Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

Η ισχύς εν τη ενώσει - Άλλως η Πόλις εάλω

001.indd
                                                                        
14.6.2017
1. Στὶς ζοφερώτατες ἡμέρες, ποὺ διερχόμεθα «πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν· οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός.» (Ρωμ. 3, 12).
Ὅλοι χρησιμοποιοῦν τὴν ξύλινην γλῶσσαν τῆς διπλωματίας καὶ τῶν πολιτικάντηδων καὶ ὄχι τὴν ὠμὴ ρεαλιστικὴ γλῶσσα τῆς ἀληθείας. 
Εὐτυχῶς, ὅμως, ὑπάρχουν καὶ δυνάμεις ἀντιστάσεως ἀκόμη. Εἶναι μερικὲς ἐξαιρέσεις ποὺ ἔχουν  τὸ σθένος καὶ τὸν ἡρωισμὸν νὰ πηγαίνουν κόντρα πρὸς τὸ ρεῦμα καὶ νὰ μὴ ἀκολουθοῦν τὰ ἑκάστοτε ρεύματα, ὅπως κάνουν οἱ φελλοί, οἱ παλακίδες, οἱ ἀνώμαλοι, τὰ πτώματα καὶ τὰ περιττώματα.
2. Μιὰ τέτοια δύναμις ἀντιστάσεως καὶ ἕνας, ποὺ ἔχει θάρρος καὶ παρρησία εἶναι ὁ ἔγκυρος καὶ ἔγκριτος «Στύλος τῆς Ὀρθοδοξίας»  καὶ ὁ ἀκάματος καὶ εὐσυνείδητος θεολόγος καὶ δημοσιογράφος κύριος Διονύσιος Μακρῆς. Ἀγωνίζεται νὰ λέγῃ τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους μὲ μέγιστο κίνδυνο νὰ τὸν κυνηγήσουν κάποια ὥρα οἱ ἄρρωστοι ἄνθρωποι, οἱ ἀνώμαλοι καὶ ἀνώμαλες, νὰ συλληφθῇ παραδείγματος χάριν, κάποια Παρασκευὴ βραδάκι (ὅπως πρὸ μηνῶν προσπάθησαν νὰ κάνουν μὲ τὸν ἑλληνόψυχο Σεβασμιώτατο Πειραιῶς κ. Σεραφείμ), γιὰ νὰ διανυκτερεύσῃ στὰ κρατητήρια τῆς Ἀστυνομίας καὶ νὰ πάῃ αὐτόφωρο τὴν Δευτέρα.
3. Τὰ πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων μὲ τοὺς διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας δημοσιογράφους ἔχουν πετύχει νὰ ἀντιστρέφουν τὴν πραγματικότητα :
Νὰ βαπτίζουν τὸ σκότος γιὰ φῶς, τὸ πικρὸ γιὰ γλυκὸ κ.ο.κ.
Νὰ ἐπιβάλλουν μέσῳ τῆς «δαμοκλείου σπάθης», τῆς διαγραφῆς εἰς τοὺς βουλευτάς των, νὰ μὴ ψηφίζουν, κατὰ συνείδησιν, ἀλλὰ νὰ ἀναφωνοῦν σὰν μαϊμοῦδες καὶ παπαγάλοι, ὅ, τι λέει ὁ ἀρχηγός τους -  κομματικὴ πειθαρχία.
Κατὰ τὸ δίκην «πετάει ὁ γαίδαρος πετάει» πείθουν τοὺς ἐκπροσώπους τοῦ ἔθνους νὰ προχωροῦν στὸ παρασύνθημα: «ὄχι μόνον πετάει ὁ γάϊδαρος, ἀλλὰ καὶ ὅποιος τολμήσει νὰ ἰσχυρισθῇ, ὅτι δὲν πετάει ὁ γάϊδαρος, εἶναι ἕνας γάϊδαρος».
4. Οἱ ὑγιῶς ὀρθόδοξα καὶ ἐθνικὰ σκεπτόμενοι Ἕλληνες βαπτίζονται ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς εἰδεχθέστατους φασίστες καὶ διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας, ὡς σκοταδιστές, μὲ «σκουριασμένες ἰδέες», ὡς ρατσιστές, ἐθνικιστές, ὀπισθοδρομικοί, θρησκόληπτοι καὶ λοιπὲς πρόστυχες καὶ ἀηδιαστικὲς λασπολογίες.
Αὐτοὶ οἱ αἰσχρότατοι διαβολεῖς καὶ συκοφάντες, δεξιοὶ καὶ ἀριστεροὶ τὰ βρίσκουν μεταξύ τους καὶ ὁμοθυμαδὸν καὶ ἐνορχηστρωμένα διασύρουν ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἐνσυνειδήτους, μὲ «ἀκέραιον χαρακτῆρα» ἀνιδιοτελεῖς κοινωνικοὺς ἐργάτες καὶ μὲ «ἔργα εὐποιΐας», διὰ τὴν εὐημερίαν καὶ τὴν πρόοδον τοῦ συνόλου, ὡς δῆθεν ἀντίθετους πρὸς τὸ κοινωνικὸν σύνολον καὶ τοὺς προβάλλουν καὶ διασύρουν, ὡς δῆθεν τὴν αἰτἰα τοῦ κακοῦ.
Ὅλοι αὐτοὶ οἱ ψευδοδιανοούμενοι, οἱ δοκησίσοφοι, οἱ ἀνιστόρητοι, οἱ παθιασμένοι, ποὺ ἔχουν, ὡς δόγμα των «οὐ μὲ πείσεις, κἄν μὲ πείσῃς» ὁμοιάζουν σὰν μερικοὺς μεθυσμένους ἢ ἔχοντες μανία καταδιώξεως ἢ  ὑπνοβάτες, ποὺ ὁδηγοῦν ἀντίθετα σὲ λεωφόρους, ὅπως στὸ ἀνέκδοτο, ποὺ κάποιος ὁδηγοῦσε ἀντίθετα τὴν Ἀκαδημίας καὶ ἀκούει στὸ ραδιόφωνο : «Προσοχὴ- προσοχὴ ἕνας ὁδηγεῖ ἀντίθετα στὴν Ἀκαδημίας» καὶ διερωτήθηκε : «Τὶ ἕνας ! Ἐγὼ μετράω, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, …».
Ἔτσι καὶ  αὐτοὶ οἱ δυστυχισμένοι, οἱ μεθυσμένοι κάὶ ἀφηρημένοι ἢ ψυχοπαθεῖς λέγουν :«τί ἕνας, σχεδὸν ὅλοι πηγαίνουν ἀντίθετα…», πιστεύοντας οἱ δυστυχισμένοι, ὅτι μόνον αὐτοὶ ὁδηγοῦν σωστά…
5. Γι’αὐτό, εἶναι ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη, ὅλοι οἱ ὑγιῶς ὀρθόδοξα καὶ ἐθνικὰ σκεπτόμενοι Ἕλληνες νὰ συμπτυχθοῦμε, διότι «ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει», νὰ ἀντιπαραταχθῶμε σὲ αὐτούς, ποὺ ἀκολουθοῦν τὰ ἑκάστοτε ρεύματα, διότι  πιστεύουν οἱ δυστυχισμένοι, ὅτι μόνον αὐτοὶ ὁδηγοῦν σωστά...
Διαφορετικά, κινδυνεύομε νὰ πάθωμε «πνευμονικὸν οἴδημα» βαρυτάτης μορφῆς, ποὺ δὲν θὰ δύνανται νὰ μᾶς σώσουν ὅλοι οἱ πανεπιστήμονες πνευμονολόγοι, θεολόγοι, ψυχολόγοι, δάσκαλοι. Μόνον ρακένδυτοι μοναχοί, ποὺ δὲν πιστεύουν χρυσὸν, ἀλλὰ Χριστὸν καὶ δὲν ζοῦν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ γιὰ τὴν Ἐκλησία, ποὺ θηριομαχοῦν νυχθημερὸν ἐναντίον τοῦ ἀντικειμένου διαβόλου, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νὰ μπορέσουν νὰ κάνουν ἐξορκισμούς, ποὺ νὰ πιάνουν καὶ νὰ λυτρωθῶμε ἀπὸ τὸν ἐξαφανισμό μας.
Ὁ Θεὸς νὰ βάλῃ τὸ χέρι Του καὶ μὴ «χοιρινότερα»!
Ἄς ἀφουγκρασθοῦμε στὸ ΣΤΥΛΟ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ τοῦ Ἰουνίου 2017, ποὺ κυκλοφορεῖ στὰ περίπτερα, τὸν πλέον ἀποκαλυπτικὸ ΣΤΥΛΟ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ τῶν τελευταίων ἐτῶν, θέματα, ποὺ θὰ προκαλέσουν συζητήσεις καὶ ὅπου γιὰ πρώτη φορὰ ἀποκαλύπτονται σοβαρὰ πράγματα ποὺ εἴθισται νὰ ἀποσιωπῶνται.                                         
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
Τηλ.  210-3254321