Σάββατο, 29 Ιουλίου 2017

Η Ένωση Αθέων κατά καταγραφής θρησκεύματος

29s10ekklisia-thumb-large.jpg

«Οι θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις αποτελούν ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο και ως τέτοιο δεν θα έπρεπε να τυχαίνει καταγραφής και επεξεργασίας». Σε αυτή την καταγγελία προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προχώρησε η Ένωση Αθέων, επικαλούμενη παραβάσεις στον ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
Συγκεκριμένα, η Ένωση καταγγέλλει την αναγραφή του θρησκεύματος στα σχολικά απολυτήρια, την καταγραφή του στο πληροφοριακό σύστημα «Myschool», το οποίο αποτελεί το βασικό γραμματειακό σύστημα των σχολικών μονάδων, την καταγραφή στα μητρώα φοιτητών ΑΕΙ - ΤΕΙ καθώς και την απαίτηση δήλωσης του θρησκεύματος και τεκμηρίωσης της δήλωσης προκειμένου να χορηγηθεί απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών.
Ο πρόεδρος της Ένωσης Αθέων, Φώτης Φραγκόπουλος, λέει στην «Κ» πως ήδη από το 2002 η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είχε απευθύνει σύσταση προς το υπουργείο Παιδείας να μην αναγράφεται το θρήσκευμα στα σχολικά απολυτήρια και να μη ζητείται από τους γονείς να αποκαλύψουν τις πεποιθήσεις τους. «Είμαστε 12 χρόνια μετά και ακόμη και η τελευταία υπουργική απόφαση του 2016 εξακολουθεί να περιλαμβάνει το θρήσκευμα στα υποδείγματα που τη συνοδεύουν», εξηγεί.
Έλεγχος μαθητών
Η Ένωση Αθέων καταγγέλλει ακόμη τον έλεγχο του θρησκεύματος των μαθητών, σύμφωνα με την εγκύκλιο της 23ης Ιανουαρίου 2015 του υπουργείου Παιδείας. Όπως αναφέρει, «η εγκύκλιος αγνοεί επιδεικτικά την κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, αλλά δεν αγνοεί καθόλου τα αποσπάσματα από το μη επιστημονικό προσχέδιο, το οποίο έστειλε ομάδα θεολόγων, λίγους μήνες πριν από την έκδοση της εγκυκλίου».
Σύμφωνα με την Ένωση Αθέων, «η εγκύκλιος αυτή παραβιάζει τη θρησκευτική ελευθερία ακόμη και των μαθητών και γονέων, οι οποίοι ενδεχομένως να μη θεωρούν πια επαρκώς “ορθόδοξο” το μάθημα των Θρησκευτικών, έτσι όπως διαμορφώθηκε με τα νέα προγράμματα σπουδών».