Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

Γιατί οι Ορθόδοξοι Ρώσοι διαλέγονται με τους Παπικούς;

timthumb.jpg

Τακτική συνεδρίαση της ομάδας εργασίας για την πολιτιστική συνεργασία, μεταξύ της Ορθοδόξου εκκλησίας της Ρωσίας και της Ρωμαιοκαθολικής. Σε ετήσια συνεδρίασή της συνήλθε η Κοινή Ομάδα Εργασίας για την Πολιτιστική Συνεργασία μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στις 23 Μαρτίου 2017 στο Τμήμα Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας.


Από πλευράς της Ρωσικής Εκκλησίας συμμετείχαν ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας, ο Επίσκοπος Μπογκορόντσκ Αντώνιος, Προϊστάμενος της Διευθύνσεως Ιδρυμάτων Εξωτερικού του Πατριαρχείου Μόσχας, ο Ιερομόναχος Στέφανος Ηγούμνωφ, Γραμματέας του ΤΕΕΣ επί Διαχριστιανικών Υποθέσεων, ο Ιερομόναχος Σιλουανός Νικίτιν, Διευθυντής του Εκδοτικού Οίκου της Ιεράς Μονής Υπαπαντής Μόσχας και στέλεχος του Πατριαρχικού Συμβουλίου Πολιτισμού και ο Ιερέας Αλέξιος Ντίκαρεφ, στέλεχος του ΤΕΕΣ.
Τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία στη συνεδρίαση εκπροσωπούσαν ο Καρδινάλιος Κουρτ Κοχ, Πρόεδρος του Ποντιφικού Συμβουλίου για την Προώθηση της Ενότητας των Χριστιανών, ο Αρχιεπίσκοπος Μητροπολίτης της Αρχιεπαρχίας Θεοτόκου στη Μόσχα Παύλος Πέτσι, ο Ιερέας Υάκινθος  Destivelle, στέλεχος του Ποντιφικού Συμβουλίυ για την Προώθηση της Ενότητας των Χριστιανών, και ο κ. Π. Γκουμενιουκ, στέλεχος του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος «Kirche in Not».
Στην αρχή της συνεδριάσεως ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας τόνισε ότι πρόκεται για τρίτη κατά σειρά πλέον συνάντηση της Κοινής Ομάδας Εργασίας για την Πολιτιστική Συνεργασία μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας απο ιδρύσεώς της το έτος 2015. Την περίοδο πο μεσολάβησε η Ομάδα Εργασίας σημείωσε υψηλή απόδοση σε οργάνωση και διεξαγωγή των κοινών πολιτιστικών εκδηλώσεων τόσο στη Ρωσία, όσο και στην Ιταλία, οι οποίες προωθούν τη βαθύτερη γνώση των πνευματικών παραδόσεων της Ανατολής και της Δύσεως και την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των Ορθοδόξων και των Ρωμαιοκαθολικών.
Τα μέρη προέβησαν σε αξιολόγηση του έργου της Ομάδας Εργασίας τον παρελθόντα έτος και συνεζήτησαν νέα προγράμματα για την περίοδο 2017 αρχές του 2018, τα οποία περιλαμβάνουν συναυλίες εκκλησιαστικής και κλασικής μουσικής, καλλιτεχνικές και θεματικές εκθέσεις, εκδόσεις πονημάτων του Αγιωτάτου Πατριάρχου Κυρίλλου και του Επίτιμου Πάπα Βενεδίκτου ΙΣΤ’ στα Ιταλικά και τα Ρωσικά, ανταλλαγές φοιτητών.