Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2015

O άγιος Παίσιος διέκοψε το μνημόσυνο του Πατρ. Αθηναγόρα;

482215_527094877342496_1967378231_n.jpg
O άγιος Παίσιος διέκοψε το μνημόσυνο του Πατρ. Αθηναγόρα;
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ                                                     Περιστέρι 11-2-2015
   ΄΄Ο  ΠΡΟΦΗΤΗΣ  ΗΛΙΑΣ’’                                                                                    Προς
ΕΔΕΣΣΗΣ  43  Τ. Κ. 12137  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ                             Τον Σεβ. Μητρ. Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως
ΑΡΙΘ. ΕΓΚΡ. ΠΡΩΤ. 613/1998                                                                         κ. Ιερεμία
Αριθ. Πρωτ. 506
                           
ΑΝΟΙΚΤΗ        ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Μέσω των Ιστολογίων ‘‘ΑΚΤΙΝΕΣ’’, ‘‘ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ’’, ‘‘ΚΑΤΑΝΥΞΙΣ’’,  ‘‘Πατερική Παράδοση και Οικουμενισμός’’, ‘‘O Παιδαγωγός’’ και την εφημερίδα ΄‘ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ’’.
Σεβασμιώτατε ευλογείτε,
Διαβάσαμε σε Ιστολόγια, αλλά και στην εφημερίδα ‘‘ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ  ΤΥΠΟΣ’’, αρ. φύλ. 2056/6-2-2015, ότι σε εγκύκλιο κήρυγμά σας για τον ΄Αγιο Γρηγόριο (25-1-2015), συμπεριλάβατε και την επιστολή την οποία είχε αποστείλει το 1969, στον μακαριστό Αρχ. Χαράλαμπο Βασιλόπουλο, ιδρυτή της Πανελληνίου Ορθοδόξου Ενώσεως, ο αγιορείτης μοναχός Παΐσιος, που πρόσφατα η Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου τον κατέταξε μεταξύ των αγίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.

     Είπατε μεταξύ των άλλων για τη ζωή του αγίου Παϊσίου. «Ο άγιος Γέροντας πατήρ Παΐσιος,   λοιπόν, ήταν, λέγω, ‘΄σωστός’’, γιατί όλη του την ζωή την πέρασε με προσευχή και ασκητικά παλαίσματα, αλλά ήταν και ομολογητής και αγωνιστής της πίστεώς μας, όταν το καλούσαν οι περιστάσεις. ‘Ετσι, όταν ο Πατριάρχης Αθηναγόρας έκανε τα προδοτικά του κινήματα προς την Δύση για συναντήσεις με τον Πάπα, αποβλέποντας στην ένωση μαζί του, ο πατήρ  Παΐ σιος εξέφρασε την ανησυχία του ζωηρά, όπως το βλέπουμε σε μία του επιστολή στον μακαριστό πατέρα Χαράλαμπο Βασιλόπουλο, τον γεννήτορα και πνευματικό πατέρα της εφημερίδος '‘Ορθόδοξος Τύπος’’. Την επιστολή αυτή ως προερχομένη από άγιο ασκητή την θεωρούμε ως πατερικό κείμενο. Επειδή είναι ένα ωραίο ομολογιακό κείμενο, μεταξύ των δύο άκρων, των φιλοενωτικών από την μια μεριά, και των αποτειχιστών από την άλλη(αυτών δηλαδή που λέγουν να παύσουμε ακαίρως το μνημόσυνο του Πατριάρχου), δεν θα ήθελα να το στερηθεί το ποίμνιο που διακονώ». Σημ. Οι υπογραμμίσεις είναι δικές μας.
     Πράγματι, όπως εμφαίνεται από την ανωτέρω επιστολή του πατρός Παϊσίου στον μακαριστό Χαράλαμπο Βασιλόπουλο, το έτος 1969 ο πατήρ Παΐσιος  ήταν πολύ διστακτικός στο θέμα της αποτειχίσεως, να παύσουν δηλαδή οι αγιορείτες να μνημονεύουν τον Πατριάρχη Αθηναγόρα.
     Χρησιμοποιείτε Σεβασμιώτατε την ανωτέρω άποψη του πατρός Παϊσίου, ως επιχείρημά σας να μη παύσετε άκαιρα το μνημόσυνο του Πατριάρχου Βαρθολομαίου! Θέτουμε το ερώτημα. Ο πατήρ Παΐσιος κράτησε συνέχεια την ίδια θέση, ή μήπως διέκοψε το μνημόσυνο του Αθηναγόρα; Εάν το διέκοψε, τότε θα ακολουθήσετε το παράδειγμά του, αφού τιμή αγίου-μίμηση του αγίου; Ο πατήρ Παΐσιος διέκοψε το μνημόσυνο του Πατρ. Αθηναγόρα! Πώς αποδεικνύεται αυτό;
     Παραθέτουμε εκτενές απόσπασμα από το βιβλίο του + Ιερομονάχου ΙCΑΑΚ(πνευματικού τέκνου του πατρός Παϊσίου-ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ…Συνοδεία γέροντος Ισαάκ Καλύβη Αναστάσεως Καψάλα Καρυές ΄Αγιον ΄Ορος) «ΒΙΟC ΓΕΡΟΝΤΟC ΠΑϊCΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓιΟΡΕΙΤΟΥ»-ΑΓιΟΝ ΟΡΟC 2004, σελ. 690-691.
      «Ιδιαιτέρως σεβόταν τον Οικουμενικό θρόνο. Αναγνώριζε την πανορθόδοξη αποστολή του και κατανοούσε την δύσκολη θέση που βρίσκεται. Προσευχόταν πολύ και τον υπερασπίστηκε δημόσια σε πολλές περιπτώσεις.
       Από το Στόμιο είδαμε τον Γέροντα σφοδρό πολέμιο των αιρέσεων. Στα θέματα της πίστεως ήταν ακριβής και ασυγκατάβατος.
       Είχε μεγάλη ορθόδοξη ευαισθησία, γι’ αυτό δεν δεχόταν συμπροσευχές και κοινωνία με πρόσωπα μη ορθόδοξα. Τόνιζε: «Για να συμπροσευχηθούμε με κάποιον, πρέπει να συμφωνούμε στην πίστη», Διέκοπτε τις σχέσεις του ή απέφευγε να δη κληρικούς που συμμετείχαν σε κοινές προσευχές με ετεροδόξους. Τα «μυστήρια» των ετεροδόξων δεν τα αναγνώριζε και συμβούλευε οι προσερχόμενοι στην Ορθόδοξη Εκκλησία, να κατηχούνται καλά πριν βαπτισθούν.
       Καταπολέμησε τον οικουμενισμό και μιλούσε για το μεγαλείο και την μοναδικότητα της Ορθοδοξίας, την πληροφορία του αρυόμενος από την εν καρδία του θεία χάρι. Ο βίος του αποδείκνυε την υπεροχή της Ορθοδοξίας.  
       Για ένα διάστημα είχε διακόψει, μαζί με όλο σχεδόν το υπόλοιπο ΄Αγιον ΄Ορος, το μνημόσυνο του πατριάρχου Αθηναγόρα για τα επiκίνδυνα ανοίγματά του προς τους Ρωμαιοκαθολικούς. Αλλά το έκανε με πόνο: «Κάνω προσευχή», είπε σε κάποιον, «για να κόβη ο Θεός μέρες από μένα και να τις δίνη στον πατριάρχη Αθηναγόρα, για να ολοκληρώση την μετάνοιά του». Σημ. Οι υπογραμμίσεις είναι δικές μας.
     Κατόπιν των ανωτέρω, και επειδή δεν υπάρχει λόγος να αμφιβάλουμε ότι είναι ακριβή και ορθά τα γραφόμενα για τη διακοπή του μνημοσύνου του Πατρ. Αθηναγόρα από τον άγιο Παΐσιο, θέτουμε το ερώτημα στον κ. Ιερεμία. Εφόσον ο άγιος  Παΐσιος, έκανε διακοπή του μνημοσύνου του Αθηναγόρα, για τα ανοίγματά του προς τους Παπικούς, εσείς Σεβασμιώτατε, δεν πρέπει να τον μιμηθείτε και να προβάλλετε με εγκύκλιο στο ποίμνιό σας τα ανωτέρω; Εάν για ήσσονος σημασίας παραβάσεις του Αθηναγόρα, ο τότε πατήρ  Παΐσιος,  έκανε διακοπή μνημοσύνου, εσείς για τις ΜΕΙΖΟΝΟΣ σημασίας προδοτικές πράξεις και κακόδοξες διδαχές του Αρχιοικουμενιστού Πατρ. Βαρθολομαίου, δεν θα έπρεπε να διακόψετε το μνημόσυνό του;
     Επιπρόσθετα σας υπενθυμίζουμε ότι και ο άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς το 1971 έκανε διακοπή του μνημοσύνου του τότε Πατρ. Σερβίας Γερμανού, επειδή σε μήνυμα που υπέγραψε τότε ο Πατριάρχης Γερμανός μαζί με τους άλλους Προέδρους του Παγκοσμίου Συμβουλίου «Εκκλησιών», διακήρυξε την πεποίθησή του ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι μία «κοινότητα», η οποία αποτελεί μέρος της Χριστιανικής Εκκλησίας! Παραθέτουμε αποσπάσματα από την εφημερίδα ‘’ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ’’ Αρ. Φύλ. 144-15-6-1971.
      «Το μήνυμα δε αυτό του κ. Γερμανού είχε δυσμενείς επιπτώσεις και μεταξύ των αδελφών Ορθοδόξων της Σερβίας. Πληροφορούμεθα δε χαρακτηριστικώς ότι ο γνωστός μέγας Σέρβος Θεολόγος π. Ιουστίνος Πόποβιτς, το κατέκρινε, έπαυσε δε πάσαν εκκλησιαστικήν επικοινωνίαν μετά του κακοδόξου Πατριάρχου και παραμένει «έγκλειστος» εις το ησυχαστήριόν του προσευχόμενος εις τον Θεόν υπέρ της Εκκλησίας.
      Το σχετικόν απόσπασμα του αιρετικού μηνύματος έχει ούτω: Kαι η βιαία Πνοή της ανανεώσεως θα πνεύση εις το μέγα πεδίον της Εκκλησίας καθώς και εις   ε κ ά σ τ η ν  τ ω ν   κ ο ι ν ο τ ή τ ω ν   α υ τ ή ς’  διότι  αύται δεν είναι απλαί  διοικητικαί ενότητες,  αλλ’  α π ο τ ελ ο ύ ν   π ά σ α ι  μ έ ρ ο ς  τ η ς  μ ι α ς  μ ε γ ά λ η ς  Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή ς  Ε κ κ λ η σ ί α ς». Σημ. Η  υ π ο γ ρ ά μ μ ι σ η  δεν είναι δική μας.
       Σεβασμιώτατε, εμείς θα υπενθυμήσουμε και θα επαναλάβουμε τη ρήση του Ιερού Χρυσοστόμου ‘’ΤΙΜΗ ΑΓΙΟΥ-ΜΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ’’! Αναμένουμε να γίνετε μιμητής του αγίου Παϊσίου και του αγίου Ιουστίνου του Πόποβιτς στο θέμα της διακοπής του μνημοσύνου του Αρχιοικουμενιστού Πατρ. Βαρθολομαίου!
     Σεβασμιώτατε, λίγο πριν αποστείλουμε την επιστολή μας, διαβάσαμε στο‘’agioritikovima. gr’’, την ομιλία του «Παναγιωτάτου»  Οικ. Πατρ. κ. Βαρθολομαίου στο Πανεπιστήμιο της Σμύρνης, με αφορμή την ανακήρυξή του σε επίτιμο διδάκτορα.  Είπε ο «Παναγιώτατος» «άρρητα» λόγια! Ελάχιστα θα σχολιάσουμε. Παραθέτουμε αποσπάσματα από το κείμενο της ομιλίας, όπως αναρτήθηκε στο ‘’agioritikovima. gr’’, από τον Μάνο Χατζηγιάννη.
     Αναφέρθηκε στη «διατήρηση και προώθηση της κληρονομιάς του κορυφαίου πολιτικού Κεμάλ Ατατούρκ»!!!  Είπε ότι «…Ο δρόμος για την ειρήνη και τη συμφιλίωση είναι ο διαθρησκειακός διάλογος…». Λησμόνησε» μόνο να αναφέρει ότι δεν θα υπάρξει αληθινή ειρήνη χωρίς τον Ιησού Χριστό που είναι ο ΄Αρχοντας και ο χορηγός της ειρήνης! Ματθ. 10: 13, 34, Λουκ. 2: 14, 10: 5-6, 12: 51, 19: 42-44, 24: 36, Ιωάν. 14: 27, Πράξ. 10: 36, Ρωμ. 1: 7, 3: 10-18, 5: 1 10: 14-16, 1 Κορ. 1: 3, 2 Κορ. 1: 2, Εφεσ. 1: 2 , Κολ. 1: 2, 1 Θεσ. 1: 1, 2 Θεσ. 1: 2. Είναι ο Κύριος της Ειρήνης 2 Θεσ. 3: 16
     Στη συνέχεια είπε «Μερικοί άνθρωποι έχουν ισχυρές πεποιθήσεις ότι καλύτερα είναι να θυσιάσουν τη ζωή τους παρά να αλλάξουν τις απόψεις τους…». Απευθυνόμαστε στον «Παναγιώτατο».  Ο Ιησούς λέγει στον κάθε Χριστιανό στην Αποκ. 2: 10 «Μηδέν φοβού α μέλλεις παθείν. Ιδού δη μέλλει βαλείν ο Διάβολος εξ  υμών εις φυλακήν ίνα πειρασθήτε, και έξετε θλίψιν ημέρας δέκα. Γίνου πιστός άχρι θανάτου, και δώσω σοι τον στέφανον της ζωής». Εμείς, για τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, εάν χρειαστεί, θα θυσιάσουμε και τη ζωή μας. Εσείς «Παναγιώτατε», είστε έτοιμος να θυσιάσετε τη δική σας ζωή  για τον Ιησού; Δεν το πιστεύουμε!
    Για τις συναντήσεις με τον Πάπα και τις επικρίσεις που δέχεται ανέφερε συγκεκριμένα: ‘‘Aκόμη και με το κόστος της δυσφήμησης για «οικουμενιστικές» ή ‘‘συγκρητιστικές’’ επιλογές, δεν περιοριζόμαστε από τέτοιες δεσμεύσεις’’.
     Σεβασμιώτατε, και σεβαστοί πατέρες του Αγίου ΄Ορους. ΄Εχετε αντιληφθεί ή δεν θέλετε να το καταλάβετε, ότι ο «Παναγιώτατος» είναι αμετανόητος Οικουμενιστής-Πανθρησκειαστής; Θα εξακολουθήσετε να έχετε μαζί του εκκλησιαστική κοινωνία;

Τα ανωτέρω γράψαμε εν αγάπη και αληθεία  Εφεσ. 4: 15, 2 Ιωά. 1-3
               
              O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                           Η  ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
       ΖΙΩΓΑΣ      ΘΕΟΔΩΡΟΣ                                                                ΧΟΡΤΑΤΟΥ      ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ