Παρασκευή, 6 Μαΐου 2016

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ


idryma
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ
ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
Ἕδρα: Ἀπόλλωνος 23Β 10557 Ἀθήνα
Ἀλληλογραφία : ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝτηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978
 e-mail: fot_gram@otenet.gr ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr
Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή
Twitter: @PANEL_TAMA
Α.Φ.Μ. 090050859 * ΣΤ´ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ
5.5.2016
Ὄχι μόνο δὲν ἀξιοποιοῦμε τοὺς πολύτιμους θησαυροὺς τοῦ ὑπεδάφους τῶν ἑλληνικῶν ζωνῶν, πετρέλαια, ἀέριο κ.λπ, διότι οἱ «φίλοι μας» ἐξωθοῦν καὶ ἀποθρασύνουν τοὺς γείτονές μας νὰ μᾶς ἀπειλοῦν καθημερινῶς, ἀλλὰ οὔτε κὰν τοὺς ὑδάτινους πόρους τῆς Ἀττικῆς.

Ἀσφαλῶς θὰ εἴδατε καὶ ἐσεῖς στὸ ἐξώφυλλο τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 66, τὸ ἔλος ποὺ ὑπῆρχε στὴν Πλατεία Συντάγματος, καθὼς καὶ τὸ ἄρθρο μας στὶς σελίδες 41-50 μὲ τὸν τίτλο «Η ΦΥΣΙΣ ΕΚΔΙΚΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΚΑΚΟΥ ΔΟΘΕΝΤΟΣ ΜΥΡΙΑ ΚΑΚΑ ΕΠΟΝΤΑΙ. Ο ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. ΜΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΙΣ».
Ἔχουν θαφτῆ 3 ποτάμια καὶ 700 παραπόταμοι, ρύακες, χείμαρροι καὶ πηγές. Ἡ Ἀθήνα εἶναι ἡ μοναδικὴ πρωτεύουσα ἐκ τῶν χωρῶν τῆς Εὐρώπης, ποὺ δὲν διασχίζεται οὔτε ἀπὸ ἕνα ποτάμι. Ὅλα τὰ ὕδατα διαρρέουν κάτω ἀπὸ τὰ μπάζα πολυκατοικιῶν, ὁδῶν, πλατειῶν καὶ χύνονται ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια κυβικὰ στὴν θάλασσα.
Μὲ τὴν πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους χωρὶς νὰ κοστίσῃ στὴν Πολιτεία καὶ τὴν Ἐκκλησία οὔτε ἕνα εὐρώ θὰ μπορούσαμε ἐμεῖς νὰ δημιουργοῦμε συνεχῶς καὶ πνεύμονες πρασίνου.
Ἐμεῖς εἴμαστε πραγματικὰ ἰδεολόγοι οἰκολόγοι καὶ ὄχι ψευδοοικολόγοι.
Μόνο τὸ Πανελλήνιο Ἱερὸ Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους μὲ  τοὺς πνεύμονες πρασίνου του θὰ μποροῦσε νὰ ἀνορθώνῃ καὶ ἀναζωογονῇ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων. Δυστυχῶς ὅμως ἐδῶ καὶ μία δεκαετία μᾶς ἐμπαίζουν οἱ πάντες ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως, διότι ἐμεῖς ἐκ πεποιθήσεως δὲν «λαδώνουμε» καὶ ὅλοι εἶναι γιὰ τὶς «μίζες» καὶ τὰ «χοντρὰ λαδώματα».
Ἔτσι στὴν Ἑλλάδα τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, τῶν καθολικώτατα διαμαρτυρομένων, ὅπου δουλεύουν τὰ ἄλογα νὰ τρῶνε τὰ «ξεσαμάρωτα γαϊδούρια», ὅλα τὰ ἀδύνατα καθίστανται δυνατὰ καὶ ὅλα τὰ δυνατὰ ἀδύνατα καὶ ὅ,τι θέλει κάνει ὁ κάθε «παλαιός» ἄνθρωπος, τὸ κάθε «δέρμα» κοινῶς «τομάρι».
Τὰ πάντα ἐπιτρέπονται, μέχρι καὶ μωαμεθανικὰ τεμένη, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη – Καποδίστρια καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλίγγενεσίας.
Μέχρι πότε θέλουν οἱ ἰθύνοντες νὰ μᾶς ἐμπαίζουν τόσο αἰσχρά ;
                                                         ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ