Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Ιστορική απόφαση του Δήμου Βάρης Βούλας & Βουλιαγμένης για τη ''Θεματική εβδομάδα''

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία:
Την αντίθεση του στην Εγκύκλιο του Υπουργού Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου (αρ. Πρωτ. Φ20.1/220482/Δ2/23.12.2016), που απευθύνεται στα Γυμνάσια όλης της χώρας και επιβάλει την διδασκαλία της Θεματικής εβδομάδας “Σώμα και ταυτότητα” όσο αφορά στον τρίτο Θεματικό άξονά με τίτλο “έμφυλες ταυτότητες”, και ζητά την ανάκλησή της.
Η εγκύκλιος (η οποία σημειωτέον δεν είναι νόμος ούτε διοικητική πράξη αλλά εσωτερική πράξη της Διοίκησης) παρουσιάζει έλλειμμα νομιμότητας διότι είναι αντίθετη προς τις Συνταγματικές και νομικές,γενικές και ειδικές διατάξεις, και τις παραβιάζει ευθέως και απροκάλυπτα.
Δείτε ολόκληρη την απόφαση: