Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 2017

π. Νικόλαος Μανώλης, Κήρυγμα στο Γενέθλιο της Θεοτόκου (Φιλιπ. β' 5-11) [mp3 - 2016]

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Κήρυγμα στο Γενέθλιο της Θεοτόκου (8-9-2016) [mp3 - 2016].jpeg
Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Κήρυγμα στο Γενέθλιο της Θεοτόκου (Φιλιπ. β' 5-11) [mp3 - 2016]