Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

Προώθηση της ομοφυλοφιλίας στους ανήλικους

ΠΑΙΔΑΚΙΑ         ΠΑΙΔΑΚΙΑ           ΠΑΙΔΑΚΙΑ        Ξpaidakia.jpg
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΝΕΟΥ "ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ" ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ
Κάτι που δεν έγινε ευρέως αντιληπτό στη διαβούλευση για το νομοσχέδιο για την "ταυτότητα φύλου", η οποία έληξε την 12-6-2017, είναι η ίδρυση του "Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού», που προτείνεται στο ίδιο νομοσχέδιο. Ενώ από την ονομασία φαίνεται κάτι θετικό για τα παιδιά, ωστόσο η συμπερίληψή του στο νομοσχέδιο αυτό, η δήλωση που προηγήθηκε της Γενικής Γραμματέας Ισότητας, ότι θα εισαχθεί νομοθεσία που "δεν θα αντιμετωπίζει το παιδί ως παρακολούθημα των γονιών του" καθώς και τα σχόλια υποστηρικτών της ομοφυλοφιλικής κοινότητας για τον οργανισμό αυτό, κάθε άλλο παρά θετικά πράγματα για τα παιδιά προμηνύουν.
Συγκεκριμένα, όπως μπορείτε να δείτε στα σχόλια του άρ. 9 για τη σύσταση του οργανισμού (http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=8069#comments), οι γονείς των ΛΟΑΤΚΙ "καλωσορίζουν τον Εθνικό Μηχανισμό για το παιδί" και απαριθμούν το τι περιμένουν από αυτόν. Θεωρώντας δεδομένο τον όρο "ΛΟΑΤΚΙ παιδιά", δηλ. το γεγονός ότι ένα παιδί "γεννιέται" με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και θα πρέπει αυτά να θεωρούνται καταστάσεις φυσιολογικές όπως οι ετερόφιλοι άνδρες και γυναίκες, αναφέρουν μεταξύ άλλων τα εξής αιτήματα, που φανερώνουν τους λόγους ίδρυσης του "Εθνικού Μηχανισμού για το παιδί":
- Αντιμετώπιση των διακρίσεων που αντιμετωπίζουν τα ΛΟΑΤΚΙ παιδιά και της καταπάτησης των δικαιωμάτων του "σε πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα της επικράτειας και σε κατηχητικά σχολεία" (θεωρούνται δηλ. τα κατηχητικά φορείς καταπάτησης των δικαιωμάτων των παιδιών των ομοφυλοφίλων...)
- Απαγόρευση των επεμβάσεων κανονικοποίησης φύλου σε μεσοφυλικά (ερμαφρόδιτα/intersex) γεννημένα παιδιά, καθώς "τα παιδιά δεν ερωτήθηκαν ποτέ γι’ αυτές" (αντίθετα, όταν πρόκειται για εκτρώσεις, εκεί... το παιδί ανήκει στη μάνα του, που το κάνει ό,τι θέλει!)
- Απαγόρευση των εκτρώσεων στα μεσοφυλικά (ερμαφρόδιτα/intersex) έμβρυα, καθώς αυτές δίνονται από "ομοφοβικούς" γιατρούς, που δεν θεωρούν τα παιδιά αυτά φυσιολογικά (δηλαδή οι ομοφυλόφιλοι στρέφονται μέχρι και... κατά των εκτρώσεων, μόνο όμως εφόσον το έμβρυο ανήκει στην κατηγορία τους! Εάν πρόκειται για ετερόφιλο έμβρυο, που είναι και ο κανόνας, οι εκτρώσεις προφανώς νομιμοποιούνται...)
- Θεσμοθέτηση του "δικαιώματος" του ανηλίκου να δηλώνει την "ταυτότητά" του ως ΛΟΑΤΚΙ παιδί (αποκαλύπτεται επομένως ο σκοπός του "Εθνικού Μηχανισμού" για το παιδί, που δεν φαίνεται να είναι άλλος από την προβολή και αναγνώριση της ομοφυλοφιλίας σε ανηλίκους, άλλωστε δεν είναι τυχαίο που ο ο οργανισμός θεσμοθετείται στο ίδιο νομοσχέδιο με την "ταυτότητα φύλου")
- Ένταξη "ΛΟΑΤΚΙ θεμάτων" στη διδακτέα ύλη των σχολείων (θεωρείται δηλ. ο Εθνικός Μηχανισμός ως μέσο για την προώθηση της ομοφυλοφιλίας στα σχολικά βιβλία).
Επειδή μάλιστα στο άρ. 13 του προτεινόμενου νομοσχεδίου προβλέπεται η συνεργασία του "Εθνικού Μηχανισμού για το παιδί" με φορείς και ΜΚΟ, είναι προφανές ότι θα σπεύσουν όλες οι οργανώσεις υποστήριξης των ομοφυλοφίλων να εκθέσουν τις απόψεις τους, ώστε κατά την ψήφιση σχετικών στη Βουλή να αναφέρεται και ότι "το παρόν νομοθέτημα αποτελεί και πάγια θέση όλων των ΜΚΟ και κινημάτων για τα δικαιώματα του παιδιού". Θα πρέπει επομένως οι φορείς στήριξης των πραγματικών δικαιωμάτων των παιδιών, ενώσεις γονέων κ.ά.. να ευαισθητοποιηθούν και να μην αφήσουν τις οργανώσεις αυτές να προωθήσουν τις ομοφυλοφιλικές θέσεις μέσω του νέου αυτού οργανισμού.