Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017

Το Τάμα του Έθνους επίκαιρο, τελευταία έκκλησις προς τον Μακαριώτατον

tama_ethnous.jpg
ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟ, ΠΡΙΝ ΔΟΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ
«Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» (VIDEO)
https://www.youtube.com/watch?v=75BLasx01zQ
                                                                       2.5.2017
Τὰ γεγονότα τρέχουν. Καὶ ἡ ἐνημέρωση τρέχει.
Ὅλη ἡ γῆ, μία γειτονιά. Ὁ καθένας παρακολουθεῖ μὲ ἀγωνία τὴν ἐπικαιρότητα παγκοσμίως.
Ἀλλὰ τοὺς τελευταίους μῆνες, στὰ πρῶτα θέματα τῆς ἑλληνικῆς ἐπικαιρότητας, εὑρίσκεται σταθερὰ τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.
Μία πρόχειρη στατιστικὴ μελέτη (ἔγινε τὴν 1.5.2017 ὥρα 18.30) κατωτέρω δείχνει κάτι ἐκπληκτικό:
Στὴν ἀναζήτηση «Συρία πόλεμος» ἐμφανίζονται 143.000 ἀποτελέσματα.
Στὴν ἀναζήτηση «Τάμα του Έθνους» ἐμφανίζονται 74.000 ἀποτελέσματα.
Τὸ θέμα «Τάμα του Έθνους» συγκεντρώνει τὸ 50 % τοῦ ἐνδιαφέροντος ἔναντι τοῦ θέματος  «Συρία πόλεμος».
Ὅμως μπορεῖ πολλοὶ νὰ ποῦν «Τὶ μᾶς ἐνδιαφέρει ἐμᾶς ἡ Συρία καὶ ὁ ἐκεῖ πόλεμος ;».
Κάναμε ἕνα ἀκόμη πείραμα τὴν ἴδια ὥρα μὲ τὴν φράσι  «Ανεργία στην Ελλάδα».
Τὰ ἀποτελέσματα : 409.000.
 Ὅταν 5,5  ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν «Ανεργία στην Ελλάδα»,
1 ἐνδιαφέρεται γιὰ τό «Τάμα του Έθνους» !
Φίλοι ἀπ’ ὅλη τὴν Ἑλλάδα καὶ ὅλη τὴν ὑφήλιο - ὅλοι οἱ ἀνιδειοτελεῖς ἰδεολόγοι βοηθᾶν γιὰ τὴν ἐνημέρωση περὶ τοῦ Τάματος.
ΠΗΓΗ : Χατζηαναγνώστου Γιώργος                     1 Μαΐ, 1:21 μ.μ.
Ἐὰν ἐπὶ ἴσοις ὄροις γινόταν μία δημοσκόπηση σήμερα, τὸ 70 % θὰ ἐτάσσοντο ἀνεπιφύλακτα ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη.
Ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη στὴν ἐκπομπὴ ΛΟΓΟΣ ΡΩΜΑΙΪΚΟΣ τοῦ ἐ. Στρατηγοῦ Ἀνδρέα Μπλάνου (Ἀχελῶος TV Πέμπτη 28.4.2017) φιλοξένησε τὸν κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΜΑΚΡΗ, Δημοσιογράφο/Θεολόγο, Διευθυντὴ τῆς ἔγκριτης Ἐφημερίδας ΣΤΥΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, ὅπου εἰπώθη ἡ ἀλήθεια.
Πρὸς τὸν Μακαριώτατο ἔχουμε γράψει ἐπανειλημμένως καὶ ἐκτενῶς πολλὲς ἄλλες πραγματικότητες στὴν ὠμὴ ρεαλιστικὴ γλῶσσα τῆς ἀλήθειας καὶ τοῦ τὰ ἔχουμε πεῖ «ἔξω ἀπὸ τὰ δόντια». Στὸ  τελευταῖο μας ἔγγραφο ὑπ’ ἀριθμ. 204/3.4.2017, τὸ ὁποῖο ἔλαβε ἀρ. πρωτοκ. 1665/3.4.2017 ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ 3508/4.4.2017 ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, μὲ ἀδιάσειστα στοιχεῖα ἀντικρούσαμε ὅλα τὰ σατανικὰ φληναφήματα ποὺ κυκλοφοροῦν κατὰ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ἀπὸ ἐκεῖνον καὶ ἀπὸ τοὺς στυλοβάτες του.
Λόγῳ τῶν Ἁγίων ἡμερῶν τοῦ Πάσχα τοῦ ἐθέσαμε προθεσμία μέχρι τέλος Ἀπριλίου νὰ μᾶς δεχθῇ, νὰ λυθοῦν τυχὸν παρανοήσεις, παρεξηγήσεις καὶ νὰ ἀποφευχθοῦν νίλες καὶ συμφορὲς καὶ νὰ τεθοῦν  ὑγιεῖς βάσεις ὑπὸ τὴν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε τὴν ἑπόμεη ἡμέρα μετὰ ἀπὸ αὐτὴ τὴν συνάντηση νὰ ἀρχίσῃ ἡ πραγματοποίηση τοῦ Τάματος, πρὸς καταισχύνη τοῦ ἀντικειμένου ἡμῶν διαβόλου καὶ τῶν ὀργάνων του.
Φαίνεται ὅμως ὅτι ὅλα τὰ «ἑξαπτέρυγα» τοῦ Μακαριωτάτου συνέχισαν νὰ τὸν παραπληροφοροῦν καὶ λόγῳ ἡλικίας ἴσως νὰ ξεχνᾷ ὁ Μακαριώτατος τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ ἐπιμένῃ στὴν φρικτότατη πλάνη ποὺ τὸν ἔχουν ὁδηγήσει.
Ἐμεῖς ποὺ πασχίζουμε νὰ παραμείνουμε πιστότατα μέλη τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας ἐμπράκτως, καὶ διὰ τοῦτο δὲν θέλουμε νὰ δημοσιευθοῦν οἱ πικρότατες αὐτὲς ἀλήθειες γιὰ νὰ μὴ λάβουν ἀφορμὴ οἱ ἄθεοι, οἱ ἀντίχριστοι, οἱ φαῦλοι, οἱ ἀμοραλιστὲς καὶ ἐν γένει τὰ πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ χύνουν περαιτέρω δηλητήριο αὐτὲς οἱ ἄκρως ἐπικίνδυνες «δίποδες βασσιλικὲς κόμπρες» ἐναντίον τῆς ἀμωμήτου πίστως μας καὶ τῆς ἀκεραίας πατρίδος μας.
Πρὸς τοῦτο ἐκφράσαμε γιὰ μία ἀκόμη φορὰ τὴν ἀπερίγραπτη θλίψη καὶ καταγανάκτηση μας εἰς πολλοὺς Μητροπολίτας – Συνοδικοὺς καὶ τοὺς παρακαλέσαμε νὰ ἀποκτήσουν θάρρος καὶ παρρησία καὶ νὰ κρούσουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου στὸν Μακαριώτατο πρίν αὔριο εἶναι πάρα πολὺ ἀργά.
Ἐπ’ ουδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ δώσουμε στὴ δημοσιότητα πληθώρα ἐπιστολῶν μας πρὸς τὸν Μακαριώτατο, διότι θὰ βλάψουν ἀφαντάστως τὸ μνημεῖο δοξολογίας εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας στὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστόν, δηλαδὴ τὸ Πανελλήνιο Ἱερὸ Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη / Καποδίστρια καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.
Καὶ στὸ πάρον ἄρθρο μας ἐπαναλαμβάνουμε ὅτι ὅπου ὑπάρχει καλόπιστος διάλογος φυγαδεύται ὁ διάβολος καὶ ὅπου δὲν ὑπάρχει πρόθεσις διὰ καλόπιστο διάλογο βασιλεύει  καὶ κυριαρχεῖ ὁ διάβολος.
Εὐχηθῆτε, Ἅγιοι πατέρες, μοναχοὶ καὶ εὐλαβεῖς λαϊκοί, ὁ Κύριος νὰ φωτίζῃ ὅλους μας, ἰδιαιτέρως τὸν Μακαριώτατο, νὰ παύσῃ νὰ δέχεται «μὲ τὸν τόννο» λιβανωτὸ ἀπὸ τοὺς παρατρεχάμενους και ἰδιοτελεῖς κόλακες συναργάτες του καὶ νὰ καταδεχθῇ ἐπιτέλους νὰ μᾶς δεχθῇ ὄχι νὰ τοῦ προσφέρουμε λιβανωτό, ἀλλά, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νὰ τοῦ ἀποδείξουμε ὅτι ἡ μέχρι τώρα στάση του ἦταν ἐντελῶς καὶ ἄκρως ἀρνητικὴ γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη.
Ἐκ μέρους μας θυριομαχοῦμε νὰ πείσουμε τὰ δικαιολογημένως ἀναστατωμένα μέλη μας, συνεργάτες μας, φίλους καὶ θαυμαστὲς τῶν φορέων μας νὰ κάνουν ὑπομονὴ μιᾶς – δύο ἑβδομάδων ἀκόμη, πίνοντας τὰ πικρότατα ποτήρια τοῦ καθημερινοῦ μαρτυρίου ποὺ μᾶς δημιουργοῦν αὐτοὶ ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ πρωτοστατοῦν ὑπὲρ τοὺ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη.
Ἄς παρακαλοῦμε μὲ ὅλη τὴν δύναμη τῆς ψυχῆς μας ἐπαναλαμβάνοντας τὴν θερμὴ προσευχή «Παναγία Τριὰς φώτισον ἡμᾶς τὶ δεῖ ἡμᾶς ποιεῖν καὶ λέγειν».
Παρερχομένων τῆς μιᾶς ἤ ἔστω δύο  ἑβδομάδων, θὰ ἀναγκασθοῦμε :
Α) Νὰ δημοσιεύσουμε ὅλες τὶς ἐπιστολές μας πρὸς τὸν Μακαριώτατο, οἱ ὁποῖες θὰ ἀποτελέσουν ἀτομικὲς καὶ ὑδρογονικὲς βόμβες καὶ διηπειρωτικοὺς πυραύλους γιὰ τοὺς δαιμονιωδῶς ἀντιδρῶντες.
Β) Νὰ πραγματοποιήσουμε  τοὺς ἀνιδειοτελέστατους σκοπούς μας μὲ ἀπόλυτη διαφάνεια μὲ ἄλλα Πατριαρχεῖα ἤ μὲ Μητροπολίτας ποὺ δὲν πιστεύουν χρυσὸ ἀλλὰ Χριστὸ καὶ δὲν ζοῦν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία ἀλλὰ γιὰ τὴν Ἐκκλησία, κυκλοφοροῦντες μία μαύρη βίβλο μὲ χρυσὰ γράμματα: «Εἰς αἰώνια καταισχύνη καὶ ἐντροπὴ τῶν δαιμονιωδῶς ἀντιδρασάντων, συκοφαντούντων καὶ πολεμίων τῆς ἱερᾶς παρακαταθήκης τῶν ἀειμνήστων ἡρώων τῆς ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ἀναγράφοντας καὶ τὸ ἐν λόγῳ κείμενο στὸ μνημεῖο δοξολογίας εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας στὸν ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστόν, δηλαδὴ στὸ Πανελλήνιο Ἱερὸ Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη / Καποδίστρια καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.
Εὐχόμαστε ἀπὸ μέσα ἀπὸ τὴν καρδιά μας νὰ μὴ ἀναγκασθοῦμε νὰ το κάνουμε αὐτό.
Μακάρι καὶ ἄλλοι λόγιοι νὰ μὴ τὰ λέν μόνον σὲ μᾶς ἀλλὰ νὰ ἀποκτήσουν θάρρος καὶ παρρησία καὶ νὰ κυκλοφορήσουν  τὶς ὑγιεῖς σκέψεις τους στὰ Μ.Μ.Ε.  καὶ νὰ μὴ εἶναι ἀναπολόγητοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ἀκούοντες τό «κατασυκοφαντούμενος, κατατρεχόμενος, καταταλαιπωρούμενους ἤμουν καὶ ἀδιαφορήσατε…».
Ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδού νῦν ἡμέρα σωτηρίας.
Η αλήθεια για το Τάμα του Έθνους
28 Απριλίου 2017 σε ΛΟΓΟΣ ΡΩΜΑΙΙΚΟΣ 
Ο δημοσιογράφος Διονύσης Μακρής, με αφορμή την πρόσφατη απόσυρση της υπογραφής των 16 βουλευτών για την εκπλήρωση του ”Τάματος του Έθνους”, αποκαλύπτει όλη την ιστορική αλήθεια αλλά και τους λόγους της μη πραγματοποίησης του ιερού μας χρέους εδώ και 200 χρόνια :
– Γιατί το Τάμα του Έθνους παραμένει για δυο αιώνες μια ανεκπλήρωτη ακόμη απόφαση της 4ης Εθνοσυνέλευσης στην οποία συμμετείχαν ο Θ. Κολοκοτρώνης, ο Ι. Καποδίστριας και όλοι οι αγωνιστές, και αφορά την ανέγερση ενός περίλαμπρου ναού αφιερωμένου από το Έθνος στον Σωτήρα Χριστό που του χάρισε την Ελευθερία ;
– Ποιες οι προσπάθειες στο παρελθόν υλοποίησης του τάματος από Θεμιστοκλή Σοφούλη, Θρασύβουλο και Αλέξανδρο Ζαίμη, Ελευθέριο Βενιζέλο αλλά και άλλους Πρωθυπουργούς ;
– Γιατί κάποιοι θέλουν σκοπίμως και σήμερα να παρουσιάσουν το “Τάμα του Έθνους” ως χουντικής έμπνευσης έργο; Ποιοι σημερινοί ευεργέτες θέλουν να το υλοποιήσουν και δε τους αφήνουν; Γιατί εθνικά και πνευματικά είναι σήμερα απαραίτητη η εκπλήρωσή του ;