Κυριακή, 3 Σεπτεμβρίου 2017

Υπερπολύτεκνος Ιερέας διδάσκει δια του Θεάρεστου παραδείγματός του

DSCF2560.JPG
Ο ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ
ΕΥΛΑΒΗΣ, ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΣ
ΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Π.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΔΙΑ
ΤΟΥ ΘΕΑΡΕΣΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
                                                                     1.9.2017
1. Εἶναι ὁ μικρότερος υἱὸς τοῦ τριτέκνου ἐργάτου Βασιλείου Σπηλιοπούλου, ὁ ὁποῖος ἀδυνατοῦσε νὰ βοηθήσῃ τὸν τρίτο υἱό του νὰ κάνῃ ἀνώτατες σπουδές, παρ’ὅ,τι εἶχε μεγάλη ἔφεση στὰ γράμματα καὶ στὶς ἐπιστῆμες.
Μετὰ τὸ Λύκειο ἐσπούδασε στὴν Ἀνωτέρα Ἱερατικὴ Σχολὴ καὶ διετέλεσε ἱερεὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ, ὅπου πρωτοστατοῦσε στὸ Γραφεῖο τοῦ Ἀντιαιρετικοῦ Ἀγῶνος, ὡς ἄριστος ὁμολογητὴς καὶ ἀπολογητὴς τῆς ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδόξου διδασκαλίας καὶ πίστεως. Παρ’ὅλον ὅτι εἶναι πτωχός, ἀποποιεῖται τὰ «φακελάκια» στὰ μυστήρια καὶ στὶς διακονίες στὰ Νοσοκομεῖα, ὅπου ἔτρεχε καὶ ἐξομολογοῦσε καὶ τόνωνε ψυχικὰ ἀσθενεῖς καὶ συγγενεῖς.
2.Τὸ ἔτος 2014 ἐγκατέλειψε πλουσιώτατες ἐνορίες  Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ καὶ τὶς ἀνέσεις τῆς μεγάλης «χαβούζας» τῆς Ἀττικῆς, ὅπου διαβιοῖ ἄνω τοῦ 55 % τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ.
Μετέβη στὰ «κατσικοχώρια» τῆς Ἐπαρχίας Καλαβρύτων.
3.Ἀποφεύγει νὰ εἶναι θαμὼν καφενείων καὶ καπηλείων, ὅπου ἀκούγονται ἀπὸ κουτσομπολιά,  μέχρις αἰσχρότατες ἐκφράσεις καὶ καπηλικότατες βλασφημίες.
4. Πρὶν ξημερώσῃ, μεταβαίνει εἰς τοὺς Ναούς, σκουπίζει, σφουγγαρίζει, ἀνάβει τὰ κανδήλια, καθαρίζει τὴν σόμπα καὶ προθερμαίνει τὸν Ναό, γιὰ νὰ τὰ βρίσκουν ὅλα πανέτοιμα οἱ ἐλάχιστοι ἐναπομείναντες χωρικοί.
5. Μεταβαίνει στὶς Ἱερὲς Μονὲς καὶ λειτουργεῖ.
6. Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία μαζεύει τὰ ἐλάχιστα παιδάκια ἀπὸ τὰ διάφορα χωριά, τοὺς κάνει κατηχητικό, ἐκπαιδευτικὲς ἐκδρομὲς καὶ ἰδιαίτερα μαθήματα δωρεὰν καὶ τοὺς ἐμπνέει τὴν ἀγάπη στὰ γράμματα καὶ τὶς ἐπιστῆμες, καθὼς ἐπίσης τὰ διδάσκει πῶς θὰ παραμείνουν ἁγνά, καὶ νὰ δημιουργήσουν πρότυπα χριστιανικῶν οἰκογενειῶν, ἀγαθὸν ἐν μεγίστῃ ἀνεπαρκείᾳ.
7. Ἐπειδὴ  ἄλλοι δὲν ἔχουν τὸ σθένος, τὶς ἱκανότητες καὶ μεράκι ἱεραποστολῆς, τὸν μισοῦν καὶ τὸν κατασυκοφαντοῦν, ἐφαρμοζομένων τῶν γραφικῶν :
Α) «… κινδύνοις ...., κινδύνοις ...., κινδύνοις ἐν ψευδαδέλφοις·» (Β΄Κορ. 11, 26),
Β) «Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν. » (Ματθ. 23, 14),      
 Γ) «μὴ ἐκ λύπης ἤ ἐξ ἀνάγκης ἰλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός» (Β΄Κορινθ. 9, 7),
Δ) «Εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώξουσιν·…». ( Ἰωά. 15, 20),
Ε) «Ἕλλησί τε καὶ βαρβάροις, σοφοῖς τε καὶ ἀνοήτοις ὀφειλέτης εἰμί·» (Ρωμαίους, 1),
ΣΤ) «οὐαὶ δὲ μοὶ ἐστιν, ἐάν μὴ εὐαγγελίζωμαι (Α΄Κορινθ. 9, 16),
Ζ) «... οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς.» (Ματθαῖος 5,16).
8. Δι’ αὐτὸν τὸν ἱεραποστολικόν του ζῆλον, ὁ θαρραλέος, ἀκριβοδίκαιος καὶ ἀντικειμενικὸς Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος τὸν ἐτίμησε κατὰ τὴν πανήγυρη μας εἰς μνήμην Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου εἰς Ἀροανία Καλαβρύτων τὴν 23.5.2015, χειροτονήσας αὐτὸν εἰς Οἰκονόμον.
Αὐτὸς ὁ τίτλος παραχωρεῖται εἰς ἱκανώτατα καὶ ἄξια στελέχη τῆς Ἐκκλησίας.
9. Τὴν ἰδίαν ἡμέρα οἱ φορεῖς μας, Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, Σωματεῖο οἱ Φίλοι του Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ Διορθόδοξος Σύνδεσμος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, πού, ὡς γνωστὸν κάθε ἔτος βραβεύουν ἥρωας…., ἐβράβευσαν τὸν π. Βασίλειον καὶ τὴν Πρεσβυτέρα του Μαρίαν ὄχι μόνον γιὰ τὸ σπάνιο καὶ σπουδαιότατο ἱεραποστολικό του εργο, ἀλλὰ, κυρίως καὶ γιὰ τὴν ἔμπρακτον διδασκαλία του εἰς τὴν λύσιν τοῦ μακροχρονίου δημογραφικοῦ προβλήματος.  
             Λεπτομέρειες :http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-ipipa/945-25515-2352015
Ὡς γνωστόν, γεννήσεις εἶναι πολὺ ὀλιγώτερες τῶν θανάτων.
Καὶ ἔτσι καταντήσαμε χώρα γερόντων. Δὲν ὑπάρχουν νέοι νὰ εἰσέρχωνται εἰς τὴν παραγωγικὴ διαδικασία, διότι ἁπλούστατα τὸ τρισάθλιο, ἀπάνθρωπο καὶ ἀντίχριστο κατεστημένο δὲν ἐνδιαφέρεται οὐσιαστικὰ γιὰ τὴν δημιουργία παραγωγικῶν θέσεων ἐργασίας. Ὁ ἰδρῶτας τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ τὰ θαλασσοδάνεια ἐξακολουθοῦν νὰ σπαταλῶνται γιὰ διορισμοὺς παρασίτων στὶς δημόσιες ὑπηρεσίες, μὲ κύρια προσόντα τοῦ «ἀφισοκολλητή», τοῦ συνδικαλιστὴ καὶ τοῦ μετέχοντος σὲ κάθε κυβερνῶσα κλίκα. Δὲν προλαμβάνουν νὰ διορισθοῦν αὐτοὶ οἱ «λεβέντες » καί «λεβέντισσες» καὶ ἀμέσως κηρύττουν τὴν «λευκὴ ἀπεργία» : κάθονται στους ὑπολογιστές καὶ «μορφώνονται, παραμορφώνονται», διαφθείρονται μὲ ὅ,τι κυκλοφορεῖ, μὴ καταδεχόμενοι, οὔτε κἄν νὰ σηκώσουν τηλέφωνα.
Αὐτὸς ὁ συρφετὸς τῶν παρασίτων, ἀντὶ νὰ ἐξυπηρετῇ, κατατυραννεῖ ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως τὸν Ἕλληνα φορολογούμενο.
Θὰ μᾶς συνέφερε, ἄν ὅλοι αὐτοὶ ἔπαιρναν τὶς ἐπιταγὲς τους στὴν ἀμμουδιὰ γιὰ νὰ μὴ καταναλώνουν ἠλεκτρικὸ ρεῦμα γιὰ τὰ κλιματιστικὰ μὲ ἀνοικτὰ παράθυρα, νὰ μὴ ὑπερκαταναλώνουν τὸ πολυτιμότατο νεράκι, τὰ ἀπορρυπαντικὰ γιὰ καθαρισμούς, τηλεφωνικὲς μονάδες γιὰ προσωπικά τους τηλεφωνήματα, φθορὲς ἐπίπλων, κουφωμάτων κλπ. κλπ.
8. Δεκατέσσερα συναπτὰ ἔτη περίμενε ὁ π. Βασίλειος τὴν μεταγραφή του ἀπὸ τὸ Ρέθυμνο στὴν Ἀθήνα καὶ παρ’ὅλον ὅτι ἦταν ὑπερπολύτεκνος, ἐν τούτοις  ἀνεγκέφαλοι, ἀπάνθρωποι, σαδιστὲς καὶ ἀντίχριστοι ὑπηρετοῦντες στὶς διάφορες σχολὲς καὶ στὸ Ὑπουργεῖο Ἀπαιδείας, δὲν «ἐπαρκοῦν» νὰ ἐξυπηρετοῦν  τοὺς κοινοὺς θνητοὺς, εἰ μὴ μόνον τὴν κλίκα τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης παρατάξεως καὶ νὰ φροντίζουν νὰ μὴ μένουν ἄδεια τὰ καταλύματα ἄσημων πόλεων μὲ ἄσημες Σχολές.
9. Ἐπειδὴ δὲν ἐγκρίθηκε δεκατέσσαρα χρόνια ἡ μεταγραφή του, καὶ ἐπειδὴ τὸν ἔκαιγε ἡ φλόγα τῆς μαθήσεως, ἀναγκάσθηκε νὰ τολμήσῃ νὰ δώσῃ ἐφέτος εἰσαγωγικὲς ἐξετάσεις καί, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ πατρό - Κοσμᾶ , ὅπως διακηρύττει ὁ ἴδιος, εἰσήχθη μὲ πολλὴ καλὴ σειρὰ στὴν Φιλολογικὴ τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν.
10. Δέον νὰ σημειωθῆ ὅτι στὸ ἐξωτερικὸ γεννῶνται διὰ καισαρικῆς τομῆς μόνον τὸ περίπου 7 %. Εἰς τὴν Ἑλλάδα  σκιντζῆδες μαιευτήρες (χασάπηδες) πείθουν τὴν κάθε χαζὴ γυναῖκα νὰ τῆς κάνουν καισαρικὴ τομὴ, χωρὶς νὰ ὑπάρχῃ ἀνάγκη, γιὰ νὰ προγραμματίζουν 5 - 10 γέννες τὴν ἡμεῤα, καὶ νὰ τὰ «οἰκονομᾶν» αὐτοὶ ο|ἱ ἀπάνθρωποι, ἐνῷ εὐσυνείδητοι καὶ σωστοὶ μαιευτῆρες πρέπει νὰ ἀναμένουν σκλαβωμένοι τὶς φυσιολογικὲς γεννήσεις γιὰ νὰ λάβουν ψιχία.
Ἄν ὑπῆρχε χρηστὸν κράτος δικαίου, θὰ ἔπρεπε γιὰ τὶς γεννήσεις μὲ καισαρικὴ τομή, ὅταν δὲν συντρέχουν ἀποχρῶντες λόγοι ὑγείας - κίνδυνος, νὰ μὴ πληρώνουν τίποτε οἱ ἀσφάλειες καὶ νὰ πληρώνουν πολλὰ χρήματα, γιὰ τὶς φυσιολογικὲς γεννήσεις.
Αὐτοὶ οἱ μαιευτῆρες ποὺ κάνουν καισαρικὲς τομὲς γιὰ ψύλλου πήδημα δημιουργοῦν τὴν ὑπογενητικότητα, δηλαδὴ πολλαπλασιάζουν τὸ πρόβλημα τοῦ δημογραφικοῦ.
11. Αὐτοὶ οἱ σκιτζῆδες – χασάπηδες μαιευτῆρες ἔχουν γλυκαθῆ μὲ τὶς ἐκτρώσεις ποὺ γίνονται μὲ δημόσια δαπάνη καὶ γι’ αὐτὸ δολοφονεῖται ἐτησίως μία μεγαλούπολις περίπου 600.000 ψυχῶν μὲ ἀνήμπορα νὰ ἀντιδράσουν ἀγγελούδια.
Σὲ ἕνα χρηστὸ κράτος δικαίου δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ γίνεται οὔτε μία ἔκτρωσις δημοσίᾳ δαπάνῃ, ἄν δὲν τὴν ἔχῃ ἐγκρίνει ἐπιτροπὴ καθηγητῶν μαιευτήρων καὶ νὰ λαμβάνωνται στατιστικὰ καὶ νὰ ἐλέγχωνται ἀπὸ δικαστικοὺς καὶ ἐγνωσμένου ἤθους καὶ χαρακτῆρος καθηγητὰς χειρουργικῆς μαιευτικῆς.  
12. Οἱ ἀνεγκέφαλοι ἰθύνοντες δὲν θέλουν νὰ παραδεχθοῦν τὸ τεράστιο δημογραφικὸ πρόβλημα μὲ ἄκρως ἀντεθνικὰ ἐπιχειρήματα, ὡς π.χ. «δὲν χρειάζεται νὰ γεννοῦν οἱ Ἑλληνίδες. Ἤδη ἔρχονται στρατιὲς ἕτοιμων».
13. Ἐνῷ ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εὔχεται ὁ Θεὸς νὰ μᾶς σώζῃ ἀπὸ πληθώρα κακῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων «ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλων», αὐτοὶ οἱ πανοῦργοι ἰθύνοντες καλλιεργοῦν αὐτὲς τὶς ἐπιδρομὲς ἀλλοφύλων.
Βάσει τῶν διεθνῶν συμβάσεων, οἱ κεντρικὲς καὶ βόρειες χῶρες τῆς Εὐρώπης, ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ ἐπιστρέφουν ὅλους τοὺς ἐπικίνδυνους   τζιχαντιστές καὶ ἐν γένει μωαμεθανικὰ ἀκραῖα στοχιεῖα στὶς χῶρες πρώτης εἰσδοχῆς, δηλαδὴ τὴν Ἑλλάδα.
Μάλιστα δὲ καὶ ὁ σύμβουλος τοῦ Πρωθυπουργοῦ μας Ρότσιλντ, ὁ ὁποῖος ἔχει κέρδη, μόνον ἀπὸ τοὺς τόκους, πέντε δισεκατομμυρίων (5.000.000.000) Εὐρὼ ἡμερησίως, δώρισε εἰς τὴν Ἑλλάδα ἕνδεκα δισεκατομμύρια εὑρώ (11.000.000.000), δηλαδὴ τὰ κέρδη 50 ὡρῶν, γιὰ νὰ διευκολύνωνται οἱ ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλων καὶ νὰ γίνωναι ἔποικοι εἰς τὴν Ἑλλάδα.
Ἔτσι στὴν πράξη ἐφαρμόζονται τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμων Illuminati & Co γιὰ νὰ εἶναι ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν κατοίκων τῆς Ἑλλάδος ἐξτρεμιστὲς μουσουλμάνοι καὶ ἡ Ἐκκλησία νὰ τοὺς περιθάλπῃ χωρὶς νὰ κάνῃ τὴν παραμικρὰ προσπάθεια, γιὰ τὴν ἐξοικείωση αὐτῶν τῶν μωαμεθανῶν ἐπιδρομέων. Μάλιστα δὲ καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπός μας νὰ βγάζῃ τὸν σταυρό του, ὅταν ἐπισκέπτεται τοὺς Μωαμεθανούς.
14. Τοιουτοτρόπως, διδάσκει ὁ Ἀρχιεπίσκοπός μας νὰ ἀποθρασύνωνται γύναια, στελέχη Ὑπουργείων καὶ διαφόρων ἄλλων ὑπηρεσιῶν, ὅπως ἡ κ. Ἑλένη Γιαννακοπούλου τοῦ Ὑπουργείου Α Παιδείας νὰ κατατρέχουν τοὺς ὑπαλλήλους ποὺ ἔχουν εἰκόνες τῆς Θεομήτορος ἤ τίμιους σταυρούς κλπ. καὶ νὰ πανικοβάλλῃ ὅλους καὶ ὅλες νὰ κρύβουν τοὺς σταυρούς, εἰκόνες κλπ…
Κύριε, ὅπλον κατὰ τοῦ Διαβόλου τὸν Σταυρόν σου ἡμῖν δέδωκας· φρίττει γὰρ καὶ τρέμει, μὴ φέρων καθορᾶν αὐτοῦ τὴν δύναμιν, ὅτι νεκροὺς ἀνιστᾷ καὶ θάνατον κατήργησε. Διὰ τοῦτο προσκυνοῦμεν τὴν ταφήν σου καὶ τὴν Ἔγερσιν.
15. Ποῦ καταντήσαμε. O tempora o mores !
      Πάντα δὲ ταῦτα ἀρχαὶ ὀδυνῶν.
      Ὅπως στρώνουμε κοιμούμεθα καὶ ὅ,τι σπέρνουμε θὰ      
      θερίσουμε.
      Ἀδιαφορία σπέρνουμε σήμερα, περίδρομο θὰ θερίσουμε    
      αὔριο.
      Ἀλλὰ τότε θὰ εἶναι πολὺ ἀργά.
16. Ἄς ἀφυπνισθοῦμε ἀπὸ τὰ παράδειγμα τοῦ π. Βασιλείου, ὁ ὁποῖος ἐτόλμησε καὶ τὸ 9ο παιδί του νὰ γεννηθῇ διὰ καισαρικῆς τομῆς, ὅπως καὶ ὅλα τὰ προηγούμενα, λόγῳ πραγματικῶν προβλημάτων κατὰ τὴν γέννα.
Ἄς συμπαριστάμεθα σὲ τέτοιους ἰδανικοὺς ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου καὶ ἄς προσευχώμεθα ὁ Θεὸς νὰ ἀναδεικνύῃ  τέτοια ἱεραποστολικὰ μὲ αὐτοθυσία ἄτομα, νὰ ἐργάζωνται γιὰ ἀνακούφιση δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας πρὸς δόξαν Θεοῦ, μήπως συνειδητοποιήσουμε τὸ κακόν, ἀνακρούσουμε πρύμναν καὶ ποιήσουμε καρποὺς μετανοίας γιὰ νὰ ρυσθῶμε ἀπὸ τὸ βάραθρο τῆς ἀβύσσου ποὺ μᾶς ὡδήγησαν ἄφρονες καὶ ἀντίχριστοι ποδηγέτες, πρὶν αὔριο εἶναι ἀργά.
17. Εἰς τὸν πατέρα Βασίλειο νὰ εὐχηθοῦμε νὰ ἀριστεύῃ πάντοτε καὶ νὰ ἀναδειχθῆ ἕνας λαμπρὸς Φιλόλογος, διότι κινδυνεύουμε.
Τὶς τελευταῖες δεκαετίες ἀποφοιτοῦν ἀκόμη καὶ Φιλόλογοι τῆς Ἑλληνικῆς Γλωσσολογίας, οἱ ὁποῖο ἔχουν μεσάνυκτα  ἀπὸ γνώσεις γραμματικῆς, συντακτικοῦ, πολυτονικοῦ, καθαρευούσης καὶ παρουσίαση ἐγγράφων.
Σὲ μερικὲς δεκαετίες θὰ παρίσταται ἀνάγκη νὰ μετακαλοῦμε Βάσκους, Καταναλούς, Γερμανούς, Ἄγγλους, Γάλλους Ἑλληνιστὰς γιὰ νὰ διδάσκουν τοὺς Ἑλληνόπαιδες ….
Ἀπευθυνόμενοι εἰς φίλο κληρικό, γιὰ τὴν ἐξεύρεση προσωπικοῦ ποὺ νὰ χειρίζεται σωστὰ τὴν Ἑλληνικὴ γλῶσσα, μᾶς ἀπήντησε περίλυπος : «Ἄν θέλατε μὲ καλὰ ἀγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ρωσικά ἀκόμη καὶ κινέζικα εὐχαρίστως. Μὲ σωστὰ ἑλληνικὰ δὲν μπορῶ νὰ βρῶ…»…
18. Ζητοῦμε κατεπειγόντως ἱκανούς, φιλότιμους, εὐσυνείδητους, μὲ ἦθος ἐργασίας καὶ μὲ ἄριστες γνώσεις τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης γιὰ νὰ ἐργάζωνται μὲ ὑψηλὲς ἀποδοχές, καὶ δυστυχῶς προσέρχονται ἡμιμαθέστατα δυστυχισμένα παιδιά.  
Ἄν κατὰ τύχη, ὑπάρχουν μερικοί, ποὺ εἶχαν καὶ ἔχουν ἔφεση, ὑπερηφάνεια γιὰ τὴν ὀρθὴ γλῶσσα μας (πολυτονικό, καθαρεύουσα) καὶ ὡς ἑλληνόψυχοι θέλουν νὰ ἀγωνισθοῦν γιὰ τὴν διατήρηση τῶν ἀνεκτίμητων ἀξιῶν τῆς φυλῆς μας, ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξία, ἀδιάφθορο Οἰκογένεια, ἀλὠβητο Ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ ἀκεραία Πατρίδα, ἄς προσέλθουν νὰ συναγωνιζώμεθα τὸν ἀγῶνα τὸν καλό.
Ἐμεῖς θὰ πληρώνουμε, αὐτοὶ θὰ πληρώνωνται.
Παρακαλοῦμε ἀναδημοσιεύσατε τὰ ἀνωτέρω κείμενα μας εἰς τὸ διαδίκτυο, ἔντυπα κλπ κλπ πρὶν αὔριο εἶναι πολὺ ἀργά.  
                                 
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΛ. 210-3254321

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ