Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

O ΣΥΡΙΖΑ βάζει τέλος και στη «διαγωγή» - Πως «γλίτωσε» η προσευχή

Μετά την... αριστεία, το υπουργείο Παιδείας βάζει τέλος και στη διαγωγή

Στο νομοσχέδιο του υπουργείου που ψηφίστηκε το πρωί της Πέμπτης αναφέρεται ότι «κανένας χαρακτηρισμός που αφορά τη διαγωγή των µαθητών δεν αναγράφεται στους τίτλους σπουδών, ιδίως στα απολυτήρια, καθώς και τα αποδεικτικά απόλυσης, τα αποδεικτικά και πιστοποιητικά σπουδών», ενώ για μαθητές που φοίτησαν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου, τα πιστοποιητικά αυτά θα εκδίδονται εφεξής χωρίς την αναγραφή του χαρακτηρισμού της διαγωγής.
Την πρωινή προσευχή στα σχολεία αποπειράθηκε να καταργήσει η κυβέρνηση με το προεδρικό διάταγμα που έστειλε προς υπογραφή στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Το σχετικό έγγραφο που αποτυπώθηκε στο προεδρικό διάταγμα για την κλήρωση της σημαίας στην Στ’ Δημοτικού περιελάμβανε και την κατάργηση της πρωινή προσευχής. Αυτός ήταν ο βασικός στόχος της κυβέρνησης στη δεύτερη προσπάθεια, αφού η πρώτη απόπειρα τον Σεπτέμβριο του 2016 δεν είχε θετική κατάληξη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το προεδρικό διάταγμα, που εστάλη προ ημερών στην Προεδρία, προέβλεπε την κατάργηση της προσευχής, αλλά υπήρχαν παρατηρήσεις για την αντισυνταγματικότητά του από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ετσι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος το έστειλε πίσω και στην επαναφορά του έμεινε η κατάργηση της αριστείας για τη σημαία, όπου δεν υπήρχε τέτοιο κώλυμα.