Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

Κληρικολαϊκή Συνέλευση στην Ι.Μ. Κυθήρων

klirikolaiki_syneleusis_15072017_5.JPG
Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων διοργάνωσε τήν ἐτήσια Κληρικολαϊκή της Συνέλευσι τό ἀπόγευμα τῆς 15ης Ἰουλίου 2017 εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Κυθήρων.
Στό τέλος τῆς ἐκδηλώσεως ὁ συντονιστής τῆς Συνελεύσεως Αἰδ/τος π.Πέτρος Μαριᾶτος, ἀνέγνωσε τό Ψήφισμα τῆς Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως, τό ὁποῖο παραθέτουμε εὐθύς ἀμέσως.

ΨΗΦΙΣΜΑ
ΚΛΗΡΙΚΟΛΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
(15-7-2017) 
Ἐμεῖς, πού ἀνήκουμε στό Χριστεπώνυμο Πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων, οἱ Κληρικοί καί λαϊκοί τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, συναχθήκαμε σήμερα στίς 15 Ἰουλίου 2017, ἡμέρα Σάββατο καί περί ὥραν 7 μ.μ. στήν Ἱερά Μονή τῆς Παναγίας Μυρτιδιώτισσας Κυθήρων, στήν καθιερωμένη ἐτήσια Κληρικολαϊκή μας Σύναξι, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ.Σεραφείμ.
Μετά τήν Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τήν εἰσηγητική ὁμιλία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας ἀκούσαμε τίς ἐμπνευσμένες εἰσηγήσεις : α) τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου π.Ἀμβροσίου Γκουρβέλου, Ἱεροκήρυκος – Προϊσταμένου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν, μέ θέμα : «Ἡ διαχρονική προσφορά τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στό Γένος μας» καί β) τοῦ Ἐλλογ. κ.Κων/νου Χολέβα, Πολιτικοῦ Ἐπιστήμονος – Συγγραφέως, μέ θέμα: «Ἡ Ἑλλήνορθόδοξη Παράδοση. Ρίζωμα στό παρελθόν. Προοπτική γιά τό μέλλον».
Ἔπειτα ἀπό τήν ἄρτια καί λίαν ἐπωφελῆ παρουσίασι τῶν ὡς ἄνω δύο σπουδαίων καί καιρίων  γιά τόν ἐκκλησιαστικό-πνευματικό καί ἐθνικό μας βίο θεμάτων
Ἀποφασίζουμε 
1. Ἀναγνωρίζουμε ἀνεπιφύλακτα τήν διαχρονική, πολύτιμη, ἀνεκτίμητη καί θυσιαστική προσφορά τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στό Ἑλληνορθόδοξο Γένος μας, τοῦ ὁποίου πάντοτε ὑπῆρξε καί ὑπάρχει ἡ Μητέρα, ἡ πνευματική τροφός καί ἡ κραταιά σκέπη.
2. Τιμᾶμε καί ἀποδεχόμαστε ὁλόψυχα καί ἐγκάρδια τήν Ἑλληνορθόδοξη Παράδοσι καί Κληρονομιά. Τήν Ἁγία καί ἀμώμητη Ὀρθόδοξη Πίστι τῆς Μιᾶς καί Μόνης Ἁγίας Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας καί τήν διαχωρίζουμε καθοριστικά ἀπό τίς ἄλλες χριστιανικές ὁμολογίες, κοινότητες καί τίς αἱρετικές παραφυάδες.
3. Ζητοῦμε ὅλα τά Ὀρθόδοξα Ἑλληνόπουλα νά ἀπολαμβάνουν τά ἴσα δικαιώματα ἔναντι τῶν ἄλλων συμμαθητῶν τους. Τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν νά εἶναι ὑποχρεωτικό, μέ ἀμείωτο ὡράριο καί νά εὑρίσκεται στήν ὀρθόδοξη θεολογική κατεύθυνσι. Νά εἶναι ὁμολογιακό, κατηχητικό καί ὄχι θρησκειολογικό. Ἐπίσης, τό μάθημα τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης νά διδάσκεται σωστά κάι παραδοσιακά, ἐνῶ τό μάθημα τῆς Ἱστορίας νά μήν τεθῆ στήν προκρούστεια κλίνη. Νά μήν παραχαράσσεται, νά μήν ἀλλοιώνεται καί νά μήν παραποιῆται ἡ Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ μας Ἔθνους, καί
4. Κάνουμε θερμότατη ἔκκλησι νά προστατευθοῦν  καί διαφυλαχθοῦν ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ, κατά τήν ἐπικείμενη καί μελετωμένη Ἀναθεώρησι τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος, τά ἐπίμαχα ἄρθρα (3 καί 16), πού διασφαλίζουν τήν πίστι εἰς τόν Τριαδικό Θεό, τήν ἀναγνώρισι τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὡς «τῆς ἐπικρατούσας θρησκείας» καί τήν προστασία τῆς Ἑλληνοχριστιανικῆς Παιδείας καί ἀγωγῆς εἰς τά Σχολεῖα μας.-
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως