Σάββατο, 25 Μαρτίου 2017

Τι συμβαίνει με τον Ορθόδοξο Τύπο;

OrthodoksosTyposNP-6-620x264.jpg
Λωρίτου  Ελένη  
Το αναγνωστικό κοινό του Ορθοδόξου Τύπου, που δεν έχει πρόσβαση στα διαδικτυακά ιστολόγια, μένει ανενημέρωτο ως προς τις συγκλονιστικές εκκλησιαστικές εξελίξεις που παρήγαγε η Σύνοδος του Κολυμπαρίου.
Απόδειξη αυτού είναι ότι ενώ ο π. Μάρκος είχε αφιερώσει πολλά πρωτοσέλιδα στην δίωξη του π. Θεοδώρου Ζήση από τον μακαριστό Χριστόδουλο – ας μην πάμε στην απώτερη ιστορία του 65 του 75 κ.τ.λ. - σήμερα ο π. Βολουδάκης δεν αφιέρωσε κανένα στις διώξεις των κληρικών και μοναχών που έχουν μετέλθει την εφαρμογή του 15ου Κανόνος της Α/Β Δηλαδή έτσι αξιολογεί ο σεβαστός π. Βολουδάκης τα γεγονότα;
Θεωρεί τις πράξεις αυτές ασήμαντες, άνευ τίνος βαρύτητος; Είναι βαριά η ιστορία της εφημερίδος για να περιοριστεί σε ένα ρόλο αναπαραγωγής εκκλησιαστικών ειδήσεων αποποιούμενη τον καθοδηγητικό της ρόλο με σταθερές θέσεις, αγωνιστικότητα, επιθετικότητα στην πρώτη γραμμή του αγώνος, καλύπτοντας τις εκκλησιαστικές εξελίξεις και δημιουργώντας ένα εκκλησιαστικό φρόνημα.
Η θέση του Ορθοδόξου Τύπου δεν είναι στα μετόπισθεν, αλλά στην πρώτη γραμμή.
Ο οποιοσδήποτε άλλος ρόλος δεν της ταιριάζει και ισοδυναμεί με το ΑΠΕΘΑΝΕ και ΕΤΑΦΗ κάτω από το βάρος της ανθρώπινης αδυναμίας και ανομολόγητων παθών, ανάρμοστων για τον χώρο της εκκλησίας και για την κληρονομιά αγίων μορφών του εκκλησιαστικού χώρου που κόσμησαν την πνευματική διεύθυνση της εφημερίδος, αλλά και την αρθρογραφία της. 
Τελειώνουμε με την ευχή να δούμε την εφημερίδα πάλι στο ύψος της με πνεύμα διακονίας και όχι με άκαμπτες εγωιστικές αγκυλώσεις.