Σάββατο, 29 Ιουλίου 2017

Ένας βασικός λόγος που η σημερινή Εκκλησία δεν γνωρίζει μεγάλες επιτυχίες

unnamed.png

ονομα ΝΙΣωτ 2 π

Παρουσιάζουμε και ένα πολύ μικρό απόσπασμα από το εξαίρετο βιβλίο του μακαριστού Ομολογητή Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου «ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ», για ένα λόγο που η σημερινή Εκκλησία δεν γνωρίζει μεγάλες επιτυχίες.
Ένας βασικός λόγος που η σημερινή Εκκλησία δεν γνωρίζει μεγάλες επιτυχίες.
Η σημερινή Εκκλησία δεν γνωρίζει μεγάλες επιτυχίες και θριάμβους στον αγώνα της μέσα στον κόσμο, διότι δέν προσεύχεται μέ τή θέρμη καί τή δύναμι της πρώτης Εκκλησίας.
Οι συνήθεις προσευχές γίνονται μάλλον μέ τρόπο τυπικό.
Ειδικές δέ προσευχές σέ κρίσιμες περιστάσεις δέν γίνονται.
προσευχομενος
Αλλ΄ αν η Εκκλησία δέν προσεύχεται σάν σύνολο σέ ειδικές περιστάσεις, άς προσεύχεται καθ΄ ένας από μας ιδιαιτέρως.
Ομοιότητες πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου αγίου Στεφάνου με τον Χριστό
Μικρό απόσπασμα από την ερμηνεία του κεφ. δ’, στ.23-31, σελίδα 99 του ωραιότατου ερμηνευτικού βιβλίου του μακαριστού Ιεραποστόλου Θεολόγου Νικολάου Σωτηρόπουλου, «ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ».