Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

Η σκοπιμότητα της οικουμενιστικής ‘’Κοινότητας Iona’’ στη Σκωτία

Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
Είναι η γνωστή υπερβάλλουσα επιμονή των οικουμενιστών για την ειρήνη του κόσμου τούτου. Ο Χριστός μας λέγει «Ειρήνην αφίημι υμίν, ειρήνην την εμήν δίδωμι υμίν˙ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν, εγώ δίδωμι υμίν» Ιω. 14,27. Δυστυχώς αυτήν την ειρήνη επιδιώκουν στις οικουμενιστικές κοινότητες, όπου δεν πρυτανεύει η αγάπη εν αληθεία.
Η Κοινότητα Iona είναι μια κοινότητα διασπαρμένη σε όλο τον κόσμο και με επακόλουθες οικουμενιστικές δραστηριότητες. Αποτελεί μεικτή ‘’κοινότητα’’, από άνδρες και γυναίκες. Είναι μια κοινότητα με ισχυρή ‘’οικουμενιστική δέσμευση’’ σε θέματα ειρήνης και δικαιοσύνης, όπως ισχυρίζονται. Προς τούτο έχουν συντάξει σύντομες προσευχές για τη  ‘’δικαιοσύνη’’ και την ‘’ειρήνη’’.
Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η οικουμενιστική ‘’Κοινότητα Iona’’, εδρεύει στη Γλασκώβη της Σκωτίας και αποτελείται από μέλη  διαφόρων δογμάτων (Πρεσβυτεριανών, Αγγλικανών, Λουθηρανών, Κουάκερων, Παπικών και ανθρώπων που δεν ανήκουν σε κάποιο δόγμα), με ότι αυτό συνεπάγεται, από πλευράς οικουμενιστικών ατοπημάτων. Έχουν αναπαλαιώσει ή μάλλον έχουν ξανακτίσει σχεδόν το ερειπωμένο μεσαιωνικό μοναστήρι «Iona Abbey» (παλαιότερα Βενεδικτίνων μοναχών). Η ‘’Κοινότητα Iona’’ αρχικά υπαγόταν στην ‘’Εκκλησία’’ της Σκωτίας, αλλά αργότερα η σχέση τούτη είχε χαλαρώσει αρκετά για να δοθεί η δυνατότητα των οικουμενιστικών εκτροπών.
Οι οικουμενιστικές συνάξεις στην οικουμενιστική ‘’Κοινότητα Iona’’ έχουν καθοριστικό ρόλο, στο ξεπεραστούν οι σκόπελοι στα επικοινωνιακά παίγνια των οικουμενιστικών των συνάξεων. Δυστυχώς είναι αρκετοί εκείνοι που θεωρούν σημαντικές τούτες τις οικουμενιστικές κοινότητες. Καθίστανται λοιπόν οι κοινότητες αυτές, σύγχρονες Βαβέλ με ποίκιλες ‘’ομολογιακές’’ στρεβλώσεις.
Πλήθος οικουμενιστικών ολισθημάτων προβάλλονται ως ιδανικός τρόπος της εν Χριστώ ζωής. Έχουν ‘’αναπτύξει’’ τη λεγόμενη «πειραματική λατρεία». Η οικουμενιστική αυτή «πειραματική λατρεία» αναπτύχθηκε από τον Όμιλο Wild Goose Worship Group που εδρεύει στη Γλασκώβη. Επικεφαλής του Ομίλου είναι ο Gail Ullrich μαζί με μια μικρή διοικητική ομάδα. Ο Όμιλος αυτός έχει τη διοικητική αρμοδιότητα, μετά το θάνατο του MacLeod το έτος 1991 και σκοπό έχει  τη διαμόρφωση και δημιουργία «νέων λειτουργικών μορφών» καθώς και να ‘’εξοπλίζει’’ (όπως ισχυρίζονται) ναούς και ‘’κληρικούς’’ στη λεγόμενη‘’ συμμετοχική λατρεία ‘’ακόμη και πέραν της Σκωτίας.  
Οι οικουμενιστικες συγκεντρώσεις στην ‘’Κοινότητα Iona’’ υπερπροβάλλονται. Ποια η σκοπιμότητά τους; Ο καθηγητής Θεολογικών Σπουδών Belden C. Lane στο Saint Louis University,  αναφέρει στο κείμενό του που τιτλοφορείται (The Whole World Singing: A Journey to Iona and Taizé) ότι τα μέλη της κοινότητας αυτής κατηγορούνται ως «κρυπτο-Ρωμαιοκαθολικοί με Πρεσβυτεριανό πρόσχημα». Θα επαναλάβουμε το ερώτημα: ‘’Ποια η σκοπιμότητα τέτοιων οικουμενιστικών των συνάξεων’’;