Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

Σημαντική απόφαση για τη μεταβολή στοιχείων διεμφυλικών ατόμων

pace_flag.jpg

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ
Η υποχρέωση υποβολής ενός διεμφυλικού ατόμου σε στείρωση δεν μπορεί να αποτελεί προϋπόθεση για τη μεταβολή των στοιχείων του στο ληξιαρχείο.
Με απόφασή του το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκρινε ότι νομοθετική ρύθμιση, η οποία θέτει ως προϋπόθεση για τη μεταβολή των στοιχείων για το φύλο ενός ατόμου στα αρχεία του ληξιαρχείου, την υποχρέωση στείρωσης ή την υποβολή σε διαδικασία η οποία έχει πολύ υψηλές πιθανότητες να οδηγήσει σε στείρωση, παραβιάζει το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής.
Με έξι ψήφους υπέρ και μία κατά, το ΕΔΔΑ (υπόθεση A.P., Garçon και Nicot κατά Γαλλίας) έκρινε ότι η Γαλλία υιοθετώντας μία τέτοια ρύθμιση παραβίασε το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Αντίθετα, το Δικαστήριο έκρινε ότι δε συνιστά παραβίαση του ίδιου άρθρου η εκ του νόμου προϋπόθεση ιατρικής διάγνωσης για την ύπαρξη διαταραχής ταυτότητας φύλου σε άτομα που επιθυμούν να προχωρήσουν σε μεταβολή των στοιχείων του φύλου τους στα αρχεία του ληξιαρχείου.
Η υπόθεση αφορούσε σε τρία διεμφυλικά άτομα από τη Γαλλία που επιθυμούσαν να προχωρήσουν σε μεταβολή των στοιχείων τους σχετικά με το φύλο και τα ονόματά τους στα πιστοποιητικά γέννησής τους.
Επικαλούμενα λόγους ασφάλειας των εννόμων καταστάσεων και της αξιοπιστίας των ληξιαρχικών εγγραφών, τα γαλλικά δικαστήρια αρνήθηκαν το αίτημά τους.
Τα τρία άτομα προσέφυγαν στο ΕΔΔΑ, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι οι αρχές παραβίασαν το δικαίωμά τους για σεβασμό της ιδιωτικής τους ζωής, θέτοντας ως προϋπόθεση για την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου την υποβολή τους σε μία διαδικασία με μεγάλη πιθανότητα στείρωσης τους.
Το Δικαστήριο επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ότι η προϋπόθεση αυτή καθιστούσε στην ουσία την πλήρη άσκηση του δικαιώματος του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής των ατόμων αυτών από την παραίτησή τους από την πλήρη άσκηση του δικαιώματος για σεβασμό της σωματικής ακεραιότητάς τους (άρθρο 3 ΕΣΔΑ).
Ολόκληρη την απόφαση μπορείτε να βρείτε στη γαλλική γλώσσα εδώ