Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016

Κυκλοφορεί το φύλλον της 15.4.16 του «Ορθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Ἀνέκδοτος ἐπιστολὴ τοῦ π. Φιλοθέου πρὸ τὸν π. Μᾶρκον «Μὴ εὕρουν αἰτίας καὶ ἐμποδίσουν νὰ δημοσιεύεται ὁ Ο.Τ.».
➢ Ὁμολογία καὶ ἀπολογία δι’ ἀπόκρουσιν συκοφαντιῶν. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνοῦ.
➢ Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Πάπα ἐξυπηρετεῖ μόνον τὸ Βατικανόν.

➢ Εἰς τὴν Λέσβον ὁ Πάπας καὶ οἱ ἄλλοι ἄθεοι. Ὅλοι κερδίζουν, χαμένη ἡ Ὀρθοδοξία. Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης, Ὁμότιμος Καθηγητὴς Α.Π.Θ.
➢ Ἄστοχος καὶ ἐσφαλμένη ἡ ἀπόφασις τῆς Δ.Ι.Σ. Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς Σεραφείμ.
➢ «π. Μᾶρκε, ὁ Ἅγιος Πορφύριος σέ ἀγαποῦσε πολύ».
➢ Μακαριώτατε Πατριάρχα, μόνον οἱ ἔνοχοι σιωποῦν!
➢  Ὁ «Ο.Τ.» ἀποκαλύπτει.
➢ Τά ἀποκαλυπτήρια μιᾶς ἐξυφανθείσης συγκαλύψεως! Περὶ τῆς «ἀντι»-Ἡμερίδος τῆς Θεολ. Σχολῆς. Τοῦ Δημητρίου Ἰ. Κάτσουρα, Θεολόγου.
➢ Ὅταν ὁ Ὑπ. Παιδείας εἶναι ἄθεος. Τοῦ κ. Δημητρίου Ἰ. Κάτσουρα, Θεολόγου.
➢ Ἡ δύναμις τοῦ Σταυροῦ.Γράφει ὁ Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας, Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας.
➢ Παρέμβασις εἰς τὴν Ἱ. Σ. τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Τοῦ κ. Ἠλία Μπάκου, δρ. Θεολογίας.
➢ Ἐπέρχεται ἰσλαμοποίησις. Γράφει ὁ κ. Παναγιώτης Ράπτης
➢ Ἡ Ἱ. Σύνοδος περὶ Κάρτας καὶ ἀποτεφρώσεως.
➢ Ἡ Μεγάλη Σύνοδος πιθανὸς στόχος τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους;
➢ Παράνομα τά πέντε μέλη τοῦ Ι.Ε.Π.
➢ Ἡ Ἄγκυρα ὑφαρπάζει τὴν περιουσίαν τοῦ Φαναρίου!
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.