Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

Κυκλοφορεί το φύλλον 17.3.17 του «Ορθοδόξου Τύπου»

Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Σείεται ἡ Ἑλλὰς καὶ οἱ Ἱεράρχαι κωφεύουν; Ζωνταναὶ αἱ παρακαταθῆκαι τοῦ Ὁσίου Ὁμολογητοῦ Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου! Γράφει ὁ Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Ν. Πῆχος, Ἡγούμενος Ἱ. Μ. Λογγοβάρδας Πάρου.
➢ Ὁ Παπισμὸς καὶ τὸ Ἰσλὰμ οἱ δύο ἐχθροί τῆς Ὀρθοδοξίας. Τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μ. Δοχειαρίου Ἀρχιμ. Γρηγορίου.
➢ Ὁ διάλογος διὰ τὰ Θρησκευτικὰ δίδει «ΚΑΙΡΟ» εἰς τὸν κ. Γιαγκάζογλου;
➢ Ἡ καταδίκη τοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς  Ἐσφιγμένου καὶ ὁ ἀντιοικουμενιστικὸς ἀγών.  Τοῦ κ. Γεωργίου Κ. Τραμπούλη, θεολόγου.
➢ Προκλητικὸν σκάνδαλον. Τὸ Πάντειον Πανεπιστήμιον προβάλλει τὴν «Ἕνωσιν Ἀθέων». Ὁ π. Ἰωάννης Κ. Διώτης ἐτόλμησε.
➢ Κανονικὴ Μήνυσις κατὰ τοῦ Σεβ. Μεσσηνίας.
➢ Βαδίζομεν πρὸς τὴν Ἀνάστασιν τοῦ Γένους; Γράφει ὁ κ. Κων/νος Γάτος.
➢ Τὰ ἀνεπίτρεπτα ποὺ φέρουν ὀδύνην εἰς τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς.
➢ Ἡ ὑποκρισία τῶν σιωνιστῶν τῆς Εὐρώπης. Γράφει ὁ κ. Χαράλαμπος Μηνάογλου.
➢ Τί θὰ ἐπακολουθήση μετὰ τὴν διάλυσιν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως;
➢ Δούρειος Ἵππος τοῦ οἰκουμενισμοῦ αἱ… ἀνησυχίαι διὰ τὴν σύγχρονον δουλείαν. Τοῦ κ. Μανώλη Κείου.
➢ Πῶς ἐδώσαμεν τὸ τιμόνι ἐπὶ δεκαετίας εἰς ἀσεβεῖς; Τοῦ κ. Σπήλιου Παναγιωτοπούλου.
➢ Ἐπαναφορὰ εἰς τὸ Δωδεκάθεον εἶναι δεῖγμα ἰδεολογικῆς συγχύσεως. Γράφει ὁ πρεσβύτερος Εὐστάθιος Κολλᾶς, θεολόγος, Ἐκκλ/κός Συνήγορος, Ἐπ/μος πρ/δρος Συνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλάδος.
➢ Σχολεῖα ὁμοφυλοφιλίας μὲ ἄδεια τοῦ Ὑπ. Παιδείας;
➢ Ἐπιστολή διαμαρτυρίας Γονέων διὰ τὶς «Ἔμφυλες Ταυτότητες».
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.