητα των λόγων Του, αλλά και τον αγκαλιάζουν μαζί με τα καρφιά Του (ο πόνος και η άσκηση της θέλησης είναι αναπόφευκτα σε μια γνήσια μεταστροφή), δεχόμενοι και τις ηθικές θετικές συνέπειες στη ζωή τους, την οικογένειά τους, την εργασία τους, τον κοινωνικό τους περίγυρο.

† Επισκ. Αυγουστίνου Καντιώτη,ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΙΠΕΙ (27-12-1959).wmv

Από κασσέτα του προσωπικού αρχείου του πατέρα μου πρωτοπρ. Χαραλάμπους Μανώλη. Η Καταπληκτική, σπάνια και αγωνιστική ομιλία του μακαριστού και Αγίου επισκόπου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτη, ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΙΠΕΙ (Αθήναι 27-12-1959).

Π. Θεόδωρος Ζήσης - Παρουσίαση του Λόγου του Αγ. Γρηγορίου του Θεολόγου «Εις τα Θεοφάνεια, ήγουν Γενέθλια του Σωτήρος» (video 2012)

π. Θεόδωρος Ζήσης Ομ. καθηγητής Α.Π.Θ -  Ι.N. Αγ. Αντωνίου Θεσσαλονίκης - Κυριακή 23 Δεκεμβριου 2012

Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012

Γ. Εφραίμ Κατουνακιώτης, ''Αγαπημένες μου ψυχές...''.wmv

Από κασσέτα του αρχείου ενός μοναχού της Ιεράς Μονής Κωνσταμονίτου Αγίου Όρους.

Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης - Αναφορά των Τριών Παίδων στην Υμνογραφία της Εκκλησίας και ερμηνεία (video- 2012)

π. Θεόδωρος Ζήσης Ομ. καθηγητής Α.Π.Θ -  Ι.N. Αγ. Αντωνίου Θεσσαλονίκης - Κυριακή 23 Δεκεμβριου 2012 

1811 άτομα ο μόνιμος πληθυσμός του Αγίου Όρους

Τα στοιχεία της απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011
Ο μόνιμος πληθυσμός του Αγίου Όρους ανέρχεται σε 1811 άτομα όπως αυτός προέκυψε από την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011.
Συνολικά ο πληθυσμός της χώρας ανέρχεται σε 10.815.197 άτομα, ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).
Ο μόνιμος πληθυσμός αφορά τον αριθμό των ατόμων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην κάθε Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο, Δημοτική Ενότητα, Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα και οικισμό της χώρας.
Στο Μόνιμο Πληθυσμό περιλαμβάνονται όλα τα άτομα ανεξαρτήτως υπηκοότητας (ελληνικής ή άλλης χώρας), τα οποία κατά την Απογραφή Πληθυσμού 2011 δήλωσαν τόπο συνήθους διαμονής τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Σήμερα γιορτάζουν: ευχηθείτε στους νέους “Ηρώδηδες”

Σήμερα γιορτάζουν: ευχηθείτε στους νέους “Ηρώδηδες” ( Στουρνάρα, Βρούτση και συνεργάτες τους )! Και ο παλιός “Ηρώδης” ( Παπακωνσταντίνου ) σήμερα πληρώνει τη μανία του κατά των παιδιών των Ελλήνων !

Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των 14.000 νηπίων της Βηθλεέμ ( συμβολικός ο αριθμός τους, λογικά θα ήταν μερικές δεκάδες ή εκατοντάδες  ) από τον Ηρώδη.«Φωνή ἐν Ραμᾷ ἠκούσθη, θρῆνος καί κλαυθμός καί ὀδυρμός πολύς» (Ματθ.β’, 18 ). Και  σήμερα πέφτει βαρύς ο πέλεκυς της δικαιοσύνης κατά του πρώτου, νέου σύγχρονου “Ηρώδη” κ. Παπακωνσταντίνου που μαζί με τον κ. Γ. Παπανδρέου υπέγραψαν το πρώτο κύμα μέτρων ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ κατά των παιδιών των Ελλήνων, και ειδικά των Τριτέκνων και Πολυτέκνων ! Το μπλογκ μας προειδοποιούσε για το οργανωμένο σχέδιο ΕΘΝΟΚΑΘΑΡΣΗΣ του Ελληνορθόδοξου Γένους των Ρωμιών ! Και στα χνάρια του κ. Παπακωνσταντίνου συνέχισαν οι κ. Παπαδήμος, Βενιζέλος, Σαχινίδης και τώρα οι κ. Στουρνάρας, Βρούτσης, Σταϊκούρας, Μαραγάνης, Παναγιωτόπουλος και οι συνεργάτες τους και όσοι πολιτικοί αρχηγοί και  βουλευτές των 3 κομμάτων τους ανέχονται,  οδηγώντας σε ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΡΑΧ την Ελλάδα και ειδικά τις παραμεθόριες περιοχές και σε πλήρη διάλυση του ανθρώπινου δυναμικού της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας, των Πατριαρχείων και των Ιεραποστολών σε βάθος χρόνου !

ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2013, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου

 ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2013 Του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικολάου

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί.
Δρασκελίσαμε τό κατῶφλι τοῦ νέου χρόνου ἀφήνοντας πίσω μας τόν παλαιό καί ἤδη μετρᾶνε στή ζωή μας τά δικά του λεπτά καί οἱ δικές του ὧρες.
Ὅλα τά εὐχάριστα καί τά δυσάρεστα τοῦ 2012 εἶναι πιά παρελθόν. Ἡ προο­πτι­κή τοῦ καινούργιου χρόνου, πού διανοίγεται μπροστά μας ἔχει πολ­λές ἐλπί­δες καί πολλούς πόθους. Μακάρι ὁ Θεός νά εὐλογήσει, ὥστε τό 2013 νά εἶναι ἔτος πνευματικῆς καί οἰκονομικῆς ἀνακάμψεως. Ὁλοψύχως ἱκετεύομε καί πα­ρα­καλοῦμε τόν χορηγό παντός ἀγαθοῦ:
«Εὐλόγησον τόν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός σου Κύριε.
Παντός τοῦ λαοῦ μνήσθητι Κύριε, ὁ Θεός ἡμῶν, καί ἐπί πάντας ἔκχεον τό πλούσιόν σου ἔλεος, πᾶσι παρέχων τά πρός σωτηρίαν αἰτήματα. Σύ γάρ εἶ ἡ βοήθεια τῶν ἀβοηθήτων, ἡ ελπίς τῶν ἀπελπισμένων, ὁ τῶν χειμαζομένων σωτήρ, ὁ τῶν πλεόντων λιμήν, ὁ τῶν νοσούντων ἰατρός».

Οι δωδεκαθεϊστές ανέβηκαν στον Όλυμπο

ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

Αψήφησαν τις πολικές θερμοκρασίες, τον δυνατό αέρα που έφερνε χιόνι από την κορυφή και ανηφόρισαν στις πλαγιές του Ολύμπου για να γιορτάσουν τα γενέθλια του Διόνυσου και την ενσάρκωση του Ηρακλή Ηλιοφόρου.

Οι δωδεκαθεϊστές ανέβηκαν στον Ολυμπο
Δωδεκαθεϊστές από όλη τη χώρα τίμησαν με το αρχαιοελληνικό τελετουργικό το χειμερινό ηλιοστάσιο στην εκδήλωση που διοργάνωσαν στον αρχαιολογικό χώρο της Μηλέας Ελασσόνας, κοντά στο σημείο όπου θεωρείται ότι βρισκόταν η Περραιβική Δωδώνη.
Ντυμένοι με λευκούς χιτώνες οι δωδεκαθεϊστές έστησαν τα αγάλματα και τα κλαδιά του κισσού και έψαλαν ύμνους και προσευχές, ενώ μετά τη γιορτή κατέκλυσαν ταβερνάκι στο χωριό όπου γλέντησαν με αρνιά και κόκκινο κρασί.

Ο παγκόσμια ακήρυχτος πόλεμος εναντίον των Χριστιανών

Ο παγκόσμια ακήρυχτος πόλεμος εναντίον των Χριστιανών 

 Μια μελέτη του Pew Forum εκτιμά ότι οι χριστιανοί διώκονται στις 131 από τις 193 χώρες του κόσμου. Οι δολοφονίες, οι βασανισμοί, οι φυλακίσεις και οι διωγμοί εναντίον των χριστιανών είναι το λιγότερο δημοσιοποιημένο γεγονός όχι μόνο της χρονιάς, αλλά όλης της δεκαετίας.

Είναι γεγονός πλέον ότι η χριστιανική θρησκεία είναι η - και με διαφορά - περισσότερο διωκόμενη σε όλο τον κόσμο. Κι’ αν νομίζετε ότι αυτό ίσως δεν σημαίνει και πολλά πράγματα, τότε καλό είναι να ξέρετε ότι ο αριθμός των χριστιανών που δολοφονούνται κάθε χρόνο λόγω της θρησκείας τους υπολογίζεται ότι φθάνει τους 105.000 !

Πρόσφατα ο συγγραφέας του βιβλίου, Χριστιανοφοβία, Rupert Shortt, έγραψε «Φανταστείτε την ανείπωτη οργή που θα είχε ξεσπάσει σε όλο τον ισλαμικό κόσμο, εάν ένας Χριστιανός στην ηγεσία της κυβέρνησης στο Χαρτούμ ήταν υπεύθυνος για το θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων μουσουλμάνων.
Ή αν ένοπλοι χριστιανοί είχαν πυρπολήσει τεμένη στο Ιράκ κατά τη διάρκεια της προσευχής της Παρασκευής. Ή αν νεαρές μουσουλμάνες στην Ινδονησία είχαν απαχθεί και αποκεφαλιστεί στο δρόμο τους προς το σχολείο, εξαιτίας της πίστης τους.»
Ισλαμικά και σοσιαλιστικά κράτη έχουν τα πρωτεία σε αυτές τις διώξεις εναντίον των χριστιανών. Την πρώτη θέση στις διώξεις καταλαμβάνει η Βόρειος Κορέα - αγαπημένο κράτος του ΚΚΕ - και την δεύτερη θέση η ισλαμική θεοκρατία του Ιράν - αγαπημένο κράτος του ΣΥΡΙΖΑ. Ακολουθούν διάφορα άλλα κράτη όπως η Σαουδική Αραβία, Υεμένη, Πακιστάν, Αίγυπτος, Κίνα και Βιετνάμ.

2 Ιανουαρίου 2013 πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Τρικόρφου τη μνήμη του Αγίου Σεραφείμ του Σαρώφ

Ανακοίνωση Ιεράς Μονής

Την Τρίτη 1η Ιανουαρίου και την Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2013 πανηγυρίζει η Ιερά Μονή μας τη μνήμη του Αγίου Σεραφείμ του Σαρώφ του Ιαματικού.

Τρίτη 1η Ιανουαρίου 2013
5.00 μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός.

Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2013
7:15 π.μ. Όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία και λιτάνευση της Ιερά Εικόνος του Αγίου Σεραφείμ του Σαρώφ.

Προς ευλογία των πιστών και τις δυο ημέρες θα εκτεθούν προς προσκύνηση τα γεμάτα Θεία Χάρη ιαματικά και θαυματουργικά ιερά λείψανά του.


Σας περιμένουμε όλους στο Μοναστήρι μας στο Τρίκορφο Φωκίδος με πολύ σεβασμό και αγάπη.

Εκ της Ιεράς Μονής

Γεύμα Αγάπης στον Άγιο Νεκτάριο Μενεμένης

Στην Κατακόμβη τού Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου στη Μενεμένη για το καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο τραπέζι βρέθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως & Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας ανοίγοντας την αγκαλιά του στα ανήλικα παιδιά, στους εθελοντές αλλά και στους πολύτιμους συμπαραστάτες τού Κέντρου Προστασίας Ανηλίκων "Φάρος του Κόσμου" που λειτουργεί τα τελευταία επτά χρόνια στην Κατακόμβη τού Ιερού Ναού.

Στο λόγο του τόνισε πως "Παράδεισος είναι ο συνάνθρωπός μας" και ευχαρίστησε όλους όσοι τόσα χρόνια συμβάλλουν στο δύσκολο αυτό έργο τής Μητρόπολής μας.

Με μπλακάουτ μας απειλεί ο Ηλιος το 2013

Η ΝΑSΑ προβλέπει ηλιακή καταιγίδα που θα παραλύσει δορυφόρους και ηλεκτρικά δίκτυα
Με μπλακάουτ  μας απειλεί  ο Ηλιος το 2013
Μια ισχυρή ηλιακή καταιγίδα μπορεί να θέσει εκτός λειτουργίας τα τηλεπικοινωνιακά και ηλεκτρικά δίκτυα του πλανήτη μας

ΛΟΝΔΙΝΟ Μιλώντας πριν από λίγα 24ωρα σε διεθνές συνέδριο για το πόσο τρωτά είναι τα ηλεκτρικά δίκτυα σε παγκόσμιο επίπεδο ο υπουργός Αμυνας της Βρετανίας Λίαμ Φοξ ανέφερε μια μελέτη της ΝΑSΑ σύμφωνα με την οποία το 2013 θα εκδηλωθεί μια πολύ ισχυρή ηλιακή καταιγίδα, η οποία θα «χτυπήσει» σφοδρά τη Γη. Η ηλιακή δραστηριότητα βρίσκεται σε ύφεση τα τελευταία χρόνια και σύμφωνα με τους υπολογισμούς των επιστημόνων από του χρόνου θα ξεκινήσει ένας νέος κύκλος, έντονης αυτή τη φορά, δραστηριότητας του μητρικού μας άστρου. Η εκτίμηση των ειδικών της ΝΑSΑ είναι ότι το 2013 η ηλιακή δραστηριότητα θα φθάσει στο μέγιστο επίπεδό της, με αποτέλεσμα να εκδηλωθούν έντονες ηλιακές εκρήξεις, εκτοξεύοντας στο Διάστημα γιγαντιαίες ποσότητες φορτισμένων σωματιδίων και ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

BBC: Στηλιτεύει την απουσία τζαμιού στην Αθήνα

«Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της ΕΕ χωρίς λατρευτικό χώρο για μουσουλμάνους»
BBC: Στηλιτεύει την απουσία τζαμιού στην Αθήνα
Μουσουλμάνοι της Αθήνας προσεύχονται σε πλατεία, στο Μπαϊράμι

Τονίζοντας ότι η Αθήνα είναι η μοναδική πρωτεύουσα της ΕΕ χωρίς τζαμί, το BBC λέει ότι κάθε Παρασκευή οι μουσουλμάνοι στριμώχνονται σε υπόγεια για να προσευχηθούν. Τα αυτοσχέδια αυτά τζαμιά είναι παράνομα, αλλά η τεράστια μουσουλμανική κοινότητα της Αθήνας δεν έχει άλλη επιλογή, αναφέρει το βρετανικό κανάλι.  

Υπολογίζει τον αριθμό των αριθμό των μουσουλμάνων που ζουν στην ελληνική πρωτεύουσα σε 300.000.

Σκόπια: Ετοιμάζουν το Νικόδημο Τσαρκνιά Αρχιεπίσκοπο στην Αυστραλία

Η σχισματική εκκλησία των Σκοπίων επιδιώκει να στείλει ως «Επίσκοπο Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας» το παπα-Νικόδημο Τσαρκνιά , μια θέση για την οποία ο ίδιος δηλώνει ότι την επιθυμεί για να προωθήσει την ενότητα και την ειρήνη μεταξύ των Σλάβων από τα Σκόπια, στην μακρινή Ήπειρο.

Ο παπά Τσαρκνιάς περιμένει την ευλογία και την τελική απόφαση της Συνόδου της «Μακεδονικής Ορθόδοξης Εκκλησίας» των Σλάβων των Σκοπίων, για να ξεκινήσει μία άλλη ιερή αποστολή-αυτή τη φορά στην Αυστραλία, όπως σημειώνει το σκοπιανό δημοσίευμα.

«Θέλω να προσφέρω στην Αυστραλία. Ο λαός μας χρειάζεται ενότητα. Οι νέοι άνθρωποι είναι ο πλούτος μας για να δείξουν ενδιαφέρον για τη θρησκεία, θέλω να βοηθήσω την εκκλησία και να επιλύσω τα προβλήματα που υπάρχουν» είπε ο παπα Τσαρκνιάς.

Πρόσθεσε ακόμη ότι στην εκκλησία της γενέτειρά του στο Сботско (Αριδαία)στη Μακεδονία του Αιγαίου, χτίστηκε με τη βοήθεια της Σλαβικής διασποράς από τον Καναδά και την Αυστραλία.
Ορισμένοι πάντως μητροπολίτες στη Σύνοδο της Εκκλησίας των Σκοπίων διατείνονται ότι παπά Νικόδημος είναι πολύ σημαντικό να μείνει στην αποστολή του στη Βόρεια Ελλάδα από το να πάει στην Αυστραλία.

Επικίνδυνα προβλέψιμοι οι κωδικοί ΡΙΝ των τραπεζικών συναλλαγών

Οι εύκολοι αριθμητικοί συνδυασμοί απειλή για τους κατόχους καρτών
Επικίνδυνα προβλέψιμοι οι κωδικοί ΡΙΝ των τραπεζικών συναλλαγών
Ενας στους δέκα χρησιμοποιεί ως κωδικό ΡΙΝ του τον απλό αριθμό 1234Μία νέα έρευνα που διεξήχθη στις ΗΠΑ έδειξε ότι οι τετραψήφιοι αριθμοί που χρησιμοποιούνται ως ΡΙΝ για τις τραπεζικές συναλλαγές κάθε άλλο παρά απρόβλεπτοι είναι. Είναι χαρακτηριστικό πως το 10% του πληθυσμού χρησιμοποιεί την επικίνδυνα προβλέψιμη αρχή της αριθμητικής ακολουθίας ( 1234 ) ως ΡΙΝ.

Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2012

Ι.Μ. Πειραιώς, Απάντηση στον Κώστα Νούση και στο blog Ιδιωτική Οδό

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ

Εν Πειραιεί τη 26η Δεκεμβρίου 2012

Απάντηση στο άρθρο του θεολόγου-Φιλολόγου κ. Κώστα Νούση:
«Δευτερολογική ανταπάντηση στον Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ».

neaodosΣτις 3 Δεκεμβρίου 2012 στην ιστοσελίδα «Ιδιωτική οδός» του κ. Παναγιώτη Ανδριόπουλου δημοσιεύθηκε άρθρο του θεολόγου–Φιλολόγου κ. Κώστα Νούση (στο εξής κ.Κ.Ν.) με τον παρά πάνω αναγραφέντα τίτλο. Η απάντηση αυτή έρχεται σαν συνέχεια μιάς άλλης, πρώτης, απαντήσεως του ιδίου, δημοσιευθείσα στις 30.11.2012. Και οι δύο αυτές απαντήσεις αναφέρονται σε κείμενο–απάντηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ σε προηγούμενο δημοσίευμα του αυτού συγγραφέως στην ίδια ιστοσελίδα με τίτλο «Εκκλησιολογική σχιζοείδια ή σοφιστικές αυτοδικαιώσεις; (αλλιώς: φαινομενολογικές προσεγγίσεις της συγκεχυμένης σύγχρονης εκκλησιολογίας», δημοσιευθέν στις 25.11.2012. Η απάντηση του Σεβασμωτάτου θα ήταν, πιστεύουμε, υπεραρκετή, αν διαβαζόταν με την δέουσα προσοχή και, προ πάντων, με πνεύμα μαθητείας και ταπεινώσεως από τον αγαπητό κ.Κ.Ν., να τον βοηθήσει να συνειδητοποιήσει κάποια βασικά λάθη και σφάλματά του, να διαπιστώσει ορισμένες ουσιαστικές ελλείψεις του και κενά σε βασικά θεολογικά ζητήματα και ιδίως σε θέματα Κανονικού Δικαίου. Ενώ δε ο ίδιος ομολογεί στη πρώτη απάντηση του ότι «δεν προσδιορίζομαι σαν φιλόλογος–θεολογος» (σελ.2), ωστόσο με πολλή επιπολαιότητα καταπιάνεται με θεολογικά και άλλα εκκλησιαστικά θέματα, χωρίς να διαθέτει ένα βασικό θεολογικό εξοπλισμό, με αποτέλεσμα να εκθέτη τον εαυτό του δημοσίως και να ντροπιάζεται. Και αντί, μετά την απάντηση του Σεβασμιωτάτου, να προσγιωθή και να ταπεινωθή, να κάνη μιά αυστηρή αυτοκριτική στον εαυτό του, ύψωσε το ανάστημά του και επεχείρησε απάντηση-επίθεση, στην οποία κατηγορεί τον Σεβασμιώτατο με κατηγορίες, τις οποίες αδυνατεί να τεκμηριώσει. Επειδή δε αντελήφθη προφανώς, ότι όσα έγραψε στην πρώτη απάντηση του δεν αντέχουν σε σοβαρά κριτική, επεχείρησε και δεύτερη απάντηση-επίθεση, στην οποία μάλιστα δίκην ανακριτού και δικαστού θέτει προς τον Σεβασμιώτατον σειρά ερωτημάτων προς απάντησιν. Επειδή λοιπόν ο Σεβασμιώτατος διέκρινε, έχοντας υπ’ όψιν του και την αποστολική προτροπή «μωράς δε συζητήσεις και γενεαλογίας και μάχας νομικάς περιΐστασο, εισί γαρ ανωφελείς και μάταιοι» (Τιτ.3,9), ότι δεν ωφελεί σε τίποτε η περαιτέρω συνέχιση μιάς άκαρπης και ανώφελης αντιπαραθέσεως, μας παρεκάλεσε να δώσουμε στον αγαπητό αδελφό κ.Κ.Ν. με την παρούσα απάντηση μια δευτέρα και τελευταία ευκαιρία νουθεσίας, με την ευχή και προσευχή, να διανοίξη ο Θεός τον νούν και φωτίσει την ψυχήν του εις επίγνωσιν της αληθείας Αυτού.

Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης - Περί του Προφήτου Δανιήλ παραλειπόμενα (video- 2012)


π. Θεόδωρος Ζήσης Ομ. καθηγητής Α.Π.Θ -  Ι.N. Αγ. Αντωνίου Θεσσαλονίκης - Κυριακή 23 Δεκεμβριου 2012 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΤΩΝ ΚΟΠΤΩΝ


25/12/2012

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΜ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΤΩΝ ΚΟΠΤΩΝ

Η ΑΘΜ ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄ δέχτηκε, κατά την κυριώνυμο ημέρα της Γεννήσεως του Θεανθρώπου, τις εόρτιες ευχές του Κόπτη Πατριάρχη κ.κ.Θεόδωρου Β΄, επ΄ ευκαιρία της πρώτης επισκέψεως του νέου Προκαθημένου των Κοπτών στην Πατριαρχική Επιτροπεία του Καΐρου.

Η συνάντησή τους έγινε σε πολύ θερμό κλίμα και παρουσία πλήθους εκπροσώπων των αιγυπτιακών μέσων μαζικής ενημερώσεως, δείγμα της εκτιμήσεως και του σεβασμού που απολαμβάνει στη Νειλοχώρα το Δευτερόθρονο Πατριαρχείο της Ορθοδοξίας.

Κυκλοφορεί το φύλλον της 28.12.12 του «Ορθοδόξου Τύπου»

Ἰδιαιτέρως σημαίνοντα ἄρθρα ἀπαρτίζουν τό φύλλον τῆς 28ης Δεκεμβρίου. Ἐκ τῶν ἐξεχόντων διακρίνονται τά ἑξῆς:


◇ Ἐκήρυξαν ἐπισήμως τὸν πόλεμον ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας τὰ κόμματα τῆς Ἀριστερᾶς. Ἀφοῦ υἱοθέτησαν τὸν βρώμικον πόλεμον τῶν ξένων κέντρων ἀποφάσεων ἐναντίον Ἱεραρχῶν, κληρικῶν καὶ Ἱ. Μονῶν.
◇ Αἱ πολιτικαὶ δυνάμεις καὶ ἡ Ἐκκλησία.
◇ Ἤρχισεν ἡ ἰσλαμοποίησις τῆς οἰκονομίας καὶ τῆς Χώρας. Οἱ Τοῦρκοι ἀγοράζουν Ἑλλάδα μέ ἀραβικά κεφάλαια.

Νικόλαος Σωτηρόπουλος, Εσχάτη πτωχεία του Θεού!

EΣXATH ΠTΩXEIA TOY ΘEOY!
 
 
            Γράφει στοὺς χριστιανοὺς ὁ Ἀπόστολος Παῦλος: «Γινώσκετε τὴν χάριν τοῦ Kυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Xριστοῦ, ὅτι δι' ὑμᾶς ἐπτώχευσε πλούσιος ὤν, ἵνα ὑμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσητε» (B΄ Kορ. η΄ 9). Mεταφράζουμε τὸ λόγο: Γνωρίζετε τὴν εὐσπλαγχνία τοῦ Kυρίου μας Ἰησοῦ Xριστοῦ, ὅτι γιὰ σᾶς, ἐνῷ ἦταν πλούσιος, ἔγινε πτωχός, γιὰ νὰ γίνετε σεῖς πλούσιοι μὲ τὴν πτωχεία ἐκείνου. Ὁ λόγος εἶνε πάντοτε ἐπίκαιρος, διότι πάντοτε ὑπάρχουν πτωχεύσεις καὶ πάντοτε ὑπάρχουν πλουτισμοὶ καὶ μὲ τὴν κακὴ καὶ μὲ τὴν καλὴ ἔννοια. Ἰδιαιτέρως ὅμως ὁ λόγος εἶνε ἐπίκαιρος σήμερα λόγῳ τῶν Xριστουγέννων καὶ τῆς μεγάλης οἰκονομικῆς κρίσεως τῆς Ἑλλάδος, καὶ ἄλλων βεβαίως χωρῶν, ἡ ὁποία εἶνε ἀπόρροια τῆς μεγάλης πνευματικῆς κρίσεως.
            Tί εἶνε ὁ Kύριος Ἰησοῦς Xριστός, γιὰ τὸν ὁποῖον ὁμιλεῖ ὁ Ἀπόστολος; Tὸ λέγει τὸ ὄνομά του. Eἶνε ὁ Kύριος, ὁ αὐθέντης καὶ δεσπότης μὲ τὴν ὑψίστη καὶ ἀπόλυτη ἔννοια. Eἶνε ὁ Kύριος ἡμῶν, ὅπως λέγει ἐδῶ ὁ Ἀπόστολος, καὶ ὁ Kύριος πάντων, ὅπως λέγει ἀλλοῦ (Ῥωμ. ι΄ 12). Eἶνε, μὲ ἄλλο ὄνομα, ὁ Θεός, ὅλη ἡ θεία οὐσία, ὅπως εἶνε ὁ Πατὴρ καὶ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα. Ὁ Ἀπόστολος Θωμᾶς συνδύασε καὶ τὰ δύο ὀνόματα μὲ τὴ συγκινητικὴ ὁμολογία του «Ὁ Kύριός μου καὶ ὁ Θεός μου» (Ἰωάν. κ΄ 28).

Γιώργος Ν. Παπαθανασόπουλος, Γιορτάζοντας τον άγνωστο Χρόνο

Γιορτάζοντας τον άγνωστο Χρόνο
 
 
            Χαρές, πανηγύρια και, παρά την οικονομική κρίση, πανάκριβα ρεβεγιόν ετοιμάζονται για την έλευση του νέου έτους. Γιορτάζουμε κάτι το προφανές, το νέο έτος των 365 ημερών, ενώ αγνοούμε παντελώς τον χρόνο, ως ένα αντικειμενικό και απτό υπαρξιακό ζήτημα. Ο τρόπος της ζωής μας είναι συνέπεια των όσων μας έφεραν πολιτισμικά η Αναγέννηση και η Γαλλική Επανάσταση, αλλά και τα πολλά και εγκληματικά λάθη της εκκοσμικευμένης Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Από τότε στον δυτικό τρόπο σκέψης και ζωής γιγαντώνεται η ανάπτυξη της αισθητικής και του αισθησιασμού και, αξιακά, παραφουσκώνονται οι τεχνολογικές δυνατότητες του ανθρώπου.  Γράφει σχετικά ο Γιώργος Σαραντάρης:
            " Ιστορικά, ίσως ο ουμανισμός, η ιταλική και γαλλική Αναγέννηση, δηλώνουν την οριστική στροφή της Δύσης προς τον ηδονισμό, που είναι εκείνο που κοινά ονομάζεται "ατομισμός"….Η Γαλλική Επανάσταση είχε βέβαια μια τάση, κατά την αυταπάτη των δημιουργών της, οικουμενική' αλλά, γιατί δεν βασίζονταν πάνω στην πίστη στο Χριστό, κατάντησε να έχει σκοπό μια μορφή αφελούς ηδονισμού - ηδονιστές είναι οι σπουδαιότεροι, οι πιο γόνιμοι, θεωρητικοί της' αν αλλού διαφωνούν, είναι βέβαιο πως ως προς εκείνο που ονομάζουμε εμείς "ηδονισμός" ο Βολταίρ συμφωνεί με τον Ρουσσώ! Και ο Ρομπεσπιέρ με τον Ναπολέοντα!". (Γιώργου Σαραντάρη "Έργα", Τομ. 2, σελ. 463, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο, 2006).

Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2012

π.Αθαν.Σιμωνοπετρίτης, Σύγχρονοι Άγιοι του Αγ. Όρους.wmv

Από κασσέτα του προσωπικού αρχείου του πατέρα μου πρωτοπρ. Χαραλάμπους Μανώλη

Πρωτoπρ. Βασίλειος Γεωργόπουλος, Αιρετικές αντιλήψεις γιά το Μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος (Δ΄)

Αἱρετικές ἀντιλήψεις διά τό Μυστήριον τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος (4ον)

Οἱ Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ
Γιά τήν ἑταιρεία «Σκοπιὰ» το βάπτισμα εἶναι μία δημόσια συμβολική πράξη ἀφιέρωσης, ἀνεπιφύλακτης καί ἀπόλυτης ὑπακοῆς στό θέλημα τοῦ Ἰεχωβᾶ καί μάλιστα ὅπως αὐτό τό ἐκπροσωπεῖ καί τό παρουσιάζει ἡ ἑταιρεία «Σκοπιά» ὡς ὁ μοναδικός καί ἀπο κλειστικός ἀγωγός τοῦ Ἰεχωβᾶ Θεοῦ, σύμφωνα πάντα με τούς ἰσχυρισμούς της.
Συνήθως τά μέλη, πού προσηλυτίζονται ἀπό τήν αἵρεση βαπτίζονται στίς συνελεύσεις περιφερείας, πού λαμβάνουν χώρα κάθε χρόνο μετά ἀπό μιά δημόσια ὁμολογία ταύτισής τους μέ το φρόνημα τῆς ἑταιρείας «Σκοπιά».

π. Νικόλαος Μανώλης, Άξιον εστί λέγετος, Ιω. Παλλάση.wmv

Ένα "Άξιον εστί"  όπως το έψαλλα και με ηχογράφησε ο φίλος μου Οδυσσέας, μια Πέμπτη μετά το μάθημα φοιτητών στο Πνευματικό μας κέντρο.

Εκπρόσωπος του Πατριαρχείου (Πατριάρχη) Σερβίας, στη Χριστουγεννιάτικη Παπική «Λειτουργία» στο Βελιγράδι

Την παραμονή των Χριστουγέννων, 24 Δεκεμβρίου 2012, ο  Ρωμαιοκαθολικός Αρχιεπίσκοπος Βελιγραδίου,  Stanislav Hočevar, τέλεσε  το βράδυ, «Λειτουργία» στον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας στο Βελιγράδι.

Στην Ακολουθία ήταν παρόντες ο Σέρβος Πρόεδρος, Τόμισλαβ Νίκολιτς, ο Πρωθυπουργός Ίβιτσα Ντάτσιτς, καθώς και εκπρόσωποι του διπλωματικού σώματος και διαφόρων θρησκευτικών κοινοτήτων. Ανάμεσα σ΄αυτούς και ο εκπρόσωπος του Πατριαρχείου (Πατριάρχη) Σερβίας, Επίσκοπος Χβοτσάνης Αθανάσιος.