Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017

Λέμε ΟΧΙ στην Εγκύκλιο Φ20.1/220482/Δ2 του Υπουργείου Παιδείας

SXOLEIO.jpg
Αγαπητοί γονείς,
Το ΔΣ του Συλλόγου, σας γνωστοποιεί ότι :
Το Υπουργείο Παιδείας απέστειλε εγκύκλιο προς τις διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε τα Γυμνάσια της χώρας, με βαθμό προτεραιότητας Εξαιρετικά Επείγον, όπου οι μαθητές και οι γονείς καλούνται σε σεμινάρια με θέμα: Σώμα & Ταυτότητα .

Μερικά από τα θέματα που συμπεριλαμβάνονται στα σεμινάρια είναι :
  • Σωματικές αλλαγές στην εφηβεία
  • Βιολογικό και Κοινωνικό Φύλο
  • Αποδομώντας τα έμφυλα στερεότυπα
  • Φύλο, Σεξουαλικός Προσανατολισμός και Ανθρώπινα Δικαιώματα
  • Έμφυλα στερεότυπα και διακρίσεις με βάση το φύλο στην οικογένεια, στην εργασία και στην κοινωνία
  • Ομοφοβία και Τρανφοβία στην κοινωνία και στο σχολείο
Ουσιαστικά καλούνται τα παιδιά να διαλέξουν αυτά το φύλο τους, ανεξαρτήτως εάν έχουν γεννηθεί αγόρια ή κορίτσια. Δηλαδή εάν κάποιο παιδί «δεν αισθάνεται καλά», με το ότι γεννήθηκε αγόρι ή κορίτσι, να μπορεί να δηλώνει το αντίθετο και να το κατορθώνει με συγκεκριμένες ιατρικές μεθόδους. Αλλά και οι γονείς, θα κληθούμε να σταθούμε αρωγοί στις επιλογές αυτές των παιδιών, αφού σε αντίθετη περίπτωση αυτό θα σημαίνει « ομοφοβία & τρανσφοφία ».
Η κατάσταση έχει φθάσει στο απροχώρητο.
Φανταστείτε τι ψυχολογικά προβλήματα θα προκύψουν στα παιδιά στο μέλλον, τα οποία θελήσουν να αλλάξουν φύλο. Αλλά και το γεγονός ότι, τα παιδιά αυτά δεν θα μπορούν να δημιουργήσουν οικογένεια και να φέρουν στον κόσμο απογόνους.
Πιστεύουμε ότι κανένας γονιός δεν επιθυμεί να δει τα παιδιά του να ζουν, χωρίς φυσική ταυτότητα & να μην γνωρίζουν πια αν είναι άνδρες ή γυναίκες, στο μέλλον.
Έχουμε το δικαίωμα να αντιδράσουμε, έχουμε το δικαίωμα που απορρέει από το Ν.Δ. 53/1974 – ΦΕΚ 256/Α ́ που κύρωσε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ ή Σύμβαση της Ρώμης) και σύμφωνα με το άρθρο 2 του Προσθέτου Πρωτοκόλλου αυτής "Δικαίωμα στην εκπαίδευση" που ορίζει ότι :
"Ουδείς δύναται να στερηθεί του δικαιώματος όπως εκπαιδευθεί Παν Κράτος εν τη ασκήσει των αναλαμβανομένων υπ' αυτού καθηκόντων επί του πεδίου της μορφώσεως και της εκπαιδεύσεως θα σέβεται το δικαίωμα των γονέων όπως εξασφαλίζωσι την μόρφωσιν και εκπαίδευσιν ταύτην συμφώνως προς τας ιδίας αυτών θρησκευτικάς και φιλοσοφικάς πεποιθήσεις" και να δηλώσουμε ότι: «δεν επιθυμώ το το τέκνο στο οποίο ασκώ ως γονέας νομίμως την επιμέλεια και γενικώς τη γονική μέριμνα να παρακολουθήσει και να συμμετέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην παρουσίαση του τρίτου άξονα με τίτλο "Έμφυλες ταυτότητες" διότι το περιεχόμενό του είναι αντίθετο με τις κοινωνικές μου αντιλήψεις, τις φιλοσοφικές και θρησκευτικές μου πεποιθήσεις, βάσει των οποίων διαπαιδαγωγώ το ως άνω τέκνο και επιπλέον προσβάλλει ευθέως το άρθρο 16 του Συντάγματος».
Σε αυτό το σημείο σας επισυνάπτουμε την  ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ, την οποία εάν επιθυμείτε , μπορείτε να την υποβάλετε στην |Διεύθυνση του Σχολείου.
ΔΕΝ ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ,
ΤΗΝ ΑΙΣΧΙΣΤΗ ΕΞΑΧΡΕΙΩΣΗ .
εκ μέρους του ΔΣ,
Το  Γραφείο Τύπου του Συλλόγου.
Υ.Γ. Οι πληροφόρηση σχετικά για το θέμα, λήφθηκε από την ιστοσελίδα :