Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2014

π. ΑΓΓ. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Ἐν Πειραιεῖ 23-1-2014 

πρωτοπρεσβ. π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος
ἐφημ. Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Ν. Καλλιπόλεως Πειραιῶς

Προσφάτως, στίς 10-1-2014 κ.ἑ., δημοσιεύσαμε στό διαδίκτυο, στό ἱστολόγιο katanixis.blogspot.gr, θεολογική καί ἐπιστημονική κριτική μέ τίτλο «Ὁ ἐγκωμιαστής τοῦ ‘πρωτείου τοῦ πάπα’ καί τοῦ ‘κειμένου τῆς Ραβέννας’ Σεβ. Μητρ. Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος», ὡς ἀπάντηση σέ προηγηθέν κείμενο τοῦ Σεβ. Μητρ. Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου μέ θέμα «Τό πρωτεῖο καί τό κείμενο τῆς Ραβέννας», τό ὁποῖο δημοσιεύθηκε στίς 30-12-2013 ἀπό τήν ἐκκλησιαστική πύλη εἰδήσεων romfea.gr.

Θά ἐπιθυμούσαμε νά διευκρινήσουμε ὅτι :

α) Ἡ διαφωνία μας μέ τόν Σεβασμιώτατο ἐδράζετε σέ καθαρῶς θεολογικά θέματα καί σέ καμμία περίπτωση σέ προσωπικές διαφορές.

β) Μέ τό ἐν λόγω κριτικό μας κείμενο δέν εἴχαμε καμμία πρόθεση νά θίξουμε τήν Ἀρχιερατική τιμή τοῦ Σεβασμιωτάτου, ἀλλά νά σχολιάσουμε καί νά ἐκφέρουμε τήν γνώμη μας, ὡς Ὀρθόδοξος κληρικός καί θεολόγος, ἐπί τῶν δημοσιευμένων θέσεών του.

γ) Ἐκφράζουμε τήν λύπη μας γιά ἐκφράσεις καί ὀξεῖς χαρακτηρισμούς, πού ἐμπεριέχονται στό κείμενό μας καί ἀφοροῦν τό πρόσωπο τοῦ Σεβασμιωτάτου. Καί

δ) τά θεολογικά καί ἐπιστημονικά ἐπιχειρήματα, πού διαποτίζουν τό κριτικό μας κείμενο, καί τά ὁποία ἀντλήθηκαν ἀπό τήν Ἁγιογραφική, Ἁγιοπατερική, Δογματική καί Ἱεροκανονική Παράδοση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας καί ἀπό συγχρόνους μεγάλους θεολόγους καί ἁγίους γέροντες, παραμένουν, βεβαίως, ὡς ἔχουν ἐν ἰσχύι.