Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017

Κυκλοφορεί το φύλλον 24.3.17 του «Ορθοδόξου Τύπου

Logo.gif
Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Ὑπεύθυνος ἀπάντησις εἰς καθηγητὴν Πανεπιστημίου. Καλοπροαίρετοι Ἱεράρχαι καὶ Καθηγηταὶ ἀναζητοῦν ἀπὸ τὸν «Ο.Τ.» ἐνημέρωσιν διὰ τὴν «Βαπτισματικὴν Θεολογίαν». Τοῦ Ἀρχιμ. Κυρίλλου Κωστοπούλου, Ἱεροκήρυκος Ἱ. Μ. Πατρῶν, Δρος Θεολογίας.
➢ Ἀνοικτὸν τὸ ἐκκλησιαστικόν! Τί ἀπεκάλυψεν ὁ μακαριστὸς εἰς τὸν «Ο.Τ.»; Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Παππᾶς.
➢ Οἱ «γκρίζες ζῶνες» ἐπεκτείνονται.Τοῦ κ. Γεωργίου Κ. Τραμπούλη, θεολόγου.
➢ Περὶ τοῦ κειμένου τῆς Ἱ. Κοινότητος διὰ τὴν «Σύνοδον τῆς Κρήτης». Γράφει ὁ Ἁγιορείτης μοναχὸς Νικόλαος.
➢ Ὁ κ. Βλ. Φειδᾶς ἐλεγχόμενος. Τοῦ κ. Κωνσταντίνου Μπινιάρη, Διπλ. Ἠλεκτρολόγου Μηχανικοῦ, ΜΔΕ Τεχν. Πυρηνικῶν Ἀντιδραστήρων.
➢ Ὁδοιπορικὸν διχοτομήσεως Μητροπόλεως. Τοῦ πρεσβυτέρου π. Εὐσταθίου Κολλᾶ, ἐκκλ. συνηγόρου, ἐπ. πρ. Συνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλάδος.
➢ Ποία ἡ δρᾶσις τῶν παπικῶν σχολείων;
➢ Πειρασμοὶ καὶ τήρησις ἐντολῶν. Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση.
➢ «Ἔμφυλες ταυτότητες»: Διαστροφὴ τῆς ἀνθρωπίνης ὀντολογίας. Τοῦ κ . Εὐαγγέλου Στ. Πονηροῦ Δρ Θ., Μ.Φ. Σχολικοῦ Συμ. Θεολόγων Πειραιῶς, Δ΄ Ἀθηνῶν, Κυκλάδων.
➢ Τὸ Στάδιον διὰ τοὺς ἀθλητὰς ἤνοιξε τὰς πύλας. Γράφει ὁ κ. Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας, Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας.
➢ Ἡ Κύπρος ὡς θῦμα τῆς ἀντιπαραθέσεως Ἑλλάδος – Τουρκίας ἢ μᾶλλον τῆς διαμάχης μεταξύ πατριωτῶν καὶ προδοτῶν.
➢ 1821: Ἡ Μάχη τῶν Βασιλικῶν. Γράφει ὁ κ. Ἀνδρέας Μπαλάφας, θεολόγος.
➢ Διχασμὸς εἰς τὸν Παπισμὸν ἀπὸ τὰ παίγνια ἐξουσίας.
➢ Τὰ ἀνεπίτρεπτα ποὺ φέρουν ὀδύνην εἰς τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς.
➢ Ἐπίκεινται κοσμογονικὰ γεγονότα; Γράφει κ. ὁ Κωνσταντῖνος Γάτος.
➢ Ἡ διαχρονική Ἑλληνορθόδοξος παιδεία. Γράφει ὁ κ. Ἰωάννης Κουτσιμπός, δημοσιογράφος.
➢ Οἱ ἔμποροι τῆς πτώχειας, τοῦ τρόμου καὶ ἡ ἀπόγνωσις τῆς ἀνθρωπότητος -ἡ συνέχεια τοῦ ἀγῶνος τῆς 25ης Μαρτίου 1821-. Γράφει ὁ κ. Γεώργιος Ἐμ. Δημητράκης.
➢ Ὁ ἄθεος κ. Τσίπρας καὶ ὁ κ. Μητσοτάκης τῆς Bildeberg διαγκωνίζονται διὰ τὴν εὔνοιαν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου.
➢ Ἀθῷος ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου καὶ ἔνοχος τῆς Ἱ. Μ. Ἐσφιγμένου;
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.