Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2017

Από τη Σκύλλα στη Χάρυβδη και από τη διαφορετικότητα στον «εθελοντισμό»


Α΄. Η  Συνάντηση του Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα με τον πάπα Ρώμης Φραγκίσκο
Β΄. ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ, ΜΙΑ ΚΑΛΟΣΤΗΜΕΝΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ''ΓΕΦΥΡΑ ΖΩΗΣ''
Δημήτριος Β. Εμμανουήλ
Αποκλειστικά για την katanixis.gr
Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,
Λόγω της επταετούς ενασχόλησή μου με θέματα Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π)  νιώθω την ιερή υποχρέωση να καταθέσω στην υπομονή σας δύο λόγια σχετικά με τον ονομαζόμενο «Εθελοντισμό» ή καλύτερα για τον άνθρωπο «εθελοντή» που μπορεί να είναι είτε πιστός είτε άπιστος, άθεος, ετερόδοξος, αλλόπιστος, κ.τ.ο.
Μία πρώτη διαφορά -διάκριση αυτών των ανθρώπων που συμμετέχουν σε εθελοντικά «έργα» είναι άμισθοι και έμμισθοι. Οι άμισθοι εθελοντές (ενν. οι άνθρωποι καλής θελήσεως) και οι μισθωτοί, δηλαδή οι Επαγγελματίες Εθελοντές, κάτοχοι υψηλών υπερατλαντικών τίτλων και εμπειρίας θαυμαστής! Αλήθεια θεωρείτε εύκολη υπόθεση την εύρεση - επιλογή π.χ. 14 χιλιάδων εθελοντών για την υποδοχή - προσκύνηση «λειψάνων»  ή σε άλλη περίπτωση 58.000 συνεργάσιμων ανθρώπων, τόσων δηλαδή όσων χρειάστηκαν ως εθελοντική βοήθεια οι επίσημοι διοργανωτές των Ολυμπιακών - Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004 για την ολοκλήρωση του «έργου ευθύνης»;
         Αφορμή της κατάθεσης αυτής στάθηκε ένα ιδιαίτερο πρόσωπο με υψηλούς τίτλους και ειδικός στις «εξωτερικές», ο Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα (Πρόεδρο του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας). Ας είδωμεν…
«Απὸ Θεού άρχεσθαι»
Α΄. Βάζοντας ως θεμέλιο τον λόγο του αγίου Ιωάννου της Κλίμακος ,«Τὸ «ἀπὸ Θεοῦ ἄρχεσθαι» εἶναι ὀρθὸν καὶ πρέπον, ἐφ᾿ ὅσον ἀπευθύνομαι πρὸς ὑπηρέτας τοῦ Θεοῦ.Αὐτοῦ λοιπὸν τοῦ ἀγαθοῦ καὶ ὑπεραγαθοῦ καὶ παναγάθου Θεοῦ καὶ βασιλέως μας, ὁ ὁποῖος ἐτίμησε ὅλα τὰ λογικὰ ὄντα ποὺ ἐδημιούργησε μὲ τὸ δῶρο τοῦ αὐτεξουσίου, ἄλλοιεἶναι φίλοι Του καὶ ἄλλοι γνήσιοι δοῦλοι Του. Ἄλλοι εἶναι ἀχρεῖοι δοῦλοι Του καὶ ἄλλοι τελείως ἀποξενωμένοι ἀπ᾿ Αὐτόν. Ὑπάρχουν τέλος καὶ αὐτοὶ ποὺ εἶναι ἐχθροί Του, καίτοιεἶναι ἀδύνατοι καὶ ἀνίσχυροι»[1]
Β΄. Τοποθετώ ως δεύτερο λογικό δομικό στοιχείο μία ακόμα πρόταση από επίκαιρο άρθρο που ο τίτλος ταυτίζεται με το δικό μας θέμα! Η «Συνάντηση του Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα με τον πάπα Ρώμης Φραγκίσκο». Διαβάζουμε: «Ο Πρόεδρος του ΤΕΕΣ ενημέρωσε τον Ποντίφικα για τον αριθμό προσκυνητών από τη Ρωσία, την Ουκρανία, τη Λευκορωσία, τη Μολδαβία και λοιπές χώρες, οι οποίοι ασπάσθησαν το τίμιο λείψανα κατά τη φιλοξενία αυτού στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη και έφθασαν σε 2,3 εκ. Τους προσκυνητές εξυπηρετούσαν 14 χιλιάδες εθελοντές»[2]…
ΜΕΤΑΒΑΣΗ!
Μία λέξη κλειδί της του εθελοντισμού ορολογίας που ως κλειδί κλείνει την οπή απ’ την οποία θα μπορούσε κάποιος να δει τι υπάρχει μέσα σ’ αυτό το «φωτεινό» δωμάτιο, είναι η «Μετάβαση». Μία παρόμοια λέξη και πιο διαδεδομένη, η «Γέφυρα», θα μας βοηθήσει τα μέγιστα προς κατανόηση των λόγων που πολλοί από τους Αρχιερείς μας, ταξιδεύουν στο εξωτερικό χάρη της γεφύρωσης των ανθρώπων για την ειρήνη του κόσμου κρατώντας ανά χείρας μαζί με την (θρησκευτική) ταυτότητά τους και ολίγα «ιερά οστά».
Από την συνάντηση του Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα με τον Πάπα που έγινε στο ξενοδοχείου του Βατικανού Domus Sanctae Marthae (Οίκος της Αγίας Μάρθας) και τα όσα ειπώθηκαν, αξίζει να σημειώσουμε και τα εξής: «Τους προσκυνητές εξυπηρετούσαν 14 χιλιάδες εθελοντές. Ώρες ολόκληρες περίμεναν οι άνθρωποι τη σειρά τους για να προσκυνήσουν το τίμιο λείψανο του πλέον αγαπημένου και τιμώμενου Αγίου στη Ρωσία. Όπως τόνισε ο Ρώσος Ιεράρχης η μεταφορά του τιμίου λειψάνου στη Ρωσία ήταν ο πλέον σημαντικός σταθμός στις αμοιβαίες σχέσεις μεταξύ της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας. Ο Πρόεδρος του ΤΕΕΣ υπενθύμισε τα του Αγιωτάτου Πατριάρχη Κυρίλλου ότι ουδεμία εκκλησιαστική - διπλωματική κινητοποίηση δεν προσέφερε στην προσέγγιση της Ανατολής και της Δύσεως τόσο, όσο η μεταφορά των τιμίων λειψάνων του Αγίου Νικολάου στη Ρωσία…»[2].
Αδελφοί αμέσως μετά από τα ‘’Μαθήματα σεβασμού από την καλούμενη «Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης»’’ ( 21 Σεπτεμβρίου 2017) και τη φιλοξενία από μέρους αυτής της Προτεσταντικής - Αγγλικανικής «Συνόδου», ο επίσκοπος Βολοκολάμσκ συναντάται (26 Σεπτεμβρίου 2017) με τον Πάπα στο ξενοδοχείο του Βατικανού ‘’Οίκος της Αγίας Μάρθας’’. Πολλά ζητήματα απασχόλησαν τους δύο θρησκευτικούς άρχοντες και σίγουρα το όλο σκηνικό δίνει από μόνο του την απάντηση στο καυτό ερώτημα: «Πώς μπορούμε»; «Πώς μπορούμε  ν’ αντιδράσουμε σε όλο αυτό το κλίμα τρομοκρατίας που υπάρχει σήμερα στην Ευρώπη;»… Απ’ ό,τι φαίνεται και εύκολα συμπεραίνεται, μία ακόμα γέφυρα ζωής έχει ήδη στηθεί για τους επιστήθιους των  θρησκειών και ετερόδοξων «Εκκλησιών», Ο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ, μέσω της διοργάνωσης προσκυνηματικών «αγώνων» από επαγγελματίες και μη αλλά [ΔΙΑΚΡΙΣΗ!] προσκυνημένους Αρχιερείς, δήθεν Ορθοδόξους…
Αδελφοί, δεν θα τολμούσα να γράψω αυτά και άλλα στο μέλλον αν η υπόθεση του εθελοντισμού δεν είχε άμεση σχέση με τους άπειρους νέους ηλικίας έως 33 ετών! Φοιτητές και άνεργοι συναποτελούν σίγουρα το 76 τοις εκατό του σώματος αυτού που αποτελεί σήμερα ένα νέο είδος οικογένειας και αύριο «εκκλησίας»!
Ακούσαμε ότι ο Αντίχριστος ή καλύτερα οι ψευδοπροφήτες και ψευδοδιδάσκαλοι των πίστεων θα παρασύρουν κυρίως τους νέους ανθρώπους πίσω από ένα είδωλο όμοιο ανθρώπου, ανθρώπου πονηρού και προδότη (υποχρεωτικά μιτροφόρου) και αυτό θα πρέπει να μας «τρομάζει» λίγο περισσότερο ως απλούς δασκάλους.
Από την εποχή της ανάληψης των «Αγώνων» του 2004 μέχρι την πραγμάτωσή τους, το «στοίχημα» των ειδικών αλιέων που πιάνουν στα δίκτυα τους αθώους ανθρώπους καλής θελήσεως ήταν το - όπως οι ίδιοι λένε - «… εάν θα κατορθώναμε να φτάσουμε τον απαιτούμενο αριθμό εθελοντών»! «Τελικά – λένε - κερδήθηκε και με το παραπάνω. Ο τελικός αριθμός τους, έφτασε τους 58.000, με το 76% να απαρτίζεται από νέους έως 35 ετών και υψηλού μορφωτικού επιπέδου…» [3]...  
Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΛΕΑ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ…
Μετά τιμής
Δημήτριος Β. Εμμανουήλ
Εκπαιδευτικός (Γυμναστής), Ιεροψάλτης
Υ.Γ.
Ερ. : Τι να πεις στον νέο και στη νέα που ζουν στην νέα εποχή, που πάνε χέρι-χέρι ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΟΥΝ ΔΕΝΤΡΟ στο κάλεσμα ενός φυσιολατρικού (ίσως και ειδωλολατρικού) συλλόγου για την δόξα της καταπράσινης Θεάς γης, ως «εθελοντής»;
* Η Σκύλλα είναι θηλυκό τέρας της ελληνικής μυθολογίας. Κατοικούσε στην ευρωπαϊκή ακτή του πορθμού του Βοσπόρου. Είχε έξι λαιμούς και άρπαζε ισάριθμους ναυτικούς από τα διερχόμενα πλοία. Τα κεφάλια έμοιαζαν με σκύλου, εξού και το όνομά της.
**Η Χάρυβδη ή ρουφήχτρα ή θαλάσσια δίνη  είναι θηλυκό τέρας της ελληνικής μυθολογίας. Θεωρείται θυγατέρα του Ποσειδώνα και της Γαίας. Κατοικούσε στην ασιατική ακτή του πορθμού του Βοσπόρου και ρουφούσε το νερό της θάλασσας, καταπίνοντας μαζί διερχόμενα πλοία και ναυτικούς.
Η Σκύλλα και η Χάρυβδη ήταν δυο φοβερά τέρατα της θάλασσας… Αργότερα οι μυθογράφοι μετέφεραν την κατοικία των δύο τεράτων στον πορθμό της Μεσσήνης μεταξύ Ιταλίας και Σικελίας.