Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΜΕΝΙΑΝΙΤΩΝ-ΔΡΟΒΟΛΟΒΙΤΩΝ-ΔΕΣΙΝΙΩΤΩΝ «Ο ΗΡΑΚΛΗΣ»

Ἀποσπάσματα βραβεύσεων  Γεν.Ἀρχ.Ἐπιτρόπου Ἱ.Μ.Κηφισσιᾶς,
Αἰδ. Πρωτοπρ. π. Χρίστου Κυριακόπουλου & Τάματος τοῦ Ἔθνους

Τὰ σχέδια Καποδίστριας καὶ Καλλικράτης ἐρήμωσαν τὶς ἐπαρχίες καὶ δημιούργησαν «χαβοῦζες» εἰς τὰ ἀστικὰ κέντρα, ἡ μεγαλυτέρα τῶν ὁποίων εἶναι ἡ Ἀττικὴ μὲ περίπου 55-60% τοῦ ὅλου πληθυσμοῦ τῆς Ἑλλάδος καί σχεδόν τό 70% τῶν δραστηριοτήτων.
Οἱ καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις διά τῶν ὀργάνων των τὸ πέτυχαν μιὰ χαρὰ. Τὰ περισσότερα χωριὰ ἔμειναν χωρίς διδάσκαλον καὶ σχεδόν χωρὶς παπὰ. Κάθε παπὰς εἶναι ἁρμόδιος γιὰ κάθε 4-6 χωριά. Εὐτυχῶς καὶ αὐτὴ ἡ φθίνουσα γενεὰ διατηρεῖ ἀκόμη τὴν ἀγάπη της καὶ τὸν σεβασμὸν πρὸς τὸ χωριὸ της καὶ οἱ περισσότεροι τῶν ἀπερχομένων μεταφέρονται καὶ κηδεύονται εἰς τὴν γενέτειρὰ των. Τοιουτοτρόπως, δημιουργεῖται κάποια κίνησις στὰ ῥημαγμέμα χωριὰ μὲ τὶς κηδεῖες καὶ τὰ μνημόσυνα πέραν τῶν κινήσεων τοῦ Πάσχα καὶ τοῦ δεκαπενταύγουστου καὶ διάφορα πανηγύρια κυρίως τὴν ἡμέραν τοῦ κυρίου ναοῦ.
Ὁ βραβευμένος μας Ἐλύτης λέει : « χωριὰ χωρὶς παπὰ καὶ δάσκαλο εἶναι καταδικασμένα νὰ σβήσουν», ὁπότε ἐπέρχεται καὶ ἡ ἐξαφάνισις τοῦ τοπικοῦ πολιτισμοῦ. Κατά τὴν λαϊκὴν ῥῆσι κάθε «χωριὸ καὶ ἕνας πολιτισμός».
Χωριὰ δὲ χωρὶς παπὰ μὲ ἱεραποστολικὰ ἰδανικὰ καί δραστηριότητες , γίνονται παλιμβάρβαρα καὶ χρειάζονται ἐπανευαγγελισμό.Τέτοιοι παλιμβάρβαροι προσεύχονται ὄχι νὰ τοὺς ἀξιώσει ὁ Θεὸς νὰ ἀποκτήσουν καὶ οἱ ἴδιοι κατσίκα γιά νά πίνουν τά παιδιὰ τους γάλα ἀλλὰ νὰ ψοφήσει ἡ κατσίκα τοῦ γείτονα ! ! ! . . .
Εὐτυχῶς ποὺ τὰ διάφορα χωριὰ ἔχουν Συνδέσμους, Συλλόγους καὶ Σωματεῖα καὶ ἀγωνίζονται νὰ πιέζουν δημάρχους , περιφερειάρχες ἤ ἀκόμα καί ὑπουργοὺς νὰ γίνωνται κάπου-κάπου ἔργα ὑποδομῆς καὶ ἐξωραϊσμοὶ τινές. Κάνουν καὶ ἐκδηλώσεις γιὰ τὴν κοπὴ τῆς βασιλόπιτας, ποὺ οἱ κοσμικοὶ τὴ λένε «πίτα».
Μιὰ τέτοια προσπάθεια κάνουν καί οἱ λίαν φιλότιμοι, δραστήριοι μοχθοῦντες γιὰ τὴν μὴ ἐξαφάνισι τῶν ἐρηπωμένων χωριῶν τους, Καμενιανίτες, Δροβολοβίτες, Δεσινιῶτες, τὴν ὁποίαν ἐφέτος ἐτέλεσαν τὴν 15. 1. 17 στὸν τελευταῖο ὄροφο τοῦ ξενοδοχείου Caravel, μετὰ τὴ Γενικὴ Συνέλευσι των. Ἡ αἴθουσα ἦτο κατάμεστος καὶ ἀπὸ συντοπῆτες ἄλλων χωριῶν.
Ἡ διοργάνωσις εἶχε τεραστία ἐπιτυχία καὶ συγχαρητήρια στὸ διοικητικὸ συμβούλιο καὶ τοὺς χορηγούς των.
Ἡ ὁμιλία τοῦ Προέδρου Κωνσταντίνου Νικολοπούλου ἦτο μεστότατη πνευματικῶν νοημάτων. Καὶ πάλι συγχαρητήρια καὶ εὐχόμεθα ὁ Θεὸς νὰ τὰ φέρῃ κατ΄εὐχὴν ὄχι μόνο στὸν ἐν λόγῳ Σύνδεσμο ἀλλὰ σὲ ὅλα τὰ σωματεῖα-συλλόγους-ἑνότητας μὲ τὴν εὐχὴν νὰ μὴ προσκαλῶνται διάφοροι ἐπιδειξίες μουσικῆς καὶ βάζουν τὰ ὄργανά των διαπασὼν καὶ δὲν μπορεῖ κανένας νὰ ὁμιλήσει στὸν διπλανό του. Εὐτυχῶς ποὺ οἱ φίλοι τοῦ ἄνω συνδέσμου δὲν εἶχαν τέτοια παρατράγουδα καὶ δὲν μᾶς ξεκούφαναν.
Ἀναρτοῦμε τὸ ψήφισμα τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ὑπέρ τοῦ Τάματος Τοῦ Ἔθνους καὶ video μὲ ἀποσπάσματα ἀπό χαιρετισμούς καὶ βραβεύσεις τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Ἱ. Μ. Κηφισιᾶς Αἰδ. Πρωτοπρ. π. Χρίστου Κυριακόπουλου & τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.