Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Αρχιερείς της Μακεδονίας τρομοκρατούν τους ιερείς και συκοφαντούν αγωνιστάς της Ορθοδοξίας


Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης, Αρχιερείς της Μακεδονίας τρομοκρατούν τους ιερείς και συκοφαντούν αγωνιστάς της Ορθοδοξίας

Σε συνέχεια της πρόσφατης δημοσίευσης της έρευνας μας "Μητροπολίτης της Κεντρικής Μακεδονίας, έθεσε παρανόμως με προφορική εντολή σε αργία αντιοικουμενιστή, παραδοσιακό ιερέα", που αφορά μεγάλη μητρόπολη της Μακεδονίας (αλλά όχι τόσο μεγάλη σαν την Ι. Μ. Θεσσαλονίκης, παρότι σχετικά κοντινή της), αναδημοσιεύουμε  το παρόν σχετικό άρθρο του Πρωτοπρ. Θεοδώρου Ζήση από το περιοδικο "ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ".