Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

Απάντηση στην Παπική Ζηζιούλιο «θεολογία» του Επισκόπου Περγάμου

screenshot-www.youtube.com-2017-07-21-10-46-00.png

Απάντηση στην Παπική Ζηζιούλιο «θεολογία» του Επισκόπου Περγάμου, Γεώργιος Κάραλης 28-11-16
Την 28ην Νοεμβρίου ημέραν δευτέραν πραγματοποιήθηκε ομιλία από τον Ιατρό και Καθηγητή κύριο Γεώργιο Κάραλη, με το θέμα: «Η Θεοπτία κατά τον Άγιον Γρηγόριον τον Παλαμάν».