Πέμπτη, 26 Δεκεμβρίου 2013

Πως γίνεται ο μασονικός χαιρετισμός

http://antipalos.files.wordpress.com/2012/06/ce97cebcceb1cf83cebfcebdceafceb1cebacf81ceaccf84cebfcf82ceb5cebdcebacf81ceaccf84ceb5ceb9cf83cf84ceb7cebdce95cebbcebbceacceb4ceb1.jpg

  • Τό ἀναγνωριστικό ψηλάφισμα:
Γίνεται παίρνοντας ὁ ἕνας τό δεξί χέρι τοῦ ἄλλου, ὅπως στήν χειραψία καί καθένας τοποθετεῖ τόν ἀντίχειρά του ἀνάμεσα στό κοίλωμα πού βρίσκεται μεταξύ τῶν πρώτων φαλαγγῶν τῶν δακτύλων μέσου καί παράμεσου καί πιέζουν τόν ἀντίχειρα ἀνάμεσα στίς ἀρθρώσεις.
Αὐτή εἶναι ἡ ἀναγνωριστική χειραψία γιά τόν βαθμό τοῦ Ἐταίρου καί τό
ὄνομά της εἶναι Σκυββολέθ ( shibboleth ), πού σημαίνει "στάχυ σίτου".
  • Ὁ "ψηλαφισμός τοῦ Δόκιμου Μασόνου". Τό ψηλάφισμα
    γίνεται ὡς ἑξῆς:
νώνονται τά δεξιά χέρια καί στή χειραψία καθένας πιέζει τό νύχι τοῦ
ἀντίχειρά του στή πρώτη φάλαγγα ἤ στό πάνω μέρος τοῦ δείκτη, τό
ὄνομα αὐτοῦ τοῦ σημείου εἶναι Boaz Booz). Εἶναι τό ὄνομα τοῦ
ἀριστεροῦ  κίονα τοῦ πρόναου, στό ναό τοῦ Βασιλιᾶ Σολομώντα καί
σημαίνει "ἰσχύς".  • Πραγματική λαβή ἤ χειραψία συντεκτόνων:
Πίεση τῆς δεύτηρης φάλαγγας τῶν δαχτύλων. Ὀνομάζεται jachin.
  •  Χειραψία μεταξύ ἀρχιμασόνων:
Πίεση μεταξύ δεύτερης καί τρίτης φάλαγγας τῶν δαχτύλων. Ὀνομάζεται Tubalcain.
  •  Πραγματική λαβή ἀρχιμασόνων
Ἀγκαλιάσμα ὁλόκληρων τῶν δεξιῶν χεριῶν. Οἱ ἀντίχειρες μπλέκονται μεταξύ τους καί τά δάχτυλα τεντώνονται καί πιέζουν τόν καρπό. Ὀνομάζεται mahabon.  Εἶναι ἡ ἰσχυρή λαβή τῶν Ἀρχιτεκτόνων.

 http://2.bp.blogspot.com/-PjcFUIRcQSU/Tmi_mUO2VtI/AAAAAAAAAXg/hbNd-DRu_8A/s640/247122_217395151624425_217388988291708_721357_399351_n.jpg
http://assets.tovima.gr/files/Article%20Photos/20101219/373666.jpg

 http://1.bp.blogspot.com/_NMhau-9Prik/S8WOLQe4GtI/AAAAAAAAAPo/VDpLJhERnJU/s640/pope_blair_mason_handshake1.jpg