Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017

ΕΚΤΑΚΤΟ: να ζητήσωμεν ταπεινώς, συγνώμην δια την παύσιν του μνημοσύνου


Ορθοτομεί ο Πατριάρχης!
Αγαπητοί Πατέρες και αδερφοί,
Οι διακόπτοντες το μνημόσυνο της προϊσταμένης σας αρχή επειδή μνημονεύει, κατά τας θείας Λειτουργίας τον Πατριάρχη Κων/λεως Βαρθολομαίον ως <<ορθοτομούντα τον λόγον της σής αληθείας>> αποτεινόμενος εις τον Θεόν, όπερ βλάσφημον, αφού ο εν λόγω Πατριάρχης είναι ο μεγαλύτερος αιρεσιάρχης λόγω Οικουμενισμού τον οποίον ασπάζεται, ομολογεί και κηρύττει πάση δυνάμει ψυχής.
Εάν όμως η λέξις <<Ορθοτομούντα>> δεν έχει την έννοια του ορθώς διδάσκειν, αλλά σημαίνει τον κόπτοντα τας κεφαλάς των ισταμένων ορθίων ενώπιον του. Δηλαδή των αντιτιθεμένων εις τους λόγους του και μη υποκλινάντων, δουλικώς, τας κεφαλάς των ενώπιόν του.
 Τότε πρέπει να αναθεωρίσωμεν την στάσιν μας προς τους επισκόπους και ηγουμένους μας, αφού η αποτομή της κεφαλής ενός ατόμου είναι μικρότερη  αμαρτία από την μνημόνευσιν ενός αιρετικού, και μάλιστα κατά την ιεροτέραν ώρα της Θείας Λειτουργία ως διδάσκον ορθώς την πίστη μας.
Εάν λοιπόν, λέγοντος του αρχιερέως << τον ορθοτομούντα τον λόγον της σης αληθείας>>, εννοούν τον κόπτοντα τας κεφαλάς των ανθισταμένων εις αυτόν, τότε, μήπως πρέπει να επαναφέρωμεν το μνημόσυνον του ονόματος των προισταμένων μας και να ζητήσωμεν ταπεινώς, συγνώμην δια την παύσιν του μνημοσύνου αυτών μη αντιληφθέντες την διαφορετικήν έννοια της λέξεως <<ορθοτομώ>>;
Μετά τα πάσης της εν Χριστώ Αγάπης αρχιμανδρίτης Μάξιμος Καραβάς